Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölümü, deneyimli uzman doktorları ve öğretim üyeleriyle 1994 yılından bu yana nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet veriyor. Bu hizmet, nöbet sistemi içinde haftanın her günü 24 saat boyunca sürdürülüyor.

Beyin, omurilik, periferik sinirler ve kas hastalıklarının tetkikini ve tedavisini sağlarken multidisipliner bir yaklaşım sergiliyoruz. Bazı nörolojik hastalıkların acil tedavi gerektirmesi nedeniyle hastanemizin Acil Servisi ile sürekli bir işbirliği içindeyiz. Ayrıca sistemik hastalıkların nörolojik bulgularını değerlendirirken Beyin Cerrahisi, Genel Yoğun Bakım-Anestezi-Ağrı, Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi, Dahiliye, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Ortopedi dallarıyla birlikte çalışıyoruz.

Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde tanı amaçlı EEG, video kayıtlamalı EEG, EMG, SEP, VEP, BAEP ve manyetik uyarım tetkikleri de yapılıyor. Bu incelemelerin tümü konularında uzmanlaşmış doktorlar ve öğretim üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Her yıl poliklinik hizmeti olarak ayaktan yaklaşık 7-8 bin yeni hastaya hizmet veriyoruz. Yılda yaklaşık 1.200 EMG-SEP tetkiki ve 1.000 EEG tetkiki gerçekleştiriyoruz. Bu tetkiklerin çekim uygulamalarında en az 15-20 yıl deneyimi olan 2 teknisyen sürekli destek sağlıyor.

Hasta-doktor ilişkisinin büyük önem taşıdığı bölümümüzde tedavi başlangıcından itibaren tüm süreç boyunca hastalarımızla yakın ve güvene dayalı bir ilişki tesis etmek için çalışıyoruz. Zira nörolojik ilaç değişikliklerinin, doz artırımı ya da düşürülmesi gibi düzenlemelerin doğru uygulanması ve takibi için sürekli iletişimde olmamız ve ilişkinin devam etmesi çok önemli.

Hastanemizin Nöroloji Bölümü’nün en önemli özelliği çok tecrübeli uzman ve öğretim üyelerinden oluşan kadrosunun 7/24 hizmet vermesi. 3 uzman ve 4 öğretim üyesinden oluşan ekibimiz, modern tanı yöntemlerini kullanarak ortak tedavi protokolleri oluşturuyor. Bu şekilde çözümü zor olan nörolojik olgularda dahi iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Ekibimiz, gereken durumlarda diğer üniversitelerin öğretim üyeleriyle de yakın işbirliği gerçekleştirerek deneyim paylaşımında bulunuyor. Hastanemizin inceleme ve tedavi alanlarında ileri düzeyde donanıma sahip olması, bu işbirliğini kolaylaştırıcı ek unsur olarak göze çarpıyor. 
 
C BLOK C BLOK
1..Kat 1.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüzün uzmanlık alanına giren çeşitli başlık ve içerikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Genel Nöroloji: Her türlü nörolojik semptomla başvuran hastaların tetkik ve tedavisini üstleniyoruz.
 • Beyin damar hastalıkları: Beyni besleyen damarsal bozukluklara ait (beyin kanamaları, damar tıkanıklıkları) acil, yataklı ve poliklinik uygulamaları, Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji (Nöroanjiyografi) birimlerinin desteğiyle işbirliği içinde yürütülüyor.
 • Epilepsi: Bu alanda tanı ve tedavi uygulamaları uzun yıllar çalışmış tecrübeli nörologlar ve uzman bir epileptolog tarafından gerçekleştiriliyor. Epilepsinin ilaçla ve cerrahi yöntemlerle tedavisine yönelik modern araştırma, kayıtlama ve tedavi yöntemleri kullanılıyor.
 • Baş ağrısı: Çok sık karşılaşılan bu tip hastalara migren ve migren dışı ağrıların modern tedavi yöntemleri uygulanıyor, gerektiğinde girişimsel tedavi yapılıyor.
 • Nörodejeneratif hastalıklar: Parkinson hastalığı ve benzeri nörodejeneratif hastalıklarda modern tedavi yöntemleri uygulanıyor ve bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ekibe katkı veriyor.
 • Demiyelinizan merkezi sinir sistemi hastalıkları: Başta Multipl Skleroz olmak üzere bedenin bağışıklık sisteminin bozulması sonucunda gelişen bu tip hastalıklar, alanlarında uzmanlaşmış nörologlar tarafından tedavi ediliyor.
 • Omurilik ve sinir kökü hastalıkları: Çok sık görülen omurganın dejeneratif hastalıklarında Beyin Cerrahi, Ortopedi ve Fizik Tedavi Birimleri ile tanı ve tedavi uygulamaları yapılıyor.
 • Periferik sinir hastalıkları: Sık görülen ve genellikle altta yatan başka hastalıkların seyrinde gelişen çevresel sinir hastalıkları ileri tanı yöntemleri kullanılarak (EMG-SEP) isimlendiriliyor ve uygun tedavi veriliyor. Bu tip hastalıkların bazıları, örneğin Guillain-Barre Sendromu acil tedavi uygulamalarını gerektiriyor. Bu uygulamalar (plazmaferez, immünglobülin tedavisi) zaman kaybedilmeden gerçekleştiriliyor.
 • Kas Hastalıkları: Kas hastalıkları konusunda dünyada çok iyi tanınan bir öğretim üyemizin desteğiyle tecrübeli nörologlar işbirliği içinde çalışıyor. Modern tanı yöntemleri (kas biyopsisi, EMG, nörogenetik araştırmalar) kullanılarak teşhis ve tedavi uygulamalarıyla genetik danışmanlık konularında hastalar doğru şekilde yönlendiriliyor.
 • Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları: Gündelik nöroloji pratiği içinde çok sık karşılaşılıyor. Uzman nörologlar ve öğretim üyeleri konsültasyon hizmeti veriyor. Özellikle onkolojik hastaların seyrinde gelişen nöro-onkolojik süreçlerin tanı ve tedavisi, en yoğun çalışılan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu konuda son derece tecrübeli nörologlar hizmet veriyor.
 • Elektrodiagnostik nöroloji: EEG, EMG, uyartılmış potansiyeller çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavi yönlendirmesinde çok yoğun talep gören yöntemler. Bu alandaki çalışmalar uzman klinik nörofizyologlarla yürütülüyor.

