Klinik Laboratuvarımız Amerikan Hastanesi’nin temel tıbbi, idari ve kalite politikaları doğrultusunda, yatan ve ayaktan başvuran hastalarımızla laboratuvar hizmetlerinden yararlanan anlaşmalı kurumların bu konudaki beklenti ve gereksinimlerini karşılamak üzere kuruldu. Laboratuvarımızda klinik tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan tüm klinik biyokimya, immünoloji, hematoloji, mikrobiyoloji, seroloji ve acil laboratuvar hizmetleri zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunuluyor.

Tüm çalışmalarımız şu amaçlar çerçevesinde kurgulanıyor:  Hastalıkları ortaya çıkarmak veya hastalıklara yatkınlığı saptamak, bir tanının onaylanmasına veya reddedilmesine yardımcı olmak, bazı hastalıkların süresi ve gelişimi hakkında öngörüde bulunmak, tedavilerin etkinliğini izlemek.

Test için örnek alma işleminden sonuçların hasta yararına kullanılmasına kadar, her adımda hastalarımızın güvenliği ve beklentilerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu süreçte ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim standartlarının gerektirdiği uygulamaların eksiksiz olarak yerine getirmenin gururunu taşıyoruz.
 
Klinik Laboratuvar'da tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan tüm laboratuvar testleri, modern cihazlar, sürekli güncel eğitimlerle desteklenen deneyimli teknisyenler, kullanışlı ve iyi tasarlanmış fiziksel ortam ve kaliteye özen gösteren etkin bir yönetim ekibiyle gerçekleştiriliyor.
 
Hizmet sunumunun her adımında hastalarımızın beklenti, hak ve sorumlulukları göz önünde bulunduruyoruz.
Laboratuvarımızda kullanılan cihazların ve testler için kullanılan malzemelerin performansı, analiz süreçlerinin her aşamasında denetleniyor. Bu denetimler, laboratuvara özgün kontrol yöntemlerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri (CAP; Collage of American Pathologists), İngiltere (Bio-Rad) ve Avusturya (ÖQUASTA; Österreichische Gesellschaft für Qualiteatssiccherung und Standardisierung medizinisch-diagnostischer Untersuchungen) gibi ülkelerin de uluslararası iç ve dış kalite kontrol sistemleriyle yapılıyor ve sonuçlar sertifikalandırılıyor.
 
Günümüz koşullarında, hizmetin kalitesi ve güvenilirliğinin yanı sıra hastaya “ulaşılabilir” olmak da büyük önem taşıyor. İstanbul’un her geçen gün yoğunlaşan trafik sorunu ve zaman kavramının artan değeri, bazı vazgeçilmez sağlık hizmetlerinin hastaya götürülmesini zorunlu kılıyor. Bu nedenle, laboratuvarımızın bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından, testler için "evden örnek alma hizmeti" de hasta ve doktoru tarafından yapılan talepler doğrultusunda etkin bir şekilde yürütülüyor.

Klinik Laboratuvar Bültenlerimiz:
Klinik Laboratuvar Sertifikalarımız:

CAP Sertifikaları:

EQAS Sertifikaları:
EUROIMMUN Sertifikaları:
Öquasta Sertifikaları 
A BLOK A BLOK
-1..Kat -1.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SERVİSLERİMİZ

SIK SORULAN SORULAR

 • Klinik Laboratuvar Sertifikaları
 • Laboratuvar Bilgilendirme
 • Kan Alma İşlemi
 • İdrar Toplama İşlemi
 • 24 Saatlik İdrar Toplama
 • Dışkı Toplama
 • Uyarı ve Baskılama Testleri
 • İlaç Düzeylerinin İzlenmesi
 • Kan Bağışı Bilgilendirme
 • Kan Alımı Bilgilendirme
 • Vakumlu Tüp Kullanımı
 • Laboratuvar Bültenleri
 • C-Reaktif Protein (hsCRP)
 • Epstein-Barr Virusu  (EBV)
 • Osteoporoz Tedavisinin İzlenmesinde  ß-CrossLabs (ß - CTx)
 • Fetal Fibronektin (fFN)
 • Grip Virüsü ve Kuş Gribi (Avian Influenza)
 • Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) / Somatomedin-C (Sm-C)
 • Yenidoğanda Metabolik Tarama Programı
 • Anemiler ve Klinik Laboratuvar
 • Hiperprolaktinemi ve Makroprolaktin
 • Transferrin Reseptörü (Transferrin Receptor – TfR)
 • Yaşlılıkta  Vitamin  B12  Eksikliği
 • Laboratuvar İstek Formları
 • Acil Laboratuvar Test İstek Formu
 • Klinik Laboratuvar Test İstek Formu
 • Yatan Hasta Test İstek Formu
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar İstek Formu
 • Allergen (spesifik IgE) İstek Formu
 • Maternal NTD/DOWN Tarama Bilgi ve İstek Formu
 • Kritik Test Sonuçları / Bilgilendirme
 • Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri