Amerikan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüzün güvenilir ve deneyimli ekibini uzman kardiyologlar, invaziv kardiyologlar, literatüre yeni cerrahi teknikler katan kalp cerrahları, damar cerrahları, kardiyak anestezistler, radyologlar, girişimsel radyologlar, nükler tıp uzmanları, kardiyak yoğun bakım uzmanları ve hemşireleri, ekokardiografi uzmanları oluşturuyor.

Ekip çalışması, hastanelerimizde kullanılan yüksek teknoloji ve donanım, akıllı çözümler ve özenle planlanan süreçler, yüksek kalitede hizmet vermemizi sağlıyor.

B BLOK B BLOK
2..Kat 2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüzün uzmanlık alanına giren konular ve bu alanlardaki çalışmalarımız şöyle:

 • Kalp cerrahisi:

  Koroner bypass cerrahisi ameliyatları çeşitli yöntemlerle gerçekleştiriliyor:
  • Yüzde yüz çalışan kalpte ameliyat: Kalp-akciğer makinesine bağlı oluşan yan etkileri önlemesi, daha kısa yoğun bakım süresi ve normal yaşama daha hızlı dönüş sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz.

  • Yüzde yüz atardamar kullanarak ameliyat: Bacaktan alınan damarlara göre damarların daha uzun açık kalması için bu yöntem tercih ediliyor.

  • Aorta dokunmadan ameliyat: Aorta “dokunmanın” neden olabileceği beyin komplikasyonlarından korunmak için yapılıyor.

  • Minimal invaziv ameliyat: Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyat yöntemi.

  • Uyanık ameliyat: Genel anestezi alması sakıncalı olan ve/veya hastanede kısa süre kalmak isteyen hastalar için uygulanan bir yöntem.

 • Kalp kapağı cerrahisi:

  • Kompleks kalp kapağı tamir ameliyatları,

  • Yüksek riskli hastalara ameliyat olma imkanı sağlayan özel cerrahi teknikler,

  • Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyatlar.

 • Aortik anevrizma ve aort diseksiyon cerrahisi:

  • Özel cerrahi tekniklerle, kompleks aort ameliyatlarının  düşük riskle uygulanması, 

  • Uygun hastalarda, göğüs kemiğini tamamen açmadan minimal invaziv ameliyat tekniği.

 • Re-operasyon:

  • Daha önce bir veya daha fazla kalp ameliyatı olmuş olan hastalar için yapılan ameliyatlar.

 • Yüksek riskli kalp cerrahisi:

  • Başka merkezlerde ameliyat olamaz denilen veya kalp ameliyatı olmak için çok yüksek riskli bulunan hastalara yönelik özel yöntemler.

 • Doğumsal kalp hastalığı cerrahisi

 • Robotik kalp cerrahisi

Kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi olarak verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Noninvaziv Kardiyoloji Tanı Merkezi,
 • İleri Kardiyovasküler Görüntüleme, 
 • Girişimsel Hibrid Kardiyak Katerizasyon Laboratuvarları,
 • Girişimsel Kalp Kapağı Hastalıkları Bölümü,
 • Kalp Cerrahisi Servisi,
 • Kardiyovasküler Yoğun Bakım Servisi,
 • Koroner Yoğun Bakım Servisi,
 • Telemetri Hemşireliği ile Takip Servisi,
 •  Kardiyak Rehabilitasyon Bölümü,
 •  Arteryel ve Venöz Hastalıklar.