Enfeksiyon hastalıkları ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalık grubunu oluşturuyor. Ayrıca enfeksiyon hastalıklarının belirti ve bulguları, etkenlerin çeşitlilik göstermesi ve bütün organların etkilenebilmesi nedeniyle çok farklı olabiliyor. VKV Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü olarak tüm enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini başarıyla yapmaktayız. Bölümümüzde ateşle seyreden hastalıklar, soğuk algınlığı, grip (influenza), akut/kronik Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, AIDS (HIV) ve diğer viral hastalıklar, Lyme hastalığı, kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan fırsatçı enfeksiyonlar, tifo, bruselloz, ishal, besin zehirlenmesi, döküntülü hastalıklar, kemik-eklem ve deri-yumuşak doku enfeksiyonları, seyahat sonrası ortaya çıkan (Dang ateşi, Chikungunya ateşi, Zika virüs enfeksiyonu vb.) tropikal hastalıklar, paraziter hastalıklar, sistemik mantar enfeksiyonları, tüberküloz ve menenjit gibi bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerini yürütüyoruz.

Modern tıbbın insanlığın hizmetine sunulmasıyla hasta tedavi ve bakım olanaklarının gelişmesi, çağdaş yoğun bakım olanakları, kanser tedavisindeki gelişmeler, cerrahi girişimlerdeki ilerlemeler insan ömrünü uzatıp, yaşam kalitesini artırıyor. Ancak tüm bu gelişmeler bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor. Gerek altta yatan primer hastalığa gerekse uygulanan tedaviye bağlı olarak gelişen bağışıklık sisteminin baskılanması durumu, özellikle fırsatçı ve dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda önemli bir artışa neden olabiliyor. Ayrıca, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonları, yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite, morbidite ve artan tedavi maliyeti, enfeksiyon kontrol stratejilerinin uygulanmasını zorunlu kılıyor. İyi uygulanan enfeksiyon kontrol programlarıyla hastane enfeksiyonları ve hastane harcamaları azaltılabiliyor, hastanede kalış süresi kısalıyor.

Bu nedenle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’ne bağlı çalışan Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK), hastanenin diğer birimlerindeki antibiyotik kullanım kontrolünün yanı sıra, enfeksiyon kontrol aktivitesini de yürütüyor. Her ay düzenli olarak toplanan EKK, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ve bilimsel prosedürlere (Center Disease Control and Prevention - CDC) göre yeniden yapılandırıldı. Öte yandan, klinikte 2 enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyla 2 enfeksiyon kontrol hemşiresi görev yapıyor.

B BLOK B BLOK
2..Kat 2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

Videolarımız

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir? Türkiye’de Görüldü mü? Nasıl Korunmalıyız?
Türkiye'de Görülen Maymun Çiçeği Virüsünden Nasıl Korunabiliriz?

SIK SORULAN SORULAR

Enfeksiyon hastalıklarının en önemli bulgusu ateştir ve ateş “vücut sıcaklığının 38°C ve üstünde olması” olarak tanımlanabilir. Enfeksiyonun görüldüğü organ ya da dokuya göre farklı belirtiler de ortaya çıkabilir. Örneğin idrar yolu enfeksiyonu olan birinde idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma gibi şikayetler; solunum yolu enfeksiyonu olan birinde öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, eklem ağrısı gibi şikayetler görülebilir.

 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Pnömoni (zatürre)
 • Enfektif endokardit (kalp kapağı enfeksiyonu)
 • Menenjit

Virüslerin Neden Olduğu Enfeksiyonlar
 • İnfluenza (grip)
 • Diğer solunum yolu virüs enfeksiyonları
 • HIV (AIDS) enfeksiyonu
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • Dang Ateşi, Chikungunya ateşi
 • Zika virüs, EBV, CMV, Herpes virüs
 • Seyahat öncesi bağışıklama (aşılama ve ilaçla hastalıkların bulaşmasını önlemeye yönelik uygulamalar)
 • Seyahat sonrası enfeksiyon tanı ve tedavisi (Zika, Chikungunya ateşi, Dang ateşi, sıtma vb.)
 • Ateşle seyreden hastalıkların tanı ve tedavisi
 • Hepatit A, B, C ve HIV gibi kronikleşebilen viral enfeksiyonların tanı, tedavi ve takibi
 • Lyme hastalığı tanı ve tedavisi
 • Menenjit, bruselloz, kalp kapak enfeksiyonları, idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi
 • Akılcı antibiyotik uygulamaları
 • Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi: İzolasyon önlemleri, sterilizasyon/dezenfeksiyon koşulları, steril işlemler için uygun ekipman ve eğitimli personel kadrosu ve tüm enfeksiyon kontrol süreçlerini yakından takip eden Enfeksiyon Kontrol Ekibi ile hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alıyoruz.
 • Tropikal hastalıklar: Seyahat bölgesine göre değişen ve nadir görülen tropikal enfeksiyonların tanı ve tedavi süreçlerini başarılı bir şekilde sürdürüyoruz.
 • Seyahat sağlığı: Bölümümüzde Seyahat Hekimliği hizmetiyle seyahat öncesi ve seyahat sırasında korunma ve sonrasında tedavi hizmetlerinin yanı sıra, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve diğer korunma konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • Erişkin aşılama: Aşılama, hayat boyu sürmesi gereken bir durumdur. Erişkin dönemde yapılması gereken aşılarla ilgili hastanemizde hem bilgilendirme hem de gerektiğinde aşılama uygulaması yapıyoruz.