1. AMERİKAN HASTANESİ

CODE LOTUS MİNDFULNESS MERKEZİ

Günümüzde artık hastaneler geleneksel sağlık hizmetlerinin dışına çıkıyor. Kişiselleştirilmiş tıp, tamamlayıcı tıbbı da beraberinde getiriyor. Stres, travma ve çevresel faktörlerin modern zamandaki birçok hastalığın tetikleyicisi olduğuna dair bilimsel araştırmalar, sağlıkta bütüncül yaklaşım anlayışını da geliştiriyor. Bu bütüncül yaklaşımda mindfullness, yoga, akupunktur, meditasyon, sağlıklı beslenme gibi farklı alanlarda bedensel ve ruhsal sağlığı destekleyici sistem, modern tıp anlayışıyla birleşiyor. Amerikan Hastanesi’nin tamamlayıcı tıp üzerine yaptığı yatırımlar da 2018 yılında “İyileştir Kendini” ilkesiyle hizmete açılan Code Lotus’ta görünür hale geliyor.

Codel Lotus projesi, çalışanlarımızın yanı sıra modern yaşamın getirdiği tempo ve stresle kendini iyi hissetmeyen herkesin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel yaklaşımların bir arada sunulduğu programların hayata geçirilmesi prensibine dayanıyor. Cleveland Clinic, MD Anderson gibi alanında lider pek çok hastanede örnekleri olduğu gibi, biz de Code Lotus olarak tamamlayıcı tıp ile yoğun stres altındaki çalışanlarımıza ve hastalara yönelik programlar sunuyoruz.

Hastanelerde uygulanan Code Blue (Mavi Kod), kardiyopulmoner resüsitasyon yani yeniden canlandırma olarak tanımlanırken, Code Lotus’ta yapılan çalışmalarla sağlık; ruhun, beden ve zihnin holistik olarak canlandırılması olarak ele alınıyor. Code Lotus’ta hamilelere, kanser hastalarına, kardiyak rahatsızlık yaşayanlara, obezite tedavisi gören ve kronik ağrı çeken kişilere özel olarak tasarlanan yoga ve farkındalık dersleri veriliyor. Çalışanlara yönelik olarak da stres ve tükenmişlik sendromuna karşı mindfulness çalışmaları yürütülüyor. Homeopati, biofeedback, kayropraktik, müzik-terapi, dans-terapi, sanat-terapi, ayurvedik danışmanlık, akupunktur, masaj, yoga ve meditasyon, bu programlarda olması planlanan diğer terapilerden bazıları.

Code Lotus, son derece önemsediğimiz, tıbbi iyileşmeye destek olacak şekilde tasarlanmış, tedaviye bütüncül yaklaşım getiren bir proje olarak Amerikan Hastanesi’nin yenilikçi yaklaşımlarının güzel örneklerinden biri. Batı’nın modern terapötik yaklaşımları ve yeni bilimsel araştırmalara dayanan “bilinçli farkındalık” kavramını içerisinde barındıran Code Lotus, sağlık tanımını hasta olmamak halinden daha da geniş bir kapsama taşıyor.