Amerikan Hastanesi'nin öncelikli amacı, sizi iyileştirmek için eksiksiz bir bakım hizmeti vermektir. Hastanemiz, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleriyle Dünya Hasta Hakları Bildirgesi'nin belirlediği kuralların rehberliğinde, mümkün olan en yüksek standartlarla bu hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda okuyacağınız tüm hak ve sorumluluklar, bir hasta ve hasta yakını olarak Amerikan Hastanesi'nde alacağınız hizmetin, mümkün olanın en iyisi olmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Hak ve sorumluluklarınızla ilgili sorularınız olduğunda, lütfen herhangi bir hastane çalışanından yardım almak için tereddüt etmeyiniz.

Ayrıca hastanemizin Hasta Hakları Ofisi'ni ziyaret ederek, 444 3 777 telefon numarasından veya hastahaklari@amerikanhastanesi.org e-posta adresinden de sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

 

HASTA ve YAKINLARININ HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

Kurumlarımızın öncelikli amacı, sağlığınızı iyiye ulaştıracak tam ve güvenli bir bakım hizmeti vermektir ve Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleri ile Dünya Hasta Hakları Bildirgesi’nin belirlediği kuralların rehberliğinde, en yüksek standartlarla bu hizmeti sağlamaktadır. Belirtilen tüm hak ve sorumluluklar, bir hasta ve hasta yakını olarak kurumlarımızda alacağınız hizmetin mümkün olanın en iyisi olmasını sağlamak için hazırlanmıştır.
 

HASTA ve YAKINLARININ HAKLARI

 

Hizmetten Faydalanma ve Hizmete Ulaşmada Eşitlik

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak hakkınızdır. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel tercih, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet almak hakkınızdır.


Bilgilendirme Hakkı

Hastane içerisindeki tüm süreçlerle ilgili bilgi almak hakkınızdır.


Kuruluşu Seçme ve Değiştirme

Hizmet alacağınız sağlık kuruluşunu seçmek veya değiştirmek hakkınızdır.


Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Sağlık hizmeti veren doktorların ve diğer tüm sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmek, seçmek ve değiştirmek hakkınızdır. Hastalarımızın konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu doktoruyla görüş birliğine varıldığı taktirde yürütülür.


Bilgi İsteme Hakkı

Sağlık durumunuzla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemek hakkınızdır. Açık tıbbi kayıtlar politikası gereğince, hastalarımız tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili tüm kayıtlarına ulaşma hakkına sahiptir. Tıbbi okuryazarlık konusunda hastalarımız desteklenmekle birlikte, tercüman isteme hakkına sahiptir. Hastalarımız, aldıkları hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir. Mahremiyet Her türlü sağlık hizmetini mahremiyetinizin sağlandığı bir ortamda almak hakkınızdır.


Rıza ve Onay

Tüm hastane süreçlerinizdeki müdahaleleriniz hakkında bilgilendirildikten sonra onayınız çerçevesinde hizmet görmek hakkınızdır. Hastalarımız, hastalığı, tedavisi ve tedavi seçenekleri, tedavinin risk ve faydaları, alternatifleriyle ilgili bilgilendirilme hakkına sahiptir. (Hastalarımıza acil durumlarda tıbbi girişimleri onay beklemeksizin yapılmaktadır.)


Reddetme ve Durdurma

Tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkınızdır. Hastalarımızın önerilen tedaviyi reddetmesi halinde olabilecekler doktor tarafından anlatılır ve hastalarımızdan tedaviyi reddettiğine dair yazılı belge alınır.


Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak hakkınızdır.


Dini Gereklilikleri Yerine Getirme

Sağlık durumunuzun uygunluğu çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine getirmek hakkınızdır. Saygınlık ve İtibar Görme Hastanemizde saygı, itina ve ihtimam gösterilerek şefkatli sağlık hizmeti almak hakkınızdır.


Konfor Hakkı

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici etkenler ortadan kaldırılmış bir ortamda sağlık hizmeti almak hakkınızdır.


Refakatçi Bulundurma

Sağlık mevzuatı ve kurumumuzca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak refakatçi bulundurmayı istemek hakkınızdır.


Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarınızın ihlali halinde ilgili bölüme müracaat ve şikayet etmek hakkınızdır.


Düşünce Belirtme

Verilen hizmetler konusunda düşüncelerinizi ifade etmek hakkınızdır.
 

HASTA ve YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

• Hastaneye başvurduğunuz sırada yaşamakta olduğunuz sağlık problemlerinizi, geçirmiş olduğunuz hastalıkları, uygulanan tedavileri, varsa kullandığınız ilaçları ve sağlığınızla ilgili özel bilgileri tam ve doğru bir şekilde bize iletmenizi bekliyoruz.
• Bakımızın etkinliği açısından tedavi planı ve bakım kararlarında yer almanızı ve alınan kararlara uymanızı, açık olmadığını düşündüğünüz ve endişelendiğiniz konular hakkında sorular sormanızı bekliyoruz.
• Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da doktorlarının talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.
 
Sizden;
• Hastane ve ziyaret kurallarına uymanızı,
• Hastane içinde sigara içilmesinin yasak olduğunu unutmamanızı,
• Cep telefonunu rahatsız edici, gürültülü bir şekilde kullanmamanızı,
• Diğer hastaların gizlilik, mahremiyet ve sessizlik ihtiyaçlarına saygılı olmanızı bekliyoruz.