HASTA DENEYİMİ NEDİR?

‘’Hasta Deneyimi’’, hastanın bakımı süresince, sağlık kuruluşunun organizasyonel kültürünün ve yaşadığı deneyimlerin hastada bıraktığı algı ve hastanın hastaneye giriş anından itibaren yaşadığı tüm etkileşimlerin toplamıdır.

Hasta memnuniyeti, hastaların istekleri doğrultusunda hizmet alması ve beklentilerinin üzerinde hizmet sunulmasıdır. Kurum olarak en büyük hedefimiz en az hata ile hastalarda teşhis ve tedavi sürecinin devamlılığını sürdürmenin yanı sıra, hastalar ve yakınlarının duygusal anlamda beklentilerini karşılayarak memnuniyetini sağlamaktır. Hasta deneyimlerinin iyileştirilerek hasta memnuniyetine yansıması kurumumuzun bakım kalitesini ve performans değerlendirme sürecinde istenilen hedefe ulaşmasını sağlamaktadır.

Günümüzde Kuzey Amerika başta olmak üzere, dünyanın ileri gelen sağlık kuruluşlarında tıbbi bakımın yanı sıra, “Hasta Deneyimi” kaliteyi belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Hastalarımızı daha rahat ve güvenli bir ortamda ağırlayabilmek ve en kaliteli tıbbi bakımı sunmak için hastalarımızın duygularını, düşüncelerini paylaşmak, geri bildirimlerini değerlendirmek amacıyla, ülkemizde ilk kez 2015 yılında Amerikan Hastanesi’nde kurmuş olduğumuz Hasta Deneyim Ofisi’nde hastalarımızı dinliyor ve deneyimlerini paylaşıyoruz.

Sizi odanızda şahsen ziyaret etmemizi ya da geri bildirimlerinizi iletmemizi isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-posta: deneyim@amerikanhastanesi.org


AMACIMIZ

  • Hastalarımıza emsalsiz ve bütünsel bir hasta deneyimi yaşatmak için, tüm çalışanların katılımıyla, gerekli iyileştirme adımlarını atarak hasta odaklı bir kurum kültürü oluşturmak ve sürdürmek.

  • Hasta ve hasta yakınlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkan anket değerlendirmeleri sayesinde hastanemizde her departmana yol gösterici nitelikte yeni çözüm yolları ve yeni algoritmalar geliştirerek, hizmette nicelikten çok niteliği artırmayı hedefliyoruz.

  • Uyguladığımız anketlerle hasta ve yakınlarının hastanemizdeki tıbbi bakım sürecindeki deneyimledikleri hasta bakımı, bilgilendirme, mutfak, temizlik ve finans hizmetleri konularında geri bildirimler alıyoruz.

  • Doktor, hemşire ve diğer çalışanlarımız tarafından sunulan duygusal destek ve empati algısını da değerlendirerek, tıbbi bakımın hastalarımızın fiziksel, duygusal ve ruhsal tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortamda verilmesi için çalışıyoruz.

 

2022 Amerikan Hastanesi Hasta Deneyim Endeksi;


Hasta deneyimi ve hasta memnuniyeti değerlendirilmesi için uygulanan anketlerin objektif ve sayısal verilerle yüzdesel bazda analiz ederek Hasta Deneyim Endeksi oluşturmaktayız. Amacımız sürekli olarak yükseltmek, yüksek hasta memnuniyeti, olumlu hasta deneyimi ve güvenli-kaliteli hizmet sunmaktır.
 


 

Koç Healthcare Online Ayaktan Hasta Deneyim Anketi

Amerikan Hastanesi'nin temel hedeflerinin merkezinde hasta memnuniyeti gelmektedir. Bir hasta yolculuğundaki her temas noktasını etkileme gücüne sahip olduğumuzun farkındayız. Hasta memnuniyetinde güvenli, yüksek kaliteli ve olağanüstü bakım merkezi sağlamak amacıyla ayaktan hasta deneyim anketimiz, deneyim ve memnuniyeti ölçümlemekte kullanılmaktadır.

 
 

Online Yatan Hasta Deneyim Anketi

Amerikan Hastanesi’nin kalite göstergesinde kullanılan en önemli ölçüm aracı hastalarımızın memnuniyeti özelinde yaşadıkları deneyimlerin değerlendirmesinden oluşmaktadır. Kurumlarımızın kalite geliştirme sürecinde izlediğimiz göstergeler doğrultusunda temel hedefimiz memnuniyetin artırılması, hasta beklentilerinin ve gereksinimlerin karşılanmasıdır.

HCAHPS (the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems), Amerika Birleşik Devletleri’nde hastanelerde zorunlu olarak hasta deneyimlerini ölçümlemek için kullanılan bir ankettir. İnsan Odaklı Bakım kültürümüz kapsamında, tüm sağlık kuruluşlarımızda, Yatan Hasta Online Deneyim Anketi HCAHPS kaynak alınarak uygulanmaktadır. 


 

İNSAN ODAKLI BAKIM FAALİYETLERİ


Deneyim Ofisi, Uluslararası sertifikasyon kuruluşu Planetree International ile yürüttüğümüz İnsan Odaklı Bakım akreditasyon sürecinde aktif olarak yer alır.

İnsan Odaklı Bakım, hastaların tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine duyarlı, saygılı ve hasta değerlerinin tüm klinik kararlarda rehberlik etmesini sağlayan bir modeldir. Hastalığın değil, hastayı tedavi etme misyonuyla çalışmalar yürütülür. Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu toplantılarında, üyelerin paylaştıkları deneyimler doğrultusunda faaliyetler ve geliştirilebilir projeler planlanır, sahada yürütülmesine destek sağlanır.