Amerikan Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, doğum servimizde ya da başka bir sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve yoğun bakım gereksinimi olan 0-28 günlük bebeklerin tetkik ve tedavilerinin yapıldığı, ileri düzey bakım olanaklarına sahip bir ünite olarak öne çıkıyor.

Her bebeğe bir hemşirenin bakacağı şekilde hizmet veren Ünitemiz, Amerikan Hastanesi’nin köklü ve güçlü sağlık sistemini en küçük hastalarımıza güvenle sunduğumuz bir bölüm olarak kendini gösteriyor. Ünitemizde ileri teknoloji ürünü solunum cihazları ve küvözler, bebeğin konforunu bozmadan yapılan hastabaşı görüntüleme (trasfontanel USG, EKO, aEEG monitorizasyonu ve grafi çekilmesi), yaşamsal işlevlerin yakından izlendiği monitorizasyon olanakları bulunuyor. Her bebeğe ayrı oda planlaması, yenidoğan bebekler için optimal ısı ve nem, ışık ve gürültü düzeyini içeren şartların sağlanmasının yanı sıra hijyen ve sterilizasyon kurallarının maksimum düzeyde uygulanması Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin öne çıkan özelliklerinin başında sıralanıyor. 

Kritik bebek tetkik ve tedavisi konusunda deneyimli sağlık ekibimizle bebeklerimizin girişimlerini ve tedavi planlamasını gelişen bilgilerin ışığında, büyük bir özen ve hassasiyetle yürütüyoruz. Bilimsel ve proaktif yaklaşımımız sonunda genel istatistiklere oranla daha düşük seyreden ölüm ve sakatlık oranlarımız, 25 haftadan büyük bebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesi, hastanede kalış sürelerinin ortalamadan kısa olması, göz ve akciğere bağlı uzun süreli sorunların düşük oranlarda ortaya çıkması, gelişimsel açıdan izlenen küçük prematüre bebeklerimizin hem hastanede kaldıkları süreçte hem de takiplerindeki destek tedaviler sayesinde motor ve mental açıdan sağlıklı olması gibi olumlu süreçler olarak yansıma buluyor.


 

A BLOK A BLOK
3..Kat 3.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Yenidoğan yoğun bakıma yatan medikal sorunu olan bebeklerde ventilasyon (makine ile solunum), parenteral/enteral nutrisyon (damardan veya ağızdan değişik beslenme şekilleri), enfeksiyonlara yönelik önlemler ve tedavilerin yanı sıra cerrahi sorunları olan bebeklere de bakım veriliyor.
 
Prematüre doğuma bağlı sorunlar yanında solunum sıkıntısı, hiperbilirubinemi (yenidoğan sarılığı), enfeksiyon, beslenme sorunları, cerrahi müdahale gerektiren durumlar bölümümüzle doğrudan bağlantılı şikayetleri oluşturuyor.
 
• Hastabaşı transfontanel ultrasonografi,
• Fonksiyonel ekokardiografi,
• Amplitüd EEG monitorizasyon,
• Hipoksik bebeklerde soğutma,
• Total parenteral beslenme uygulamaları,
• Mekanik ventilatör ile solunum desteği,
• Fototerapi uygulamaları hizmet verdiğimiz alt servisleri oluşturuyor.