Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, çocuk ve erişkin hastalarda her türlü kas ve iskelet sistemi hastalık ve yaralanmasında hızlı tanı ve güncel ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle uzun dönemde hastaların güvenini kazanmış bir klinik olarak öne çıkıyor. Kliniğimizde uluslararası düzeyde yüksek kalitede sağlık standartlarına uygun bilimsel, etik prensipler içinde sağlık hizmeti sunuluyor.
 

26 yıl önce kurulan bölümümüz, zaman içinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan doktor kadrosunu genişleterek çocuk ortopedisi, omurga hastalıkları ve yaralanması, omuz ve dirsek cerrahisi, spor yaralanmaları ve cerrahisi, kalça ve diz protezi cerrahisi, ayak ve ayak bileği cerrahisi, kas iskelet sistemi tümörleri tanı ve tedavisi, el hastalıkları, yaralanmaları ve mikrocerrahi alt branşlarında yüksek kalitede sağlık hizmeti veriyor.
 

Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde güncel bilimsel ölçütler içinde etik değerlerden ödün vermeden ileri tanı ve tedavi yöntemleri kullanılıyor. Farklı disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen yara konseyi, tümör konseyi, enfeksiyon hastalıkları önleme ve tedavi kurulu toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları hastalarımıza özel sağlık hizmeti verilmesini kolaylaştırıyor.
 

Bölümümüz nadir görülen, karmaşık ya da ameliyat sonrası komplikasyonların çözümlenmesinde referans merkez olarak kabul ediliyor. Ayrıca “MSK Line” adı altında tüm ilgili bilim dallarının işbirliğiyle cerrahi ve tıbbi olarak en gelişmiş ve etkinliği kanıtlanmış tedavi yaklaşımları, bir bütün olarak hastalarımıza sunuluyor.

B BLOK B BLOK
1..Kat 1.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

ALT BÖLÜMLERİMİZ

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüzde omuz ve dirsek eklemi çevresi hastalıkları, omurga yaralanmaları ve hastalıkları, çocuklarda doğuştan ve sonradan oluşan kas iskelet (uzun, yassı kemik ve omurga) sistemi bozuklukları, el ve el bileği hastalıkları, yaralanmaları ve mikrocerrahi, erişkin kalça ve diz eklem hastalıkları, spor yaralanmaları ve hastalıkları, ayak ve ayak bileği hastalıkları ve yaralanmaları, çocuklarda ve erişkinlerde yumuşak doku ve kemik tümörleri, deformite ve ekstremite uzatma, çocuklarda ve erişkinlerde kırık, çıkık vb. şikayetlerle ilgileniliyor.

Kalça ve Diz Eklemi Hastalıkları Birimi'nde; kalça ve dizin sadece artrit (eklem kireçlenmesi) hastalıkları değil, travma, osteonekroz ve önceki kalça diz protezi ameliyatlarına bağlı olarak gelişen her türlü ortopedik rahatsızlık (komplikasyonlar ve revizyon cerrahisi ) gibi en karmaşık durumlar başarıyla tedavi ediliyor. Eklem replasmanı (kalça diz protezi, artroplastisi) işlemler oldukça yüksek sayıda ve yüzde 90'ın üzerinde başarıyla yapılıyor. Ekibimiz, minimal invaziv teknikler ve yeni materyaller kullanarak total kalça protezi ve total diz protezi uygulamalarına yenilikçi yaklaşımlar konusunda uzmanlaşmış bir kadrodan oluşuyor.

Tedavi ettiğimiz kalça ve diz rahatsızlıkları arasında kalça ve diz eklemi çevresinde ağrı, şişlik, kitleler, hareket kısıtlılığı, ısı artışı, kıkırdak aşınması, doğuştan kalça diz eklem hastalıkları, Perthes hastalığı, kalça ve dizde görülen osteonekroz (aseptik nekroz), romatizmal hastalıklar, doğuştan kalça çıkığı, enfeksiyonlar, kalça eklemi sıkışma sendromu, kalça-diz eklemi dizilim bozuklukları, yaşla beraber eklem kıkırdağı yıpranmaları, kalça eklem içi kırıkları bulunuyor.


