Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, alanında başarılı uygulamalarıyla referans merkezi olarak gösteriliyor. Bölümümüz, doktorları, fizyoterapistleri ve masaj terapistiyle birlikte modern tıbbi yaklaşımları ekip olarak hastalarına sunuyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü ekibi olarak hastaların yaşam kalitelerini ve fonksiyonlarını korumayı ve en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. Hem poliklinik şartlarında hem ayaktan gelen hem de yatan hastaların tanı ve tedavisini üstleniyoruz. Özürlülüğü engellemek, fonksiyonları iyileştirmek ve hastanın aktif yaşama dönüşünü sağlamak, yaklaşımımızda öne çıkan noktalardır.

Bölümümüzde kas iskelet sistemi yaralanmalarının, omurga kaynaklı ağrı ve fonksiyon kayıplarının, işe bağlı yaralanmalar ile aşırı kullanım sendromlarının tanı ve cerrahi dışı tedavileri, alanında engin deneyime sahip ekibimiz tarafından, güncel yaklaşımların ışığında titizlikle gerçekleştiriliyor. Bunlara ek olarak, kas-iskelet sistemi cerrahileri ve omurga cerrahisi sonrası fonksiyonların geri kazanılması amacıyla rehabilitasyon protokolleri uygulanıyor.

Hastanemizin multidisipliner yaklaşımını diğer branşlarında olduğu gibi, bölüm olarak da tüm tedavi planlarında sürekli gözetiyoruz. Fark yaratan bu yaklaşımımızla kanser rehabilitasyonu, lenfödem, geriatrik rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar, omurilik hasarı, travmatik beyin hasarı, inme, Multiple Skleroz, Parkinson, obezite gibi klinik sorunlarda hastaların fonksiyon ve günlük yaşam aktivitelerini geri kazanma süreçlerinde diğer klinik branşlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kısacası, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ekibimiz hastanemizde multidisipliner tedavi grupları içerisinde yer alarak spastisite ve kronik ağrı tedavisi yaklaşımlarında bulunuyor.
 

Vizyonumuz:

Güçlü, etik ve alanında yetkin bir kadroyla, interdisipliner yaklaşım çerçevesinde, yenilikçi fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını sunmak, ulusal ve uluslararası alanda referans merkezi olmaktır. 
 

Misyonumuz:

Bilimsel yenilikler çerçevesinde güncel fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını etik değerlere bağlı kalarak uygulamak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini öncelik edinerek kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. 


Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü hasta bilgilendirme formları:

B BLOK B BLOK
1..Kat 1.Kat
8:00 - 19:00 8:00 - 19:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma
9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
Cumartesi Cumartesi

SIK SORULAN SORULAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak aşağıdaki şikayetlerle doğrudan bağlantılıyız:
 
 • Eklem ağrıları
  • Omuz ağrıları
  • Dirsek ağrıları
  • El bileği-el ağrıları
  • Kalça ağrısı
  • Diz ağrısı
  • Ayak-ayak bileği ağrısı
 • Boyun ağrısı
 • Bel ağrısı
 • Kollarda ve bacaklarda ağrı, uyuşma
 • Sırt ağrısı
 • Ortopedik ameliyatlar sonrası normal günlük yaşam aktivitelerine dönüş
 • Artoz (kireçlenmeler)
 • Uyuşmalar

Disk hernileri (fıtıklar)
 • Boyun fıtığı
 • Sırt fıtığı
 • Bel fıtığı
 • Omurga ameliyatları sonrası normal günlük yaşam aktivitelerine dönüş
 • Kas ağrıları
 • Fibromiyalji
 • İnme
 • Omurilik felci
 • Yürüme bozuklukları
 • Parkinson hastalığı
 • Multiple Skleroz rahatsızlığı
 • Kansere bağlı fonksiyon kayıpları
 • Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerine bağlı fonksiyon kayıpları
 • Lenfödem
Bölümümüzün kapsamına giren uzmanlık alanları şöyle:
 • Ortopedik Rehabilitasyon
  • Spor yaralanmaları
  • Kırık sonrası rehabilitasyon
  • Bağ ve tendon yırtıkları
  • Eklem protezleri sonrası rehabilitasyon
  • Omuz cerrahisi sonrası rehabilitasyon
  • Dirsek cerrahisi sonrası rehabilitasyon
  • El cerrahisi sonrası rehabilitasyon
  • Diz cerrahisi (ön çapraz, menisküs, kıkırdak cerrahisi) sonrası rehabilitasyon
  • Kalça cerrahisi sonrası rehabilitasyon
 
 • Omurga Rehabilitasyonu
  • Disk hastalığı
  • Spondilolistezis (bel kayması)
  • Skolyoz
  • Duruş bozuklukları
  • Omurga tümörleri
 
 • Kas Ağrısı Sendromları
  • Fibromiyalji sendromu
  • Miyofasyal ağrı sendromu
 
 • Osteoartrit Tedavisi ve Rehabilitasyonu
  • Osteoporoz
  • Çene eklemi rehabilitasyonu
  • Romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu
 
 • Nörolojik Rehabilitasyon
  • İnme rehabilitasyonu
  • Travmatik beyin hasarı rehabilitasyonu
  • Omurilik yaralanması rehabilitasyonu (Spinal kord rehabilitasyonu)
  • Polinöropati rehabilitasyonu
  • Spastisite-Botilinium toksin uygulamaları
  • Tuzak nöropatiler (Karpal tünel sendromu, kubital tünel sendromu)
  • Hareket bozuklukları (Parkinson)
  • Multiple Skleroz rehabilitasyonu
  • Guillian Barre Sendromu
  • Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
  • Beyin ve omurilik tümörleri
 
