Dünya standardında hizmet veren bölümümüzle, her türlü kanser hastasının başvurabileceği ve bu hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı güvenilir bir merkez olmanın gururunu yaşıyoruz. Bölümümüz tüm kanser türleri için tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Bütün kanser türlerinin tanı ve tedavisi hastanemizin ilgili bütün bölümlerinin katılımıyla multidisipliner bir yaklaşımla yapılmaktadır. Güncel bilgiler ışığında hastalarımıza kemoterapi, immünoterapi veya hedefli tedaviler uygulanmaktadır.

Genetik ve tümör mutasyon analizleri, kişisel ve ailesel risklerin ortaya konulması, koruyucu önlemlerin alınması, hedefli tedavilerin belirlenmesi ve uygulanması, immünoterapi ve aşı tedavileri, kapsamlı geriatrik değerlendirme, multidispliner kanser programı çerçevesinde yürütülmektedir.

Ayrıntılı tümör konseyleri ve tüm disiplinlerle iş birliği, anlık değerlendirme ve gerektiğinde konsültasyon yaparak, kapsamlı tedavi seçenekleri oluşturulmaktadır. Ekibimiz ilgili diğer tıbbi bölümlerle, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji birimleriyle yakın iletişim halinde ve iş birliğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu amaçla ekibimizin katılımıyla düzenli olarak multidisipliner kanser konseyleri gerçekleştirilmektedir.

Pazartesi - Üroonkoloji
Salı - Meme Onkolojisi
Perşembe - Multidisipliner Kanser (göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, jinekolojik kanserler, baş-boyun kanserleri) ve Ortopedik Kanserler
Cuma - Nöroonkoloji ve Genel Cerrahi Konseyleri
Ayrıca Salı ve Cuma günleri Gastrointestinal Kanser Endikasyon toplantıları düzenleniyor.


Modern ve etkin alt yapı hizmetleriyle en modern tedavi seçenekleri sunmanın yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışı ilaç ve bilgiye kolay erişim sağlanmaktadır.

Hasta bakım kalitesi en hassas olduğumuz konulardan biridir. Programlarımız, kanserin türüne göre önlem almaktan yola çıkarak, semptomları takip ederek, kanseri tedavi ederek, tedavinin yan etkileriyle, psikolojik ve sosyal zorluklarıyla baş edilmesine kadar tüm boyutlarıyla uzun bir süreci kapsamaktadır. Bununla bağlantılı olarak hasta ve hasta bakım koordinatörlerimiz, ilk randevudan itibaren hasta ve hasta yakınlarının her tür ihtiyacına yardımcı olmak üzere hazır bulunmaktadır. Hastalarımız ayrıca erken teşhis, önlem, eğitim, sağlık, beslenme danışmanlığı, kanseri yendikten sonra sağlıklı yaşam ve psikolojik destek gibi birçok servisimizden faydalanabilimektedirler.

Medikal Onkoloji Bölümümüzde öğretim üyeleri dahil alanında deneyimli toplam 5 onkolog görev yapmaktadır. Bölüm kapsamında ayaktan tedavi ve yatarak tedavi ünitelerimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde tedavi gören hastalarımıza, her biri kendi konusunda derin birikime sahip 4 hekim ve 50 hemşiremiz hizmet vermektedir. Ayrıca ekibimizde kanser program koordinatörü olarak 3 arkadaşımız, 2 beslenme ve diyet uzmanımız ve 1 klinik psikoloğumuz tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Medikal onkoloji servisimizde yatan hastalarımız için 37 yatak bulunmaktadır. Ayaktan günlük tedavi ünitemizde ise 19 yatak ve 2 destek tedavi yatağıyla toplam 21 hastamız aynı anda tedavi alabilmektedir.

Öte yandan, kanseri tedavi etmeye kendini adamış uluslararası kuruluşlarla aynı tutkuyu paylaşarak ortak çalışmalar yürütülmektedir. Yaratıcılık desteklenip, sürekli yeni bilgiler araştırılmaktadır. ‘Amerikan Hastanesi Kanser Programı’nda sunulan tedaviler dünya standartlarıyla eşzamanlı ilerliyor ve her geçen gün gelişmektedir. Amerikan Hastanesi Kanser Programı kapsamında teknolojinin en ileri düzeyinde görüntüleme tekniklerini kullanıp, nükleer tıp taramalarıyla kanseri farkedip kesin olarak yeri saptanmaktadır. Hastanemizde yapılan kanser ameliyatlarında minimal girişimsel cerrahi, girişimsel radyoloji, robotik cerrahi, laparoskopik ve endoskopik cerrahi gibi en son teknolojiler ve yöntemler uygulanmaktadır.

Ayrıca hizmetlerimiz arasında, kanserin erken tanısı için yapılan tarama programları, sağlıklı fakat kanser riski taşıyan kişilerin saptanması ve bu kişilerin ve yakınlarının kanserden korunma konusunda bilgilendirilmesi de bulunmaktadır. Her türlü kemoterapi ve diğer tedavi uygulamaları, eğitimli, tecrübeli onkoloji hemşireleri, klinik psikologlar, beslenme uzmanları tarafından uygulanıp ve uzman doktorlar tarafından bir bütün halinde izlenip koordine edilmektedir. Kemoterapi ve diğer tedavi uygulamaları, gerek ayaktan tedavi ünitemizde gerekse yataklı servislerimizde gerçekleştirilmektedir.

B BLOK B BLOK
2..Kat 2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Kansere bağlı ağrı, kilo kaybı, beslenme sorunları, denge bozukluğu gibi çok çeşitli ve çok farklı şikayetler görülebileceği gibi, görünürde hiçbir şikayet olmayan hastaların da bölümümüzde teşhis ve tedavi ihtiyacı olabiliyor.
 
Kliniğimiz İç Hastalıkları ve Tıbbı Onkoloji yan dal uzmanlıklarını kapsıyor ve 2 öğretim üyesi, 3 uzman doktor, 1 pratisyen doktor, 4 diyetisyen ve 1 klinik psikologla hizmet veriliyor. Alt servis başlıklarımız da, yatan hasta servisi, ayaktan tedavi ünitesi, poliklinik hizmetleri, psiko-onkoloji, beslenme ve diyet, sosyal hizmetler olarak sıralanabilir.