Nöroloji Bölümü ile ilgili olan yakınmalar şöyle listelenebilir:

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Bilinç kaybı ile seyreden hastalıklar,
 • Konuşma bozuklukları,
 • Anlama bozuklukları,
 • Bellek bozuklukları,
 • Görme (vizyon) bozuklukları,
 • Motor sistem bozuklukları (hareket zorluğuna yol açan hastalıklar),
 • Kas güçsüzlükleri,
 • Kas erimeleri,
 • İstemsiz kas hareketleri,
 • Duyu bozuklukları,
 • Uyuşmalar,
 • Yanlış duyu algılamaları (üşüme, yanma gibi),
 • Koordinasyon ve denge bozuklukları,
 • Titreme ve hedefi bulma zorlukları,
 • Nedensiz düşmeler,
 • İdrar tutukluk ve kaçırmaları,
 • Yüksek ateşle seyreden hastalıklar.
Epilepsi: Bu hastalıkta, doğru tanı ve yeterli iş birliği önem taşıyor. Bölümümüzde tedaviye çok dirençli hastalarla da karşılaşıyoruz. Bu hastaların bazılarında cerrahi müdahele de gerekli olabiliyor.

İnme: Akut inme tedavisi, özellikle ilk 4.5 saatte hastaneye başvuru söz konusu ise hayat kurtarıcı ya da ilerideki maluliyet oranını çok aza indiren bir tedavi yöntemi ve Amerikan Hastanesi de erken başvuru halinde akut inme tedavisi yapabilecek tam donanıma sahip bulunuyor.

Migren: Bütün toplumlarda en yaygın hastalıklardan biri olan migren, baş ağrılarının içerisinde de büyük bir yer tutuyor. Kaliteli yaşam ve işgücü kaybının engellenmesi açısından doğru tanı ve kişiye özel tedaviler ile takip önem taşıyor.

Miyasteni: Sinirlerin tam kasa yapıştığı noktaya ait özel bir hastalık olan miyasteni, kas güçsüzlüğüyle seyrediyor. Erken dönemde teşhis edilmesi ve ilaç tedavisine başlanması, tedavinin başarı yüzdesini artırıyor. Miyasteni, erken yakalanıp tedavi edildiği zaman başarı oranı çok yüksek olan, ancak atlandığında ölüme götürebilen bir hastalık olduğu için hastanemizde bu konuda özellikle hassasiyet gösteriliyor.

Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar: Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminin yanlış çalışarak sinir hücrelerine saldırması sonucunda görme bozuklukları, kolda ve bacakta güçsüzlük, hissizlik, uyuşukluk, baş dönmesiyle seyreden bir hastalık. Hastanemizde Multipl Skleroz ve benzeri otoimmün merkezi sinir sistemi hastalıklarında tanısal testler hızla yapılabiliyor, kişiye özel tedaviler ve özellikle son yıllarda geliştirilen biyolojik tedaviler de uygulanabiliyor.

Periferik sinir sistemi hastalıkları: Omurilik sonrasındaki sinirler topluca çevresel sinir sistemi olarak anılıyor. Diyabete bağlı kronik nöropatiler başta olmak üzere, hayati tehlike oluşturabilen akut nöropatiler de hastanemizde hızla ve etkili bir şekilde tedavi ediliyor.