Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü olarak 25 yıldır cerrahiyle ilgili tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, en güncel tedavileri hastalarımıza ideal koşullarda sunmak için çalışıyoruz. Ekibimiz daima genişliyor ve ekibimizdeki her üye, ileri tedavi yaklaşımlarını sadece izlemekle kalmıyor;  yeni teknoloji ve metotları, deneyimin verdiği güvenle kısa zamanda uyguluyor. Yılda yaklaşık 2500 ameliyatın gerçekleştirildiği bölümümüz, tüm bu özellikleriyle ülkemizin konusunda lider bölümleri arasında yer alıyor.  
 
Bölümümüzde görevli hekimlerimiz daima hasta güvenliğini ön planda tutuyor; uygulamalar hakkında hastayı ve yakınlarını her aşamada bilgilendirip, etik kurallara saygılı bir sağlık hizmeti sunuyorlar.

Bölümümüzün öne çıkan en önemli özelliklerinin başında, işbirliğine ve multidisipliner yaklaşıma verdiğimiz önem geliyor. Öyle ki;  “Sindirim Sistemi Sağlığı” adı altında tüm ilgili bilim dallarının işbirliği ile gerek cerrahi gerekse tıbbi açıdan en gelişmiş ve etkinliği kanıtlanmış tedavi yaklaşımlarını bir bütün olarak hastalarımıza sunuyoruz. 
 
Ayrıca Gastrointestinal Onkoloji Konseyi, Meme Hastalıkları Konseyi, Endokrinoloji ve Endokrin Cerrahi Konseyi, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Konseyi gibi toplantılarda tüm vakalar için teşhis ve tedavi seçenekleri multidisipliner bir yaklaşımla değerlendiriliyor. Böylece hastalarımız için en ideal tedavilere farklı alanlarda çalışan uzmanlarla birlikte karar veriliyor ve her hastamız için ona özel bir tedavi yol haritası hazırlanıyor.
Detaylı bilgilendirilme sonunda her hastamız, kendisi için en ideal tedavi hizmetini alabiliyor. 

Özetle Genel Cerrahi Bölümümüz, mevcut en gelişmiş teknolojik cihazlar, cerrahi teknikler ve üstün nitelikli kadrosuyla tanı, tedavi ve takip açısından üst düzey sağlık hizmetinin uygulandığı en önemli merkez olma özelliğini daima koruyor. 
 
C BLOK C BLOK
-2..Kat -2.Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüz pek çok uzmanlık alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek çeşitli yakınmalarla bağlantılıdır. Bu yakınmaların bazılarına örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:
 • Yutma güçlüğü
 • Mideden yemek borusuna reflü
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Karında kitle
 • Mide ve bağırsak kanamaları (gizli veya belirgin)
 • Sindirim güçlükleri, hazımsızlık, karın şişkinliği
 • Kabızlık, dışkılama sıkıntıları, dışkının kontrolünde güçlük
 • Sarılık
 • Cilt ve cilt altı kitleleri
 • Aşırı şişmanlık (Obezite)
 • Memede kitle
 • Meme başı akıntısı
 • Bedensel travma
 • Boyunda kitle
 • Kasıkta, göbekte ya da eski karın kesisi üzerinde fıtıklaşma

 
Bölümümüz;
 • Meme sağlığı ve hastalıkları
 • Endokrin sistem hastalıkları
 • Metabolik cerrahi (Obesite cerrahisi)
 • Yemek borusu ve  mide-bağırsak hastalıkları
 • Kolon, rektum ve anal/perianal bölge hastalıkları
 • Karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları
 • Travma cerrahisi
 • Karın duvarı fıtıkları uzmanlık alanlarını kapsar.
 • Acil cerrahi
 • Tiroid ve paratiroid cerrahisi
 • Böbreküstü (Sürrenal) bezi cerrahisi
 • Meme cerrahisi ve meme rekonstrüksiyonu
 • Bariatrik ve metabolik cerrahi (Obezite cerrahisi)
 • Karaciğer cerrahisi
 • Safra kesesi ve safra yolu taşları cerrahisi
 • Pankreas cerrahisi
 • Yemek borusu ve yutma sorunları cerrahisi
 • Mide cerrahisi
 • İnce bağırsak, kolon, rektum ve anal bölge cerrahisi
 • Stoma bakımı ve eğitimi
 • Karın duvarı fıtıkları cerrahisi
 • Beslenme desteği
 • Onkolojik cerrahi