1. AMERİKAN HASTANESİ
 2. BÖLÜMLERİMİZ

KULAK BURUN BOĞAZ, BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ

Kulak burun boğaz bölümü kulak, burun ve boğazı etkileyen rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıbbi bölümdür. Kulak burun boğaz hastalıkları genellikle solunum yolu, işitme ve denge sistemleri ile ilgilidir. Kulakla ilgili hastalıklar arasında işitme kaybı, kulak enfeksiyonları, kulak çınlaması ve denge bozuklukları bulunur. Ayrıca bu alanda uzman olan kulak burun boğaz doktorları gerekli durumlarda cerrahi müdahale yapabilirler. Kulak, ağız, boğaz, burun, boyun ve yüz bölgesinde ameliyatlar gerçekleştirebilirler. KBB uzmanları, klinik muayene, görüntüleme yöntemleri ve cerrahi müdahale gibi çeşitli teknikler kullanarak hastaların sağlığını iyileştirmeyi amaçlarlar.


Kulak Burun Boğaz (KBB) Nedir?

Kulak burun boğaz (KBB), kişilerin kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesiyle ilgili sağlık sorunlarını inceleyen ve tedavi eden uzmanlık alanıdır. Bu bölümdeki uzmanlar hem tıp hem de cerrahi alanında eğitim alırlar. Kulak burun boğaz uzmanları, baş ve boynun karmaşık dokuları üzerinde birçok farklı ameliyat türünü gerçekleştirebilirler. Ameliyatın yanı sıra, işitme kaybı, kulak enfeksiyonları, sinüzit, boğaz ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisini ele alır.


Genel Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Pediatrik Kulak Burun Boğaz (KBB) Arasındaki Fark Nedir?

Genel kulak burun boğaz (KBB) uzmanları, tüm yaş gruplarındaki hastaların kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesi hastalıklarını teşhis ve tedavi ederken, pediatrik kulak burun boğaz (KBB) uzmanları özellikle çocuklara yönelik tedavi planlarlar. Çocuklarda sık görülen kulak enfeksiyonları, geniz eti büyümesi, işitme kaybı gibi problemler pediatrik KBB uzmanlarının ilgi alanına girer.


Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Kulak, burun ve boğaz bölümünde sık görülen rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:

 • İşitme kaybı: Yaşa bağlı, gürültü maruziyeti veya iç kulak bozukluklarına bağlı olarak meydana gelebilir.
 • Kulak enfeksiyonları: Orta kulak enfeksiyonları (otitis media), dış kulak enfeksiyonları (otitis externa) gibi rahatsızlıklar enfeksiyona neden olabilir.
 • Kulak çınlaması (tinnitus): İç kulaktaki yapısal değişiklikler veya işitme sinirindeki sorunlar nedeniyle oluşabilir.
 • Denge bozuklukları: Vestibüler sistemdeki problemler sonucu denge kaybı yaşanabilir.
 • Burun tıkanıklığı: Burun septumu eğriliği, alerjik reaksiyonlar gibi sebeplerden kaynaklanabilir.
 • Sinüzit: Sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucu meydana gelir.
 • Burun kanaması: Burun travması, burun kuruluğu veya burun içi tümörler nedeniyle oluşabilir.
 • Burun polipleri: Burun mukozasının kronik iltihaplanması sonucu meydana gelebilir.
 • Boğaz ağrısı: Enfeksiyonlar, faranjit, alerjiler veya ses köprüsü nodülleri gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
 • Bademcik iltihabı (Tonsillit): Bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanır.
 • Yutma güçlüğü (Disfaji): Boğazda tıkanıklık, yemek borusu hastalıkları gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
 • Ses kısıklığı: Ses tellerinin iltihabı, ses telleri nodülleri veya ses tellerinde polipler gibi nedenlerle oluşabilir.
 • Tümörler: İyi huylu veya kötü huylu tümörler, tiroid bezinde nodüller, boyun lenf bezlerinde büyümeler gibi rahatsızlıklarda KBB uzmanları görev alırlar.
 • Horlama: Uyku sırasında solunum yollarının tıkanması sonucu oluşabilir.
 • Uyku apnesi: Uyku sırasında solunum durması ve sık uyanmalarla kendini gösterir.
 • Yutma bozuklukları: Nörolojik bozukluklar veya anatomik sorunlar nedeniyle oluşabilir.
 • Ses bozuklukları: Polipler, nodüller veya travma sonrası ses telleri hasarı gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.


Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümünde Uygulanan Tanı ve Test Yöntemleri Nelerdir?