Onkolojik Ortopedi Birimi; kol, bacak, ayak, el, pelvis ve eklem çevresinde yerleşen iyi huylu ve habis tümörlerin tanı ve tedavisinde değişik disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen tümör konseyi yardımıyla hastaya özel tanı ve tedavi hizmeti veriyor. Bu alan, yumuşak dokulardan ve kemiklerden kaynaklanan bütün tümörleri, aynı zamanda diğer organlardan kemiğe geçen tümörleri de (metastaz) içeriyor.


Spor Cerrahisi Birimi; atletik aktivite sonucu kas-iskelet sisteminde oluşabilecek her türlü rahatsızlığın önlenmesi, araştırılması ve tedavisiyle ilgileniyor. Bölümümüzde hem profesyonel sporculara hem de her yaş ve aktivite seviyesindeki amatör sporculara spor yaralanmaları için kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sunuluyor. Aynı zamanda beslenme ve diyet bölümü, endokrinoloji ve nöroloji gibi diğer bölümlerle işbirliği içinde genel sporcu sağlığına yönelik kapsamlı bir tedavi de sunuluyor. Diz, omuz, ayak bileği sorunlarının yanı sıra diğer ortopedi alt branşlarıyla koordineli olarak her türlü travma, omurga ve el yaralanmaları da spora en kısa sürede ve fonksiyon kaybı olmadan dönüş için özenle tedavi ediliyor.


Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi’nde; söz konusu eklemler ve çevre yapılarla ilgili hastalıklar için cerrahi dışı ve cerrahi tedavileri uygulanıyor. Omuz ve dirseğin karmaşık anatomisi nedeniyle yaklaşım özel bir bilgi ve tecrübe birikimi gerektiriyor.


Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Birimi; ayak bileği artriti, tendon disfonksiyonu/yırtılmaları, düz ayak deformasyonu, ayak deformitelerinde, her türlü kırık ve çıkıkta, diyabetik/Charcot deformitesi ve semptomatik ön ayak deformasyonu tedavisinde uzmanlaşmış kadrodan oluşuyor. Bölümümüzde fizyoterapistlerle yakın çalışarak, bu bozukluklar için en etkili non-operatif yönetim uygulanabiliyor. Cerrahi müdahale gerektiğindeyse ayak bileği artroplastisi, kompleks artrodez, artroskopik cerrahi, tendon rekonstrüksiyonu gibi ileri teknikler bölümüzde başarıyla gerçekleştiriliyor.


Omurga Cerrahisi Birimi’nde; çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebilen tüm omurga rahatsızlıkları, alanında uzman ve deneyimli omurga cerrahlarımız tarafından değerlendirilip hastanın durumuna en uygun tedavi sunuluyor. Sunulan tedavi seçenekleri, minimal invaziv bir günlük cerrahi prosedürlerden bazı durumlarda kompleks spinal rekonstrüksiyonlara kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Birimimizde servikal ve lomber disk replasmanı, mikroendoenskopik dekompresyon veya füzyon, kifoplastiler veya pediatrik ve/veya yetişkin deformasyonları için kompleks omurga cerrahisi gibi prosedürleri uygulayabilen, geniş bir eğitim ve deneyime sahip ekibimiz bulunuyor.


Ortopedik Travma Birimi; pelvis, bacak, ayak bileği, ayak ve omuz bölgesinin hem düşük enerjili travma (ev içi düşme, spor yaralanmaları) hem de yüksek enerjili travma (motorlu taşıt kazaları, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları) sonucu gelişen kırık, çıkık ve yumuşak doku yaralanmalarının tanı ve tedavisi için 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Ayrıca iyileşmemiş kırıklar veya yanlış iyileşmiş kırıkların tedavisi için ileri ve kompleks rekonstrüktif teknikler bölümüzde başarıyla uygulanıyor.


Pediatrik Ortopedi Birimimiz açısından problemlerin çözümünde deneyim kadar, diğer branşlar ve aileyle işbirliği içinde, büyüme tamamlanana kadar çocuğun takibi esas alınıyor. Çocuklarda görülen serebral palsi ve diğer nöromüsküler hastalıklar, Pes Ekinovarus (PEV- Clubfoot-Çarpık Ayak), yürüyüş bozuklukları ve deformiteler gibi rahatsızlar, çocuk kırıkları, konjenital diz çıkığı deneyimli çocuk ortopedisi ekibi tarafından en modern teknikler kullanılarak değerlendirilip tedavi ediliyor.