Amerikan Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde uzman doktorlarımız tüm yaş gruplarında görülebilen ruhsal ve davranışsal sorunlar danışma, tanı ve tedavi açısından ele alıyor. Başvuru sahibi kişinin durumu değerlendirildikten sonra, kendisiyle işbirliği içerisinde gerekirse tedavi planı yapılıyor ya da tedavi gerektirmeyen durumlarda önerilerde bulunuluyor. Uzmanlarımız, psikiyatrik tedavinin kişiye özel olması bilinciyle hareket ediyor ve katı şablonlardan kaçınıyor.

Bölümümüzün uzman doktorları, diğer dahili ve cerrahi tıp dallarını ilgilendiren hastalıkları olan kişilere, yataklı servislerdeki misafirlerimize, ayaktan ya da Acil Servis muayenelerinde psikiyatri konsültasyonu hizmeti de veriyor. Ruh sağlığı ile ilgili sorunların tüm tıp dallarını ilgilendiren hastalıklara eşlik edebileceği düşüncesiyle yaşam kalitesini, hasta-doktor işbirliğini ve kimi zaman da bedensel hastalıkların seyrini olumlu etkileyen destekler sunuyoruz.

Amerikan Hastanesi Psikiyatri Bölümü ekibi, çalıştıkları alanlarda uzun süreli birikim ve deneyime sahip uzmanlardan oluşuyor. Tedavilerde sadece biyolojik yöntemlerle yetinilmemesi, uygun olan durumların psikoterapi açısından da ele alınmasına özen gösterilmesi, tedavi yaklaşımlarımıza da yön veriyor. Özellikle sadece biyolojik tedavi yani ilaçla iyileşme olanağı bulunmayan travma-sonrası stres, dissosiyatif bozukluklar, psikosomatik durumlar, kişilik bozukluğu ve diğer kompleks alanlarda özelleşmiş psikoterapi yaklaşımları sunarak çözüm yönünde daha fazla adım atıyoruz.

Çocuk ve ergen yaşlarındaki başvurularda yaşa özgü problemleri özellikle dikkate alıyor ve aileyle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Okulların rehberlik servisleriyle de diyaloğa önem veriyoruz. Yüksek etik değerlere önem veren ve uygulayan ekibimiz, başvuran kişinin yararına olabilecek en iyi yaklaşımın hangi bileşenlerden oluştuğunu, dengeli ve gerçekçi bir biçimde değerlendiriyor. Tedavide, başvuran kişinin istek ve görüşlerine mutlaka gereken önem veriliyor. Kısacası “önce kişiye zarar vermemek” ilkesini gözeten bölümümüz, ruhsal tedavilerde karşılıklı güven ilişkisinin en önde gelen ilke olduğu düşüncesini benimseyerek hizmet veriyor.
 

C BLOK C BLOK
1..Kat 1.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüz erişkin, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanını kapsıyor. Depresyon, anksiyete bozukluğu, bipolar duygudurum bozukluğu, stres ile bağlantılı bedensel belirtiler, travma sonrası stres bozukluğu, dissosiyatif bozukluklar, yeme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar, aile ve evlilik psikiyatrisi, ileri yaş psikiyatrisi, şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar, erişkinde çocukluk çağı ruhsal travmalarına bağlı kompleks travma sonrası stres bozukluğu, bu alana giren rahatsızlıklar olarak öne çıkıyor. Bedensel hastalığı bulunan kişilerde yürütülen psikiyatrik tedavilerde bu hastalıkların tedavisi ile psikiyatrik tedavinin birbiriyle uyumlu biçimde yürütülmesine özen gösteriliyor.
 

Ruhsal belirtiler arasında iç sıkıntısı, uykusuzluk, istenmeyen düşünceler, takıntılar, insan ilişkilerinde problemler, öfke kontrolünde güçlük, kontrol edilemeyen davranışlar, konsantrasyon eksikliği ve motivasyon kaybı sayılabilir.

Bu gibi yakınmalar kronik özellik taşıyabileceği gibi panik nöbeti ya da depresyon atağı gibi  dönemsel de olabiliyor.

Ruhsal problemler kimi zaman bedensel yakınmalara (sinirsel tansiyon, strese bağlı bayılma, psikosomatik hastalıklar vb.) yol açabiliyor. Stres, kendini aşırı derecede yemeğe verme ve alkolizm gibi dolaylı belirtilerle de kendini ifade edebiliyor.

Çocuk ve ergenlerde ruhsal problemler öfke nöbetleri, beslenme ile ilgili sorunlar, kendine zarar verici davranışlar, okul ve eğitim sorunları ve uyum güçlükleriyle kendini gösterebiliyor. Erişkinde görülen anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve dissosiyatif bozukluklar gibi birçok rahatsızlık, çocuk ve ergende de benzeri biçimde görülebiliyor.

Bölümümüzün uzmanları sadece bu gibi belirtilere sahip olanlara değil, insan ilişkileri ve çeşitli davranışsal ve ruhsal sorunlar yaratan psikolojik durumlar konusunda da danışmanlık veriyor.
 

 • Duygudurum bozuklukları (depresyon ve bipolar bozukluk),
 • Anksiyete (bunaltı) bozuklukları (panik ve yaygın anksiyete),
 • Psikotik bozukluklar (şizofreni ve diğer psikozlar),
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (çocukta ve erişkinde),
 • Ruhsal travma ile ilişkili dissosiyatif bozukluklar,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Obsessif kompulsif bozukluklar,
 • Strese bağlı bedensel belirtiler (sinirsel tansiyon, psikolojik nedenle bayılma, psikosomatik hastalıklar vb.),
 • Ergenlik sorunları,
 • Yeme bozuklukları,
 • Erişkinde çocukluk çağı ruhsal travmalarına bağlı sorunlar,
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Evlilik ve aile sorunları,
 • Hukuki ehliyet raporları, hizmet verdiğimiz alt servisleri oluşturuyor.

 Tedavi yöntemine göre;
 • İlaçla tedavi,
 • Bireysel psikoterapi,
 • Aile terapisi,
 • Evlilik terapisi,
 • Oyun terapisi (çocuk),
 • Davranış terapisi,
 • Bilişsel terapi,
 • Psikanalitik-psikodinamik psikoterapi,
 • Travma odaklı psikoterapi,
 • EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) hizmetleri veriliyor.