Amerikan Hastanesi Hematoloji Bölümü olarak kan hastalıklarının tanı ve tedavi süreçlerini yürütüyoruz.

Hematoloji uzmanlığı için iç hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorların yan dal sınavıyla kabul edildiği ve üç yıl süren bir eğitim, öğretim ve araştırma dönemini tamamlaması gerekiyor. Bu dönemi büyük başarı ile tamamlayan uzmanlardan oluşan deneyimli ekibimiz, en gelişmiş ekipman ve güncel bilgiler ile bölümümüze başvuran hastalarımızın her birine kişiye özel bir yaklaşımla hizmet sunuyor. Uzmanlarımız ulusal ve uluslararası alanda hematolojik kanserlerin tedavisini yaparken, klinik araştırmalarını da sürdürüyorlar.

Bölümümüz muhtelif kan kanserleri tedavisinin yanında iyi huylu (benign) kan hastalıklarıyla da ilgileniyor. Ayrıca kök hücre nakli öncesinde hazırlık ve hazırlık tedavileri de bölümümüz tarafından veriliyor.

Amerikan Hastanesi olarak Hematoloji Bölümü’nün öne çıkan özelliklerinden yurtdışı ve yurtiçine yönelik genetik profil çıkarma, dünya ile entegre klinik araştırma yelpazesi, hastalık risk profilinin iyi tanımlanması, hastalıkların moleküler düzeyde takibi ile artık hastalık varlığının en hassas yöntemlerle saptanması ve bireyselleştirilmiş tedavi, farklarımızdan sadece birkaçını oluşturuyor.

Bütünleyici bir yaklaşım sergilediğimiz bölümümüzde hastalarımıza ayrıca beslenme eğitimi veriyor, psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Rehabilitasyon ve palyatif süreçlerinde de sahip olduğumuz tüm olanakları seferber ediyoruz.
 
BBLOK BBLOK
2..Kat 2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

İlgili Yazılar

SIK SORULAN SORULAR

Aşağıda yer alan rahatsızlıklar bölümümüzün uzmanlık alanına giriyor:

 • Akut lenfoblastik lösemi,
 • Akut miyeloid lösemi,
 • Amiloidoz,
 • Anemi (kansızlık),
 • Aplastik anemi,
 • Otoimmün hemolitik anemiler,
 • Otoimmün trombopeniler,
 • İyi huylu (benign) hematolojik durumlar,
 • Kanama bozuklukları,
 • C1-esteraz yetmezliği,
 • Beyaz küre hastalıkları,
 • Kronik lenfositik lösemi,
 • Kronik myeloid lösemi,
 • Kronik miyelomonositik lösemi,
 • Kriyoglobulinemi,
 • Kutanöz T hücreli lenfoma,
 • Large granüler lenfosit hastalıkları,
 • Lösemi,
 • Lenfoma,
 • Makroglobulinemi,
 • Multiple myelom,
 • MGUS (sebebi bilinmeksizin artan plazma hücrelerinin yine anormal protein yapmasıyla sonuçlanan bir durum),
 • Miyelodisplazi,
 • Miyelofibroz,
 • Miyeloproliferatif hastalıklar,
 • PNH (Paroksismal noktürnal hemoglobinüri)
 • POEMS (tipik olarak polinöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati ve deri değişikliklerinin görüldüğü multisistemik nadir bir hastalık),
 • Polistemia vera,
 • Orak hücre anemisi,
 • Sistemik kapiller kaçış sendromu,
 • Sistemik mastositoz,
 • Talasemi,
 • Trombositopeni,
 • Trombositoz,
 • Von Willebrand hastalığı,
 • Waldenström hastalığı,
 • Esansiyel trombositemi,
 • Fankoni hastalığı,
 • Tüylü hücreli lösemi,
 • Hemoglobinopatiler,
 • Hemofili,
 • Kalıtsal hemolitik anemiler,
 • Hodgkin hastalığı (lenfoma),
 • Hodgkin dışı lenfomalar,
 • Hipereozinofilik sendrom,
 • İdiopatik trombotik purpura,
 • Demir eksikliği anemisi,
 • Vitamin eksikliğine bağlı kansızlık.
 • Halsizlik, yorgunluk (anemi),
 • Sık enfeksiyon (bağışıklık sistemi),
 • Kanama (trombopeni),
 • Lenf bezlerinde şişme,
 • Ağız içinde düzelmeyen yaralar,
 • Ciltte kanamalı veya enfekte yaralar, bölümümüze başvuruların temelini oluşturuyor.
 • Biyolojik  hematolojik kanser tedavileri,
 • Kan ve kök hücre bağışı,
 • Kan nakli,
 • Kanser tedavisi,
 • Kemoterapi,
 • Deneysel tedaviler,
 • Büyüme faktörü ürünleri,
 • İmmünoterapi,
 • Hedefe yönelik tedaviler,
 • İmmünsüpresif tedaviler, hizmet verdiğimiz alt servisler olarak sıralanabilir.