KBB uzmanları kulak, burun ve boğazı etkileyen rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi için klinik muayene, görüntüleme yöntemleri (endoskopi, CT, MRI), işitsel testler ve cerrahi müdahale gibi çeşitli teknikler kullanırlar. KBB uzmanları, öncelikle hastanın semptomlarını değerlendirir ve fiziksel muayene yapar. Fiziki muayenede kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesinin detaylı bir şekilde incelenmesi bu muayenenin önemli bir parçasıdır. KBB bölümünde uygulanan testlerden bazıları şunlardır:

 • Endoskopi: Burun, boğaz ve gerekirse kulak içi bölgelerin içerisine ince bir tüp (endoskop) ile girilerek görüntülenmesini sağlar. Bu yöntem, dokuların daha yakından incelenmesine ve tanı koymaya yardımcı olur.
 • İşitsel testler: İşitme kaybı olan hastalar için işitsel testler uygulanır. Bu testler arasında odyometri, timpanometri ve işitsel beyin sapı cevap testleri bulunur. Bu testler işitme seviyesini ve işitme sorunlarının nedenini belirlemeye yardımcı olur.
 • Görüntüleme teknikleri: Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve radyografiler gibi görüntüleme teknikleri, sinüslerin, kulakların ve boyun bölgesinin detaylı görüntülerini elde etmek için kullanılır. Bu yöntemler, tümörler, enfeksiyonlar veya diğer anormalliklerin varlığını değerlendirmek için önemlidir.
 • Laboratuvar testleri: Kan testleri, alerji testleri veya kültür testleri gibi laboratuvar testleri, enfeksiyonların tespit edilmesi veya alerjilerin belirlenmesi gibi durumlarda kullanılır.
 • Biyopsi: Şüpheli tümörler veya diğer anormalliklerin doğrulanması için biyopsi yapılabilir. Bu işlem, dokudan küçük bir örnek alınarak mikroskop altında incelenmesini içerir.


Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümünde Uygulanan Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kulak burun boğaz uzmanlarının kullandığı tedavi yöntemlerinden bazıları şunları içerir:

 • İlaç tedavisi: Enfeksiyonlar, alerjiler ve inflamatuar durumlar gibi birçok KBB hastalığının tedavisinde ilaçlar kullanılır. Antibiyotikler, antihistaminikler, kortikosteroidler, analjezikler ve dekonjestanlar gibi ilaçlar, semptomları hafifletmek veya hastalığın seyrini değiştirmek için reçete edilir.
 • Cerrahi müdahale: Örneğin, bademcik veya geniz eti büyümesi gibi durumlarda cerrahi tedavi, bazen hastanın konforu için en iyi seçenek olabilir. Ayrıca, tümörlerin çıkarılması veya sinüzit gibi kronik durumların cerrahi tedavisi de KBB uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
 • KBB prosedürleri: KBB uzmanları, özel prosedürler uygulayabilirler. Örneğin, kulak lavajı, burun endoskopisi, laringoskopi gibi prosedürler, teşhis veya tedavi amaçlı olarak uygulanabilir.
 • İşitme cihazları ve koklear implantlar: İşitme kaybı rahatsızlıklarında uzman doktor tarafından işitme cihazları veya koklear implantlar önerilebilir. Bu cihazlar, hastada meydana gelen işitme kaybını derecesini hafifletmek veya düzeltmek için kullanılır.
 • Rehabilitasyon ve danışmanlık: KBB uzmanları, hastaların yaşam kalitesini artırmak için rehabilitasyon programları veya danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Özellikle işitme kaybı veya ses bozuklukları gibi durumlarda, hastaların rehabilitasyonu ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.


Kulak Burun Boğaz (KBB) Ameliyatları Nelerdir?

Kulak burun boğaz ameliyatı kulak, burun ve boğaz rahatsızlıklarının cerrahi olarak tedavisine odaklanır. Bu tür ameliyatlar, kulak, burun, boğaz, boyun ve yüzün diğer yapılarındaki bozuklukları ve hastalıkları tedavi etmek için gerçekleştirilir. Genellikle cerrahi müdahaleye gereksinim duyan ve diğer tedavi seçenekleriyle sonuç alınamayan durumlarda uygulanır KBB ameliyatları arasında yaygın kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • Bademcik ameliyatı (Tonsillektomi)
 • Geniz eti ameliyatı (Adenoidektomi)
 • Kulak ameliyatları
 • Sinüs ameliyatları
 • Burun ameliyatları
 • Boğaz ameliyatları
 • Tiroid cerrahisi


Kulak Burun Boğaz (Kbb) Hastalıkları Nelerdir?

Kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları, çoğunlukla hastaların kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesinde meydana gelen çeşitli sağlık sorunlarını inceler. Bu hastalıklar genellikle solunum yolu, işitme ve denge sistemleri ile ilgilidir. Kulak burun boğaz (KBB) hastalıklarından bazıları şunlardır:

 • Dış, orta ve iç kulaktakiler de dahil olmak üzere kulak enfeksiyonları
 • Çınlama
 • Baş dönmesi
 • Kulak zarı yırtılması veya delinmesi
 • Östaki borusu disfonksiyonu
 • Otoskleroz veya orta kulakta anormal kemik büyümesi
 • Ménière hastalığı, işitme duyusunu veya denge duyusunu etkileyen nadir iç kulak bozukluğu
 • Hafiften şiddetliye kadar değişebilen işitme kaybı
 • Sinüzit
 • Polen, evcil hayvan tüyü veya diğer çevresel tahriş edici maddelerden kaynaklanabilecek alerjiler
 • Rinit veya burnu kaplayan mukus zarlarının iltihabı
 • Alerjik rinit
 • Enfeksiyonlar, alerjiler veya travmadan kaynaklanabilecek burun kanamaları
 • Aşırı mukus biriktiğinde ve boğazın arkasına damladığında meydana gelen postnazal damlama
 • Septum deviasyonu
 • Nazal polipler
 • Nazal ve paranazal tümörler
 • Boğaz ağrısı
 • Faranjit
 • Tonsillit
 • Larenjit
 • Yutma sorunları
 • Vokal nodüller
 • Horlama
 • Obstrüktif uyku apnesi
 • Baş ve boyun tümörleri
 • Hemanjiyomlar
 • Tükürük bezi tümörleri
 • Ağız kanseri
 • Orofaringeal kanser
 • Gırtlak kanseri
 • Nazofaringeal kanser
 • Tiroid kanseri


Kulak burun boğaz bölümü kişilerin kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesiyle ilgili sağlık sorunlarını inceleyen ve tedavi eden tıbbi uzmanlık bölümüdür. Kulak burun boğaz bölgesinde rahatsızlık belirtileri bulunan kişiler hastanelerin kulak burun boğaz polikliniğinden randevu alarak tedaviye başlayabilirler

C BLOK C BLOK
Zemin.Kat ZeminKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

 • Kulak hastalıkları, özellikle farklı tip ve nedenlerle ortaya çıkan işitme sorunları, kulak çınlaması, kulak akıntısıyla giden hastalıklar, kulak zarı delinmeleri, yüz felci gibi hastalıkların tanı ve tedavileri
 • Baş dönmesi tanı ve tedavisi
 • Burun akıntısı ve tıkanıklıkları, sinüs hastalıkları tanısının yanında burun fonksiyonel ve estetik cerrahileri
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Baş ağrısı ayırıcı tanı ve tedavisi
 • Bademcik ve geniz eti hastalıkları
 • Baş boyun kanser tanı ve cerrahi tedavileri
 • Minimal invaziv tümör cerrahileri
 • Konjenital (doğumsal) kulak burun boğaz ve havayolu sorunları tedavi ve cerrahisi
 • Tiroit kanserleri tanı tedavisi ve tiroit cerrahisi nedenli komplikasyonların düzeltilmesi
 • Doğumsal ya da edinilmiş havayolu darlıklarının tedavisi
 • Horlama ve uyku apnesi tanı ve tedavisi
 • Ağız kokusu, reflü hastalığı tanı ve tedavisi
 • Ses teli hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Tükrük bezi hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Odyoloji Bölümü
 • İşitme değerlendirmesi
 • Baş dönmesi ve denge bozukluklarının değerlendirilmesine yönelik testler
 • Yutma ve Konuşma Bozuklukları Bölümü
 • Uyku Bölümü
Otoloji-Nörootoloji (Kulak Hastalıkları)
Dış, orta ve iç kulak ve merkezi işitsel yolların hastalıklarını kapsar.
 • Orta kulak iltihabı
 • Dış kulak yolu iltihabı
 • Kulak zarı delikleri
 • Otoskleroz (üzengi kemiğinin kireçlenmesi)
 • Doğumsal işitme kayıpları
 • Yüz felci
 • Çınlama
 • Baş dönmesi
 • Kulak tümörleri

