Temelde "işitme bilimi" olarak tanımlanan odyoloji kapsamına işitme ve denge ile ilgili bozukluklar giriyor. Amerikan Hastanesi Odyoloji Bölümü olarak yenidoğan, bebek, çocuk, yetişkin ve geriatrik hasta gruplarına yönelik odyolojik inceleme ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bütün yaş grupları için işitme sisteminin değerlendirilmesi, işitme kaybı tanısının konulması ve rehabilitasyonu, gerekli durumda işitme cihazı seçimi ve işitme eğitimi konularında dünyaca kabul edilen standartlara uyumlu programlarla hizmet veriyoruz.

Ülkemizde çok az merkezde kullanılan VNG ve VEMP uygulamaları, baş dönmesinin tanılanmasında hastanemizde uzun yıllardır rutin olarak yapılıyor. Yeni gelişmekte olan ve çok az sayıda merkezde sunulan dil-konuşma ve yutma terapisi hizmeti, bölümümüzde ilgili doktorluk branşlarındaki temel tedavilerin devamında gerekli rehabilitasyon süreciyle birlikte sağlanıyor. Dünya ölçeğine uygun şekilde yapılan "standardize fiberoptik endoskopik" ve "videofloroskopik yutma testleri" de Amerikan Hastanesi Odyoloji Bölümü’nü alanındaki diğer birimlerden ayıran önemli farklılıklar arasında yer alıyor.
 
C BLOK C BLOK
Zemin.Kat ZeminKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Odyoloji ve dil-konuşma rahatsızlıkları bölümümüzün uzmanlık alanlarını oluşturuyor.
 
Bölümümüze çocuklar ve yetişkinler farklı şikayetlerle başvurabiliyor. Çocuklarda başvuruya neden olan şikayetler şunlar:
 • Dil problemleri,
 • Gecikmiş dil gelişimi ve dil gelişim bozuklukları,
 • Otizm,
 • Genetik sendromlar,
 • Özel dil bozukluğu,
 • Kafa travmaları ve sonrasında gelişen dil bozuklukları,
 • Travmalara bağlı öğrenme problemleri,
 • Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza gibi fonksiyonların bozukluğu,
 • Konuşma bozuklukları,
 • Artikülasyon bozuklukları ve fonolojik bozukluklar,
 • Damak-dudak yarıkları ve buna bağlı artikülasyon bozuklukları,
 • Orofasyel-miyofonksiyonel bozukluklar,
 • Dizartri,
 • Apraksi,
 • Ses hastalıkları ve rezonans problemleri,
 • Kekemelik,
 • Pediatrik yutma bozuklukları.
Yetişkinler de bölümümüze şu şikayetlerle başvuruyor:
 • Dil bozuklukları,
 • Afazi,
 • Kafa travmaları ve sonrasında gelişen dil bozuklukları,
 • Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vb. bozuklukları,
 • Demans,
 • Konuşma bozuklukları,
 • Artikülasyon bozuklukları, fonolojik bozukluklar,
 • Baş ve boyun tümörleri sonrasında dizartri, apraksi ve kekemelik,
 • Ses hastalıkları ve rezonans problemleri,
 • Benign ses hastalıkları,
 • Baş ve boyun tümörleri sonrasında nörolojik trakeostomili ya da ventilatöre bağlı hastaların konuşma problemleri,
 • Demans, SVA, ALS, Multipl Skleroz gibi nörolojik nedenlerle ya da baş ve boyun tümörleri sonrasında görülen yutma güçlüğü.
Amerikan Hastanesi Odyoloji Bölümü olarak yenidoğan, bebek, çocuk, yetişkin ve geriatrik hasta gruplarına odyolojik inceleme ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bütün yaş grupları için, işitme sisteminin değerlendirilmesi, işitme kaybı tanısının konulması ve rehabilitasyonu, gerekli durumda işitme cihazı seçimi ve işitme eğitimi konularında hizmet veriyoruz.

Koklear implant uygulamalarında adayların belirlenmesi, ameliyat öncesi ve sırasında ilgili testlerin yapılması, koklear implantasyon sonrası konuşma işlemcisinin düzenli olarak programlanması ile çocuk ve yetişkin hastalara dinleme ve konuşma eğitimleri veriyoruz.

Hastanemizde doğan her bebeğin işitmesinin normal olup olmadığı tarama testleriyle ölçülüyor. Bebek taburcu olmadan yapılan ilk tarama testinden geçemeyen bebeklere yeniden test yapılıyor ve işitmesinin durumu tam olarak tespit ediliyor. Bu konuda dünyaca kabul edilen standartlarla uyumlu olan bir program hastanemizde 2004 yılından bu yana uygulanıyor. Baş dönmesi, denge bozukluğu problemleriyle gelen hastalara ayırıcı tanıya yönelik VNG, kalorik test ve elektrofizyolojik testler uygulanıyor.

Çocuklara yapılan odyolojik değerlendirmelerde ise şu testler uygulanıyor:
 • Davranım testleri, VRA, COR, oyun odyometrisi, konuşma odyometrisi,
 • Akustik immitansmetri,
 • Otoakustik emisyon,
 • Elektro fizyolojik yöntemlerle işitme ve santral işitsel fonksiyonların incelenmesi (klik ve tonal ABR, ASSR, MLR, LVR, P300, MMN).

Yetişkinlere yönelik odyolojik değerlendirmeler ise şunlar:
 • Davranım odyometrisi,
 • Akustik immitansmetri (timpanometri, 3D timpanometri, akustik refleks ölçümü),
 • Otoakustik emisyon,
 • Beyin sapı davranım odyometrisi (ABR / BERA),
 • Santral işitsel fonksiyon testleri ( MLR, LVR, P300, MMN).

Bu değerlendirmelerin dışında her iki hasta grubumuz için uyguladığımız vestibüler değerlendirmeler de bulunuyor. Bu değerlendirmeleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:
 • VNG (videonistagmografi),
 • VEMP (oküler ve servikal vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller),
 • EcochG (elektrokokleografi),
 • Baş dönmesine yönelik egzersiz ve terapiler.