Amerikan Hastanesi "Laminar Akım" adlı özel bir havalandırma sistemine sahip 12 ameliyat salonundan oluşan ameliyathaneye sahiptir. Ayrıca bir “Ameliyat öncesi hazırlık odası", bir "yatan hasta uyanma odası" ve bir de "Ayaktan (Outpatient) hasta uyanma odası" bulunmaktadır.

Ameliyathane bölümü 15 anestezi uzmanı, 37 ameliyat hemşiresi, 32 anestezi teknikeri, 2 perfüzyonist, 16 sterilizasyon teknikeri ve 18 ameliyathane yardımcı personelinin yanı sıra, 6 depo ve malzeme yönetimi personeliyle dokuz ameliyathane hasta temsilcisinin de dahil olduğu deneyimli bir kadroyla hizmet verilmektedir.


 
A BLOK A BLOK
-2..Kat -2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Algoloji (ağrı tedavisi), göz, KBB, üroloji, göğüs cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, jinekoloji ve obstetrik, yenidoğan cerrahisi, çocuk cerrahisi, ortopedi ve travma, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, beyin cerrahisi, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi dahil olmak üzere pek çok alanda, tecrübeli uzman kadrolar tarafından cerrahi müdahale yapılıyor.