Kulak ameliyatların tümü mikroskop ve/veya endoskopi kullanılarak yapılır ve bu ameliyatların önemli bir kısmı, kulağa dışarıdan görülebilen bir kesi yapmadan gerçekleştirilir. İletim tipi işitme kayıplarında kemik çimentosu, titanium protezler, kemiğe yerleştirilen işitme cihazları ve orta kulak implantları; iç kulaktan kaynaklanan işitme kayıpları ise koklear implant (biyonik kulak), beyin sapı implantları gibi son teknoloji implantların tatbik edilmesiyle, başarıyla tedavi edilir. 1 odyolog ve 2 odyometristin görev yaptığı Odyoloji Ünitesi işitme kayıpları, çınlama ve baş dönmesinin teşhisinde kullanılabilecek her türlü cihazla donatılmıştır.

Rinoloji (Burun ve Sinüs Hastalıkları)
Burun ve paranazal sinüslerin her türlü doğumsal, infeksiyöz, gelişimsel ve tümöral hastalıklarını kapsar.
 • Septum deviasyonu (burun eğriliği)
 • Konka (burun eti) büyümesi
 • Burun alerjisi
 • Sinüzitler
 • Rinoplasti (burun estetiği)
 • Burun ve sinüslerden kaynaklanan tümörler

Burun eğriliği ve burun eti büyümesi son teknikler ve radyofrekans gibi son teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir ve bu sayede ameliyat sonrası çoğu zaman tampona ihtiyaç duyulmaz. Sinüzitlerin tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi tekniği uygulanır, gerekli durumlarda cerrahi navigasyon sisteminden yararlanılır. Endoskopik sinüs cerrahisi yöntemi, ayrıca kafa kaidesi tümörleri, hipofiz cerrahisi, göz yaşı kanalı tıkanıklıkları ve beyin omurilik sıvısı kaçağı tamirinde de başarıyla uygulanmaktadır.

Pediatrik (Çocuk) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Çocukluk çağında görülen doğumsal, iltihabi, travmatik, gelişimsel ve tümöral hastalıkları kapsar.
 • Geniz eti bademcik sorunları
 • Orta kulak iltihabı/sıvısı
 • Kulak kepçesi yokluğu ve dış kulak yolunun kapalı olması
 • Solunum yolunun doğumsal ya da kazanılmış darlıkları
 • Baş boyun bölgesinde görülen tümörler
 • Geniz eti ve bademcik sorunları çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır. Bu hastalıkların cerrahi tedavisi lazer, thermal welding gibi en modern tekniklerle gerçekleştirilir. Kulak kepçesinin doğumsal yokluğu, kişinin kendi kaburgasından alınan kıkırdak yardımıyla veya protez kullanılarak tedavi edilir. Bölümümüzde solunum yolunun doğumsal veya kazanılmış darlığı, bu konuda dünya çapında tecrübesi olan bir ekip tarafından en modern teknikler kullanılarak tedavi edilir.

Baş-Boyun Tümörleri
Baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan her türlü iyi ve kötü huylu tümörü kapsar.
 • Dudak
 • Dil
 • Bademcik
 • Gırtlak
 • Yemek borusu
 • Tiroit
 • Boyun
 • Baş boyun tümörlerine de diğer tüm tümörler gibi multidisipliner yaklaşmak gereklidir. Hastalar KBB uzmanı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, radyolog gibi pek çok branştan doktorun katıldığı tümör konseyinde değerlendirildikten sonra tedavileri planlanlanır.

Horlama ve Uyku Apnesi
Horlama ve apne (uykuda nefesin durması), insanların yaşam kalitesini ve sağlığını bozan hastalıklar arasında yer alır. Pek çok faktörün tetiklediği bu durumları bir bütün olarak ele almak önemlidir. Hastalar polisomnografi (uyku testi) ile değerlendirilir, uygun vakalarda hava yolu darlığını düzeltmek amacıyla burun, damak veya çeneye cerrahi müdahaleler uygulanabilir.
 
Ses Hastalıkları
Ses tellerinden kaynaklanan veya ses tellerinin hareketini kısıtlayan hastalıklar ses kısıklığına yol açar. Ses telleri ve fonksiyonları videolaringostroboskopi adı verilen cihazla değerlendirilir ve cerrahi ihtiyacı olan vakalar, mikroskop altında ve gerekli durumlarda lazer kullanılarak tedavi edilebilir.
 
Yüz ve Boyun Travmaları

Yüz Plastik Cerrahi Uygulamaları