Amerikan Hastanesi'nin öncelikli amacı, sizi iyileştirmek için eksiksiz bir bakım hizmeti vermektir. Hastanemiz, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleriyle Dünya Hasta Hakları Bildirgesi'nin belirlediği kuralların rehberliğinde, mümkün olan en yüksek standartlarla bu hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda okuyacağınız tüm hak ve sorumluluklar, bir hasta ve hasta yakını olarak Amerikan Hastanesi'nde alacağınız hizmetin, mümkün olanın en iyisi olmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Hak ve sorumluluklarınızla ilgili sorularınız olduğunda, lütfen herhangi bir hastane çalışanından yardım almak için tereddüt etmeyiniz.

Ayrıca hastanemizin Hasta Hakları Ofisi'ni ziyaret ederek, 444 3 777 telefon numarasından veya hastahaklari@amerikanhastanesi.org e-posta adresinden de sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI

Bakım Hizmeti Alma Hakkı:

Bizden saygılı ve destekleyici bir bakım hizmeti alma hakkınız vardır.
İnanç ve değerleriniz doğrultusunda hasta bakımına ulaşma ve eşit olarak yararlanma hakkınız vardır.

Ayrıca bu bakımı, güvenli ve uyumlu bir ortamda, nezaket ve saygı çerçevesinde alma hakkınız vardır.

Bilgi Alma Hakkı:

Tedaviniz ve bakımınızla ilgili bilgi alma hakkınız vardır. Bir hasta olarak hastalığınızın tanısı, tedavisi, seyri ve izlenecek prosedürle ilgili bilgi alma ve tüm gerçekleri bilme hakkınız vardır.

Olası alternatif tedaviler, bunların riskleri, yararları veya sağlık durumunuz ve bakımınızla ilgili diğer bilgileri alma hakkınız vardır.

Ayrıca tıbbi bakım aldığınız kişileri tanıma, tedavi planınızdaki konumları hakkında bilgi alma, tedavinizin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü isteme hakkınız vardır.

Siz ve/veya sizin yetkili kıldığınız bir kişinin tıbbi kayıtlarınıza, makul bir zaman aralığı içerisinde ulaşma hakkı vardır.

Tedaviye Aktif Katılım ve Doktor Seçme Hakkı:

Sağlığınızla ilgili tıbbi bakım kararlarına katılma ve bunlarda aktif olarak yer alma hakkınız vardır.

Hastanemizin kapasitesi doğrultusunda size önerilen tedaviye katılma ve tedavinizin yapılmasını isteme hakkınız vardır.

Sağlık durumunuz ve olası tedaviler konusunda bilgilendirildikten sonra, tedaviyi reddetme hakkınız olduğu gibi, sağlık hizmetini gerçekleştirecek personeli seçme veya değiştirme hakkınız da vardır.

Onay Verme Hakkı:

Her türlü cerrahi/girişimsel işlemin aydınlatılıp onayınız alındıktan sonra yapılmasını isteme hakkınız vardır.

Hastaneden ve tıbbi bakımınızdan sorumlu doktor ve diğer sağlık çalışanlarından, size uygulanacak tıbbi bakım ve tedavi öncesinde, bakım ve tedavinizle ilgili her türlü bilgiyi vermelerini ve sonrasında izninizi alarak girişimde bulunmalarını isteme hakkınız vardır.

Siz ve yakınlarınızın veya yetkili kıldığınız kişinin uygulanacak bu sürece ait olası tüm riskleri, faydaları ve alternatifleri bilme hakkı vardır.

Özel Hayatı Koruma Hakkı:

Özel hayatınızın ve gizliliğinizin korunmasını isteme hakkınız vardır. Amerikan Hastanesi, hastalarının özel hayatı ile gizliliğine büyük önem veren ve özel hayatın korunmasını sağlayan yüksek etik değerlere sahiptir. Bir hasta olarak, tıbbi bakımınızın her aşamasında mahremiyetinize özen gösterilmesini ve kişisel bilgilerinizin gizli tutulmasını, ancak uygun gördüğünüz durumlarda, uygun gördüğünüz kişilerle paylaşılmasını isteme ve belirleme hakkınız vardır.

