Radyasyon Onkolojisi

VKV Amerikan Hastanesi ve M. D. Anderson Kanser Merkezi işbirliği çerçevesinde uzun bir yolun, yoğun bir yolculuğun sonucu olarak kurulan Radyasyon Onkolojisi Merkezi’nde; kanser tanısı almış hastaların tedavisi ve takibi disiplinlerarası yaklaşımla dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Merkezin kuruluş amacı; radyasyon onkolojisi alanında dünya çapında rüştünü ispatlamış olan Teksas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi’nin ileri teknoloji ve bilimsel çalışmalara dayalı hizmet anlayışını Türkiye’ye sunmak ve uzman hekimlerden oluşan güçlü kadrosuyla başarılı çalışmalara imza atmaktır.

M. D. Anderson Kanser Merkezi, 2002 ile 2010 yılları arasında U.S. News and World Report ‘Best Cancer Hospital’ araştırmasında yedi kez birinciliği elde ederek A.B.D.’nin kanser konusunda en iyi kurumlarından biri olduğunu kanıtlamıştır. M. D. Anderson Kanser Merkezi ile Amerikan Hastanesi ortaklığı; M. D. Anderson Kanser Merkezi’nin dünyada geldiği saygın konum ve bu konumun üst düzeyde idamesini sağlayan tutumuyla birlikte radyasyon onkolojisinde uyguladığı yüksek kalite standartlarının açtığı diğer merkezlerde sürdürülebilirliği için geliştirdiği ciddi sistem ve deneyim ışığında gerçekleştirilmiştir.

Kapılarını 28 Ocak 2010 tarihinde açan Amerikan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi’nde uygulanan radyoterapi; iyonlaştırıcı ışınların planlı, kontrollü, bölgesel ve belirlenen dozlarda kullanılmasını içermektedir. Radyoterapi yöntemiyle uygulama bölgesindeki hastalıklı dokunun etkisizleştirilerek ortadan kaldırılması ve sağlıklı dokuların zarar görebileceği radyasyon eşik değerleri aşılmadan fonksiyonlarının sürekli olması hedeflenmektedir. Radyoterapi için verilen dozlar tanı, evre ve uygulama amacına göre 20 ile 78 Gy (1 Gy = 1 kg. dokuda emilen 1 joule'lük enerji miktarı) arasında değişiklik göstermektedir. Kanser hastalarının yarısından fazlasında ihtiyaç duyulan tedavi yöntemlerinden biri olan radyoterapi; küratif (etkin tedaviye yönelik), adjuvan (diğer tedavilere ek olarak, pekiştirme amaçlı), palyatif (hastalığa bağlı ağrı, kanama ve benzeri şikâyetlerin ortadan kaldırılması) ve profilaksi (koruma amaçlı) olarak uygulanabilmektedir.

VKV Amerikan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi’nde uygulanan radyoterapi çalışmaları Teksas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Selek yönetiminde radyoterapi fiziği alanında uzmanlaşmış fizik mühendisleri, radyoterapi teknikerleri ve radyasyon onkolojisi hemşireleri tarafından 4 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Simülasyon, 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi (3B-KRT), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART), Görüntü Klavuzluğunda Radyoterapi (GKRT), Solunum Kontrollü Radyoterapi, Ekstrakraniyal Radyocerrahi, Tüm Vücut Işınlama ve 3 Boyutlu Konformal Brakiterapi’den oluşan spektrumda gerçekleştirilmektedir.

 Bilgi Formu
E-postanız:
Adınız Soyadınız:
Telefonunuz:
Mesajınız:
Güvenlik Kodu: