Kalp ve damar hastalıkları ülkemizde sağlığımızı tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı bakımından en yüksek orana sahip. Bu nedenle kalp hastalıkları ile savaşırken en ön sırada olmayı hedefliyoruz. Hastanemizin kuruluşundan bu yana hedefimize ulaşmak adına hizmet anlayışımızı ve kalitemizi, aynı kararlılıkla korumaya özen gösteriyoruz. Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, alanında tecrübeli doktorlardan oluşan geniş kadrosu ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için adeta yarışıyor. Kaliteyi en yüksek seviyede tutmak amacıyla gelişmiş teknolojik imkanları hiç ödün vermeden uyguluyoruz. Tıbbi gelişmeleri yakından izleme ve yenilikleri uygulama kapasitemizi iç ve dış eğitim programları ile en yüksek seviyede tutuyoruz. Kalp damar cerrahisi, doğumsal kalp hastalıkları ve koroner bakım ünitesi bölümleriyle güç birliği sağlayarak hasta odaklı hizmet anlayışını daima bir adım ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kardiyoloji Bölümümüz poliklinik, girişimsel laboratuvar ve girişimsel olmayan tüm testlerin bir arada yerleştiği, kesintisiz hizmet veren bütünlük içindeki yapısıyla dinamik bir şekilde hizmet veriyor. 

 
 
B BLOK B BLOK
2..Kat 2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Göğüs ağrısı, sol kol/omuz/boyun ağrısı, göğüste sıkışma hissi, terleme, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma.
 • Damar sertliği (Ateroskleroz),
 • Hipertansiyon, kolesterol ve trigliserid yüksekliği,
 • Koroner damar hastalıkları, akut miyokart enfarktüsü, akut koroner sendrom,
 • Kalp yetersizliği, kardiyomiyopati (KMP) - (İskemik KMP, Dilate KMP, Hipertrofik KMP),
 • Kalp kapak hastalıkları (mitral yetersizliği, mitral darlığı, aort yetersizliği, aort darlığı, triküspit ve pulmoner kapak hastalıkları),
 • Doğumsal kalp hastalıkları (ASD, VSD, PDA, biküspid aort kapak, aort koarktasyonu),
 • Kalp elektrik sisteminde doğuştan mevcut bozukluklar,
 • Atriyal ritim bozuklukları (Atriyal taşikardi/flutter/fibrilasyon, ekstrasistoller),
 • Ventriküler ritim bozuklukları (ventriküll fibrilasyon, ventrikül taşikardisi, ekstrasistoller),
 • Kalp blokları ve kalp ritminde duraklamalar,
 • Perikard (kalp zarı) hastalıkları,
 • PAH (Pulmoner hipertansiyon), akciğer embolisi
 • Aort anevrizması, aort diseksiyonu,
 • Periferik damar hastalıkları
 • Karotis arter hastalıkları.
Non-İnvazif Bölüm:
 • EKG (Elektrokardiyografi),
 • EKO (Ekokardiyografi),
 • Stress/eforlu ekokardiyografi,
 • TEE (yemek borusundan yapılan ekokardiyografi),
 • Egzersiz testi (Treadmill testi),
 • KPET (Kardiyopulmoner egzersiz testi),
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
 • 24-72 saat süreli tansiyon holter,
 • 24-72 saat süreli ritim holter,
 • Tilt Testi,
 • ABI (Ankle brachial index),
 • EECP (Enhanced extrenal counterpulsation).

Girişimsel Kardiyoloji Bölümü:
 • Koroner anjiyografi,
 • Pressure wire, FFR ölçümleri - koroner damar içinde basınç ölçümü ile darlığın değerlendirilmesi),
 • IVUS (Intravascular ultrasound - koroner damar içindeki darlığın ultrason ile değerlendirilmesi),
 • OCT (Optical coherence tomography - koroner damar içindeki darlığın optick kateter ile değerlendirilmesi),
 • PTCA (Perkütan koroner anjiyoplasti), Balon işlemi,
 • Stent, ilaç salınımlı stent uygulaması,
 • Aterektomi yöntemleri (Rotablatör…vs),
 • Periferik damarlara stent uygulaması,
 • TAVI (Kateter yolu ile aort kapak yerleştirilmesi-TAVR)
 • Mitraclip (Mitral kapak için klips (mandal) yerleştirilmesi),
 • Kalp pili uygulamaları (Kalp pili, şok pili, kalp yetersizliği için pil, MR uyumlu pil),
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • Ritim bozuklukları için ablasyon - yakma yöntemleri.