Şikayet veya Teşekkür Etme Hakkı:

Bakımınızla ilgili sorunlarınızı, şikayet veya teşekkürlerinizi, tüm öneri ve iyi dileklerinizi iletme hakkınız vardır. Bu amaçla Amerikan Hastanesi'nde Yatan ve Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketleri hazırlanmıştır. İletmek istediğiniz olumlu-olumsuz tüm görüşleriniz için formumuzu doldurabilir, aynı zamanda Hasta Hakları Ofisi ile bağlantı kurabilirsiniz.

HASTALARIMIZ VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI
 
Sağlık Süreçleri Hakkında Bilgilendirme
Amerikan Hastanesi olarak, bize başvurduğunuz sırada yaşamakta olduğunuz sağlık problemlerinizi, geçirmiş olduğunuz hastalıkları, varsa geçmişte hastanemizde kaldığınız dönemler ve kullandığınız ilaçlar hakkındaki bilgiyi doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına tam ve doğru olarak vermenizi beklemekteyiz.

Bakım ve Tedavi ile İlgili Bilgi Verilmesi
Amerikan Hastanesi olarak, en uygun bakım ve tedavi hizmeti verebilmemiz için siz hastalarımız ve yakınlarından tedavi uygulamaları konusunda tam ve doğru bilgiyi bize ulaştırmanızı beklemekteyiz.

Tıbbi Bakımdaki Kararlarda Yer Alma
Sizlerden alınacak doğru bilgi, doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımız tarafından bakımınızla ilgili verilecek olan önerilerde, tedavi ve ilaç belirlemelerinde en uygun olanı saptamada etkili olacaktır. Sizden, tıbbi bakımınızla ilgili kararlarda yer almanızı ve sorular sormanızı beklemekteyiz.

Sağlık Çalışanlarımız Tarafından Önerilen Tedavi ve Bakıma Uyma
Hastalarımız, verilen tedavi ve bakımın daha etkili ve uygun olmasını sağlamak amacıyla, alınan tedavi ve bakım kararlarına aktif olarak katılma sorumluluğu taşımaktadır. Özellikle tedavinizle ilgili açık olmadığını düşündüğünüz ve endişelendiğiniz konuları bizimle paylaşmanızı; sağlık personelimiz tarafından takip etmeniz istenen ve önerilen talimatlara uymanızı beklemekteyiz. Hastalarımızdan önerilen tedavi planına uygulayamadıkları durumları sağlık çalışanlarına iletmelerini istemekteyiz.

Hastane Kural ve Politikalarına Uyulması
Hastalarımız ve yakınlarımızdan, tüm hastalarımızın en güvenli ve en uygun bakımı almasını sağlamak amacıyla, hastane kural ve uygulamalarına uymalarını beklemekteyiz.
  • Hastane ziyaret saatlerimiz 09:00 - 22:00 arasındadır. Yoğun Bakım ve Pediatri servislerimizde bu uygulama değişiklik gösterebilir. Hastalarımızın rahatı için odalarda iki kişiden fazla ziyaretçi olmamasına dikkat ediniz.
  • Amerikan Hastanesi'nde sigara içilmesi yasaktır.
  • Cep telefonları cihazlara zarar verebilmektedir; sizden telefonlarınızın minimum düzeyde kullanılmasını; özellikle odalarınızda, zemin katta veya girişte kullanmanızı rica ederiz.
  • Hastalarımızın sağlığı ve güvenliği için hastaneye çiçek alımına izin verilmemektedir.
  • En uygun bakım ortamını oluşturmak için tüm hastalarımızdan birbirlerinin gizlilik, mahremiyet ve sessizlik ihtiyaçlarına saygılı olmalarını beklemekteyiz.
  • Çevre dostu bir hastane olarak doğal kaynakların etkin kullanımı, atıkların azaltılması ve ayrıştırılması konularında yapılan hastane içi düzenlemelere uyulmasını beklemekteyiz.