Amerikan Hastanesi’nin Check-Up Bölümü olarak hastalarımızın yıllık sağlık kontrollerini yapıyoruz. Hastanın kişisel risk ve ihtiyaçlarına uygun Check-Up programlarını, hastanemizin dahilindeki farklı bölümlerle ortak çalışma yürüterek hazırlıyoruz. Hastanın bütünsel olarak değerlendirilmesinin ön planda tutulduğu bu yaklaşımda, hastanemizin disiplinlerarası uzmanlarından destek alıyoruz.

Hiçbir hazır Check-Up programının, ne kadar profesyonelce hazırlanmış olursa olsun, toplumdaki tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılayamayacağının bilincinde olarak, Amerikan Hastanesi Check-Up uygulamalarında yapılan doktor-hasta ön görüşmesiyle, hastalarımızın tıbbi özgeçmişi, genetik yapısı, yaşam tarzı ve çevresel etmenler de göz önüne alınarak, her hastaya özel risk faktörleri belirleyip, uygulanacak programda bu ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapıyoruz. Ayrıca hastalarımızın boy ölçümünden ultrasonografiye kadar işlemlerinin büyük bölümü tek bir birimde, yani Check-Up polikliniğimizde verilebiliyor. Diğer bölümlerde yapılması gereken tetkik ve testler de yine Check-Up bölümü tarafından organize ediliyor.

Check-Up kliniğimizin ana hedefleri arasında, hastamızın ilk görüşmesinden başlayarak sürekli temas halinde kalmak ve düzenli Check-Up kontrolleri dışında da her türlü sağlık sorunlarında başvurabilecekleri veya danışabilecekleri ilk birim olmak yer alıyor.

B BLOK B BLOK
2..Kat 2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

İlgili Yazılar

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüz şikayete yönelik tedavi hizmeti vermekten çok, önleyici sağlık hizmetleri sunuyor ve insanların sağlıkları bozulmadan önce gerekli önlemleri alarak sağlıklı kalmalarını hedefliyor.

Check-Up Bölümümüzde sadece bir uzmanlık alanıyla kısıtlı kalmayıp, daha kapsayıcı olarak hastanın bütünsel değerlendirilmesine odaklanmayı tercih ediyoruz. Check-Up programlarımız dahilinde bölümümüz kardiyoloji, klinik laboratuvar, radyoloji ve nükleer tıp bölümleriyle birlikte çalışıyor. Ayrıca beslenme sağlığı, endokrinoloji, gastroenteroloji, fizik tedavi, genel cerrahi gibi bölümler başta olmak üzere tüm uzmanlık alanlarından destek alarak hastalarımıza hizmet veriyoruz.

Bu kontrol sürecinin başında hastalarımız doktorlarıyla bir ön görüşme gerçekleştiriyor ve bu muayene sırasında kişisel risk faktörleri ve ihtiyaçlar belirleniyor. Hastalarımıza en uygun program seçildikten sonra gerekli görülen tüm tetkik ve testlerin yapılmasına başlanıyor. Tüm tetkik ve testlerin sonuçları alındıktan sonra, yapılan doktor görüşmesindeyse, sonuçlar değerlendirilip hastaya gerekli önlemler hakkında bilgi veriliyor.

  • Genel Check-Up
  • Uyku sağlığı
  • Kalp sağlığı
  • Beslenme
  • Cilt sağlığı
  • Endokrin bozukluklar
  • Kadın/erkek sağlığı