HASTA DENEYİMİ NEDİR?

‘’Hasta Deneyimi’’, hastanın bakımı süresince, sağlık kuruluşunun organizasyonel kültürünün ve yaşadığı deneyimlerin hastada bıraktığı algı ve hastanın hastaneye giriş anından itibaren yaşadığı tüm etkileşimlerin toplamıdır.

Günümüzde Kuzey Amerika başta olmak üzere, dünyanın ileri gelen sağlık kuruluşlarında tıbbi bakımın yanı sıra, “Hasta Deneyimi” kaliteyi belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Hastalarımızı daha rahat ve güvenli bir ortamda ağırlayabilmek ve en kaliteli tıbbi bakımı sunmak için hastalarımızın duygularını, düşüncelerini paylaşmak, geri bildirimlerini değerlendirmek amacıyla, ülkemizde ilk kez 2015 yılında Amerikan Hastanesi’nde kurmuş olduğumuz Hasta Deneyim Ofisi’nde hastalarımızı dinliyor ve deneyimlerini paylaşıyoruz.


hasta-deneyim-ofisi.PNG
 hasta-deneyim-ofisi-tablo.PNG


2021 Hasta Deneyim Endeksi %88


​AMACIMIZ

  • Amacımız; hastalarımıza emsalsiz ve bütünsel bir hasta deneyimi yaşatmak için, tüm çalışanların katılımıyla, gerekli iyileştirme adımlarını atarak hasta odaklı bir kurum kültürü oluşturmak ve sürdürmek.

  • Hasta ve hasta yakınlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkan anket değerlendirmeleri sayesinde hastanemizde her departmana yol gösterici nitelikte yeni çözüm yolları ve yeni algoritmalar geliştirerek, hizmette nicelikten çok niteliği artırmayı hedefliyoruz.

  • Uyguladığımız anketlerle hasta ve hasta yakınlarının hastanemizdeki tıbbi bakım sürecindeki deneyimledikleri hasta bakımı, bilgilendirme, mutfak, temizlik ve finans hizmetleri konularında geri bildirimler alıyoruz.

  • Doktor, hemşire ve diğer çalışanlarımız tarafından sunulan duygusal destek ve empati algısını da değerlendirerek, tıbbi bakımın hastalarımızın fiziksel, duygusal ve ruhsal tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortamda verilmesi için çalışıyoruz.

  • Bu verilere, aylık bazda değerlendirilen “Deneyim Ofisi Yatan Hasta Ziyareti Anketi”, “HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and System) Online Hasta Deneyimi Anketi”, “Ayaktan Hasta Anketi , “Yatan Hasta Anketi”, “Acil Servis Anketi”, “Çağrı Merkezi Service Level”, “Koç Healthcare Anketleri” ve “Uluslararası Hasta Deneyim Anketleri” değerlendirmelerini de ekleyerek, objektif ve sayısal verilerle yüzdesel bazda “Hasta Deneyimi Endeksi” oluşturuyoruz. Hedefimiz, bu endeksi sürekli olarak yükseltmek, yüksek hasta memnuniyeti, olumlu hasta deneyimi ve güvenlik-kaliteli hizmet sunmak.

 


İNSAN ODAKLI BAKIM FAALİYETLERİ

Deneyim Ofisi, Uluslararası sertifikasyon kuruluşu Planetree International ile yürüttüğümüz İnsan Odaklı Bakım akreditasyon sürecinde aktif olarak yer alır.

İnsan Odaklı Bakım, hastaların tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine duyarlı, saygılı ve hasta değerlerinin tüm klinik kararlarda rehberlik etmesini sağlayan bir modeldir. Hastalığın değil, hastayı tedavi etme misyonuyla çalışmalar yürütülür. Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu toplantılarında, üyelerin paylaştıkları deneyimler doğrultusunda faaliyetler ve geliştirilebilir projeler planlanır, sahada yürütülmesine destek sağlanır.


ÇALIŞAN DENEYİMİ NEDİR?

Çalışan Deneyimi, çalışanların kurumlarıyla olan etkileşimleri sonucu kurumlarına verdikleri toplam değerdir.
 

AMACIMIZ

  • Çalışanlarımızın deneyimlerini pozitife çevirebilmek ve çalışan bağlılığını artırmaktır.

  • Çalışan Deneyimi, çalışanların istihdamlarının tüm yönlerini nasıl gördüklerini, duyduklarını, inandıklarını ve hissettiklerini göz önünde bulundurur.

  • Çalışan Deneyimi, çalışanların çalıştıkları kuruluşun her alanıyla ilgili sahip oldukları çeşitli algıları anketler aracılığıyla topladıktan sonra, bunları analiz ederek aksiyon alınmasını sağlar.


Sizi odanızda şahsen ziyaret etmemizi ya da geri bildirimlerinizi iletmemizi isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-posta: deneyim@amerikanhastanesi.org