 • Kanser Rehabilitasyonu
 
 • Lenfödem
 
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 
 • Geriyatrik Rehabilitasyon
  • Yaşlılarda egzersiz eğitimi
  • Düşmeyi önlemeye yönelik eğitim
Bölümümüzde belli bazı konularda branşlarla ilgili özel çalışma grupları bulunuyor. Bu konularla ilgili geliştirilen protokoller, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul görerek örnek gösteriliyor. Bu alt servisleri ve özel çalışma gruplarını şöyle gruplayabiliriz:
 • Omurga sağlığı ile ilgili bel ya da boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar kliniğimizde yüksek bilgi, beceri ve tecrübelerimizle detaylı olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmede koruyucu yaklaşımlar, ağrı kontrolü, ağrı bölümü ile ortak hasta takibi, omurga ameliyatlarından sonra uygulanan cerrahinin özelliğine göre geliştirilen özgün egzersiz protokollerinin uygulanması, günlük yaşam aktivitelerine dönüşün sağlanması bulunuyor.
 • El Cerrahisi Bölümü ile birlikte geliştirilen tedavi protokolleri, cerrahi tekniğe ve kişiye özel planlanıyor ve uygulanıyor. Gerekli durumlarda cerrahi sonrası el ateli uygulamaları el terapisti tarafından bölümümüzde yapılıyor.
 • Kanser rehabilitasyonunda hastalığın kendisinin ya da tedavinin oluşturduğu komplikasyonların giderilmesi konusunda tedavi programları düzenleniyor. Kişiye özgü ve kanser hastalığının özelliğine bağlı olarak planlanan program, lenfödem tedavisi, denge bozuklukları, radyoterapiye bağlı yumuşak doku kontraktürleri, kemoterapi sonrası gelişen fatigue (yorgunluk) sendromu, polinöropatiler ve hareketsizliğe bağlı gelişebilecek tüm komplikasyonların önlenmesi gibi zengin bir içeriğe sahip.
 • Lenfatik dolaşımı etkileyen durumlar sonucunda gelişen lenfödemde, hastalığın güncel tedavi yöntemi olan kompleks dekonjestif tedavi (manuel lenf direnaj masajı, bandajlama ve egzersiz tedavisi) bu konuda uzmanlaşmış terapistlerimiz tarafından uygulanıyor.
 • Sporcu rehabilitasyonu, spor sakatlanmaları ve spora dönüş konusunda ilgili sporcunun branşına özel tedavi yaklaşımları ile beraber performans artırıcı tedavi protokolleri uygulanıyor.
 • Obezite cerrahisi sonrasında hastanın egzersiz programlarının düzenlenmesi ve takibi yapılıyor.
 • Türkiye Adolesan İdiyopatik Skolyoz Prevalans Çalışması’na göre adolesan idiopatik skolyoz, 10-15 yaş aralığında yüzde 2.3 oranında görülüyor. Bölümümüzde skolyozun tanısı, tedavisi ve takibi ile rahatsızlık hakkında eğitim konusunda uzman bir ekip hizmet veriyor.
 • Geriatrik rehabilitasyon, özellikle beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle önem kazanıyor. Ayrıca, ileri yaş ile ortaya çıkan denge, koordinasyon kaybı, yürüme bozuklukları, görsel ve işitsel kayıplar yalnız yaşamanın getirdiği günlük yaşam aktivite kısıtlılıkları bölümümüzde kişiye özgü değerlendiriliyor ve gerekli iyileştirmelerle birlikte tedavisi düzenleniyor.
 • Ergonominin işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi açısından önemi büyük. Bölümümüzde oluşturulmuş Ergonomi Çalışma Grubu, hem poliklinik hastalarına eğitim veriyor hem de kurumsal şirket ziyaretleriyle çalışanların ve işverenlerin çalışma ortamlarının düzenlenmesi konusunda destek sağlıyor.
 • Medikal masaj tedavisi; omurga ve yumuşak doku kaynaklı ağrı ve kronik ağrılı durumlarda yardımcı bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Hem mekanik hem de duygusal rahatlık sağlayan bu yaklaşım, bölümümüzde hastalığın tanısına göre düzenlenerek, özel medikal masaj terapisi eğitimi almış terapistler tarafından uygulanıyor.
 • Romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu konusunda Romatoloji Bölümü ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Medikal tedavilerini alan hastaların yaşam kalitesini ve bağımsızlığını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan rehabilitasyon programlarını hayata geçiriyoruz.
 • Kardiyak rehabilitasyon programıyla hastalarımızın sosyal hayattan çekilmeden ve aktiviteleri kısıtlanmadan yaşama tekrar katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak çalışma alanına giren konularda hasta bilgilendirmesini sağlamak için zengin bir yayın kaynağına sahibiz. Bu konudaki yayınlarımız ve uygulamalarımız şunlar:
 • Omuz-dirsek-diz-ayak bileği rehabilitasyon protokolleri kitabı,
 • El rehabilitasyon kitabı,
 • Bel koruma prensipleri,
 • Boyun koruma prensipleri,
 • Eklem değerlendirme formları,
 • Hasta eğitim broşürleri,
 • Elektronik ortamda hasta takip ve değerlendirme alt yapısı,
 • Haftalık bölüm içi bilimsel toplantılar,
 • Hastanenin ortopedi, meme cerrahisi, onkoloji gibi bölümleriyle multidisipiner haftalık toplantılara katılım.