Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme, tıp dünyasındaki gelişmelere paralel olarak hastalıkların tanısı ve tedavisi için radyoaktif maddelerin veya radyofarmasötiklerin kullanılmasını içeren uzmanlık alanı olarak öne çıkıyor. Amerikan Hastanesi Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Merkezimiz de tıbbi ekibi ve teknolojinin sunduğu mükemmel olanakları birleştirerek bu uzmanlık alanında hastalıklara meydan okuyor. En gelişmiş sağlık teknolojisi ve tesisleri kurarak, verdiğimiz tıbbi hizmeti yüksek beceri, şefkat duygusu ve insan onuruna saygı ile desteklemek, merkezimizin çalışma prensibini oluşturuyor.

Amerikan Hastanesi bünyesinde kurulmakta olan Radyofarmasi Laboratuvarı, hastanemizin sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyonların yanında, tüm dünyada kabul gören cGMP (Güncel İyi İmalat Uygulamaları) standartlarına uygun olarak hizmet verecek.

Radyonüklid Tedavi Kliniğimizde yapılan işlemlerde kişiye özel uygulamalar da hastanemizin farkını ortaya koyuyor. Özel hasta gruplarında böbreklerin korunmasına yönelik yöntemler uygulanıyor, sağlıklı dokulara verilecek radyasyon miktarı dozimetri ile en aza indiriliyor.

Kısacası Amerikan Hastanesi Nükleer Tıp ve Görüntüleme Merkezi olarak sahip olduğumuz sağlık bilgi ve birikimi, tıp dünyasında yaşanan ve yakından takip ettiğimiz baş döndürücü gelişmelerle birleştirerek hastalarımıza dünya standartlarında hizmet sunuyoruz.

C BLOK C BLOK
3..Kat 3.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme, organlar veya kemikler hakkındaki fonksiyonel bilgilere dayanarak tıbbi bir problemin nedenlerini belirleme konusunda yardımcı oluyor. Bu nedenle;

 • Benign ve malign tümörler,
 • Kanserler,
 • Kemikler,
 • Beyin,
 • Endokrin hastalıkları,
 • Safra kesesi,
 • Kardiyovasküler sistem hastalığı,
 • Akciğer,
 • Lenfoma,
 • Nöroblastom,
 • Nöroendokrin tümörleri,
 • Pediatrik hastalıklar,
 • Prostat kanseri,
 • Böbrek,
 • Tiroit hastalıkları (Tiroit kanseri, Graves hastalığı) ile bağlantılı şikayetler bölümümüze başvuru nedeni oluyor.
Onkoloji hastalarında, iyi-kötü huylu kitlelerin ayrımını sağlamak, kanseri evrelendirmek, tümörün derecesini ve organ içerisinde yaygınlığını, tüm vücut metastazlarını belirlemek, nüksü saptamak, tedavi yöntemini seçmek, tedavi cevabını değerlendirmek, radyoterapi planlamasında gerçek tümör kitlesinin belirlenerek doğru yerin doğru dozda ışınlanmasını sağlamak için Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme’ye ihtiyaç duyuluyor.
Radyonüklid tedavilerin yapılabildiği kliniğimizde, tiroit kanseri, prostat kanseri, nöroendokrin tümörü, nöroblastom, primer ya da metastatik karaciğer tümörleri ve kemik metastazlarının palyatif tedavisi ve bazı lenfoma türlerinin tedavileri de gerçekleştiriliyor.

İntraoperatif Gama Prob uygulamasıyla sıklıkla meme kanseri ve malign melanoma olmak üzere, baş boyun tümörü ve ürogenital tümörlerde kullanılıyor. Kanser dokusundan beslenen ilk lenf nodunun (bekçi lenf nodu) radyoaktif işaretlenmesini takiben, bu nodun ameliyat sırasında prob sistemiyle bulunup çıkarılması mümkün oluyor.
 • Teşhis için PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) çekimi,
 • Sintigrafik Görüntüleme (SPECT/CT, SPECT),
 • Kemik dansitometrisi (DEXA),
 • Üre nefes testi,
 • İntraoperatif Gama Prob,
 • İşaretli Lökosit Sintigrafisi,
 • Radyoiyot (düşük ve yüksek doz),
 • Lutesyum-177 PSMA (prostat spesifik membrane antijen),
 • Lutesyum-177 Peptit Reseptör,
 • Aktinyum-225,
 • Radyum-223,
 • I-131 MIBG (malign nöroektodermal tümörlerin tedavisinde kullanılan radyoaktif bir madde),
 • Radyoembolizasyon RİA (Radyoimmünoassay) Laboratuvarı (insan serumunda otoantikor, hormon ve tümör belirteçlerinin özel yöntemlerle tespitinin yapıldığı laboratuvar),
 • Radyofarmasi Laboratuvarı (çok sayıda molekülün görüntüleme ve tedavi için hazırlandığı laboratuvar), hizmet verdiğimiz alt servisler ve yöntemler olarak sıralanabilir.