1. AMERİKAN HASTANESİ
 2. MÜKEMMELİYET MERKEZİ

ENTEGRE HASTA BAKIMI (SERVICE LINE)

Amerikan Hastanesi’nde “Service Line”, hasta bakım sürecinde zaman zaman kopukluğa yol açan geleneksel organizasyon yapısına çözüm oluşturabilecek alternatif bir yönetim modeli olarak uygulanıyor. Bir hastalık grubu veya hasta popülasyon grubuna yönelik, alanlarında uzmanlaşmış departmanların bir araya gelmesiyle oluşan bu sistemde, birden fazla klinik birim bir arada bulunuyor ve koordinasyon içinde çalışıyor. Multidisipliner yapımız sayesinde hasta bakım koordinasyonunu kolaylaştırarak hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.

Hastalarımızın hastaneye girişinden çıkış sonrası takibine kadar rahat ve akıcı bir hizmet almasını sağlayabilecek hibrit bir yapıya sahibiz. İnsan kaynakları, satın alma, pazarlama ve operasyonel talepleri takip ederek yöneten Line Operasyon Yöneticisi, bu melez yapılanmada Line Direktörü ve Hemşirelik Yöneticisi ile birlikte çalışıyor. Hastanın sistemin merkezinde yer aldığı, her adımın monitörize edilerek hasta takibinin yapıldığı, aksaklıkların kolayca düzeltilebildiği ve data takibiyle birlikte hasta bakım kalitesinin sürekli geliştirildiği bir modeli uyguluyoruz. Hasta bakımında standardizasyon ve mükemmelliğin yakalanmaya çalışıldığı bu sistemin ülkemizde ilk kez Amerikan Hastanesi’nde kullanılmaya başlanması da sağlık hizmetlerinde lider konumumuzu pekiştiren ayrıcalıklarımız arasında yer alıyor.

Line tıbbi ve idari yöneticileri, koordinatör hemşireler, eğitim hemşireleri ve Line entegre bakım grubu çalışanlarımızla hastalarımız, peri-operatif (hastanın cerrahi işleminin süresi genellikle birime giriş, anestezi, cerrahi ve iyileşmeyi içerir) olarak takip ediliyor. Her adımda bakımdan sorumlu kişilere rahatça ulaşmak mümkün oluyor.

SIK SORULAN SORULAR

Service Line yönetim modeli, iş akışlarını ve algoritmaları düzenleyerek hasta bakımında standardizasyonu kolaylaştırmayı hedefliyor. Hasta yatış süreleri, komplikasyon oranları, taburculuk sonrası geri yatış istatistikleri gibi verileri takip eden birimimizde, bu bilgilerin tümünden anlamlı sonuçlar çıkarılması sağlanıyor. İdari konularda otonomi sahibi olan departmanların ekipman, personel, pazarlama gibi istekleri, ikili yönetim sayesine daha hızlı çözümlenerek çalışan memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Line’a bağlı çalışan tıbbi ve idari personele sistemin ve herkesin ayrıntılı rolleriyle sistemde fark yarattığını anlatılması ile aidiyet duygusunun pekiştirileceği de düşününülüyor. Line’daki süreci ve kazanımları şu noktalar üzerinden özetleyebiliriz:
 • Hasta bakım süreçlerinde akış bütünlüğü,
 • Hasta odaklılık,
 • Hastalarımızın farkındalık artışı ve sürece dahil edilmesi,
 • Hasta bakımında standardizasyon,
 • Tabuculuk sonrası takip,
 • Line Direktörü ve Operasyon Yöneticisi ile ikili yönetim,
 • Sürekli kalite gelişim odaklılık,
 • Dijital Dönüşüm ile hastalarımızın tıbbi sonuçlarını takip,
 • Mali ve tıbbi süreçlerin data analizi,
 • İndirekt finansal fayda.