Amerikan Hastanesi ve Üreme Sağlığı Üni̇tesi

Amiral Bristol tarafından 1920 yılında kurulan ve ülkenin en eski özel hastanelerinden biri olan Amerikan Hastanesi, Vehbi Koç Vakfı çatısı altında, 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle en güncel teknolojileri bir araya getirerek, kalite odaklı sağlık hizmeti sunmaktadır. Günümüzde hastanemiz her yıl 220.000’den fazla hasta bakımı ve 10.000’in üzerinde ameliyatla Türkiye’nin sağlık sektörüne yön vermektedir.
 
Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi 1996 yılında kurulmuş, kısa sürede ülkemizin en başarılı merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yılda 1.500’ün üzerinde tedavi siklusunu yöneten merkezimiz, güncel teknolojiye uygun yenilenen muayene ve işlem ekipmanları, ultrasonografi cihazları ve embriyoloji laboratuvarına sahiptir. Ekibimiz, üreme sağlığı üzerine uzmanlaşmış doktor, hemşire, embriyolog, embriyoloji teknisyenleri, genetik uzmanları ve uzman psikologlardan oluşmaktadır. Güncel bilimsel verilere dayanan tanı ve tedavi hizmetleriyle bireyselleştirilmiş hasta bakımı sunmaktayız.
 

prof-dr-bulent-content-(1).jpg
 

» Prof. Dr. Bülent Urman liderliğindeki ekibimiz, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarla üreme bilimine önemli katkılarda bulunmaktadır.


Ünitemiz, embriyo gelişiminin embriyoskopla takibi, embriyonun vitrifikasyon yöntemiyle dondurulması, blastokist transferi, embriyoda genetik tarama ve tanı, elektronik şahitlik sistemiyle embriyonun güvenliğinin sağlanması gibi uygulamalarla ülkemizde üreme sağlığına öncülük etmektedir. Çocuk istemiyle başvuran farklı özelliklere sahip binlerce hastaya danışmanlık ve tıbbi destek vermenin yanı sıra, “zor hasta grubu” olarak tanımlanan hastalarda da geniş deneyimimiz bulunmaktadır (ileri yaş anne adayı, tekrarlayan gebelik kaybı, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, endometriozis vb.). Amerikan Hastanesi Uluslararası Hasta Bölümü’nün işbirliğiyle dünyanın dört bir yanından gelen hastalara referans merkezi olarak, deneyimli tercümanlar eşliğinde hizmet vermekteyiz.
 
Binlerce çifte dünyanın en yüce duygusu olan anne ve baba olmayı yaşatmış olmanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. Sizlerle de tanışmak ve bu deneyimi birlikte yaşamak için sabırsızlanıyoruz.

Neden Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi?

 • Son 25 yılda gerçekleştirilen 40.000’den fazla tedavi siklusu
 • Dünyadaki en iyi merkezlerle eşdeğer olan yüksek gebelik oranı
 • Üreme sağlığında güncel teknolojiler
 • 25 yılı aşkın deneyim
 • ISO 9001 ve Joint Commission International Kalite Sertifikalı Embriyoloji Laboratuvarı
 

neden-amerikan-hastanesi-ureme-sagligi-unitesi.jpg
 

» Binlerce çifte dünyanın en yüce duygusu olan anne ve baba olmayı yaşatmış olmanın sevinci ve gururu içerisindeyiz.

 
 •  Elektronik şahitlik sistemiyle embriyo güvenliği
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarda yetkin doktor ve embriyologlar
 • Bilimsel camiada saygın konum

Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi’nde Verilen Hizmetler

 • Embriyoskop ile embriyo gelişimi takibi
 • Lazerle destekli yuvalama (assisted hatching)
 • Blastokist transferi (5. gün embriyo transferi)
 • Embriyo dondurma (vitrifikasyon)
 • Azospermik hastalarda testisten sperm arama (MESA, TESA, mikro TESE)
 • Yumurta veya yumurta dokusu dondurma
 • Sperm veya testis dokusu dondurma
 • Preimplantasyon genetik test (PGT)
  • PGT (Kromozomal bozukluklar/anöploidi için)
  • PGT (Tek gen/monogenik bozukluklar için)
  • PGT (Yapısal yeniden düzenlemeler için) PGT (HLA tiplemesi için)
 • In Vitro Maturasyon (IVM)
 • İntrastoplazmik morfolojik olarak seçilmiş sperm
 • enjeksiyonu (IMSI)
 • Elektronik şahitlik sistemi
 • Tanı ve tedavi amaçlı histereskopi
 • İleri düzey laparoskopi ile tedavi
 • İleri jinekolojik ultrasonografi ile tanı

» Tüp bebek tedavisi; yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplanması, döllenme ve embriyo transferi aşamalarından oluşur.

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek yöntemi, doğal şartlarda kadın tüplerinde olan döllenmenin laboratuvar ortamında sağlanmasıdır. Bu yöntem için kadından yumurta, erkekten sperm alınır, yumurta ve spermin laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanır. Döllenme sonucu oluşan embriyoların gelişimi 3 veya 5 gün laboratuvar ortamında takip edilir ve iyi kalitede embriyo/embriyolar rahmin içine yerleştirilir. Özetle tüp bebek tedavisi;
 • Yumurtalıkların uyarılması,
 • Yumurta toplanması,
 • Döllenme ve
 • Embriyo transferi aşamalarından oluşur.

Tüp Bebek Tedavisine Başlamadan Önce

 • Sağlıklı bir yaşam için egzersiz yapın ve beslenmenize dikkat edin.
 • Sigarayı bırakın.
 • Günde 400 mcg folik asit ve 150 mcg iyot almaya başlayın.

Tüp Bebek Tedavisinin Basamakları

Tedavinizin başarılı bir şekilde tamamlanması için Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi ekibi olarak sizlere destek olacağız. Tedaviniz sırasında sorularınız olursa, her zaman doktorunuzla, tüp bebek koordinatörü ve tüp bebek hemşireleriyle görüşebilirsiniz. Tedavi basamaklarını daha iyi anlayabilmek için aşamaları dikkatle okumanızı öneririz.
 

tup-bebek-tedavisi-basamaklari.jpg
 

» Merkezimizde tüp bebek tedavisi için kişiye özel ilaç, doz, protokol seçimi planlanır.

 

1. Yumurtalıkların Uyarılması

Kadının doğal döngüsünde her ay bir yumurta büyür ve olgunlaşır. Yumurta, folikül adı verilen küçük sıvı dolu keseciklerin içinde gelişir. Tüp bebek yönteminde amaç, birden fazla sayıda yumurta elde etmektir, çünkü tedavinin başarısı elde edilen yumurta sayısına bağlıdır. Bu nedenle “Gonadotropin” adı verilen, deri altına (subkutan) günlük yapılan hormon iğneleriyle foliküller uyarılır. Folikülleri uyarmak için gerekli olan gonadotropin dozu, kadının yaşına ve yumurtalık kapasitesine göre belirlenir.
 
Foliküllerin gelişimi ve sayısı, vajinal ultrasonografi yapılarak takip edilir. Foliküllerin uyarılmasına adetin 2. ya da 3. günü başlanır ve bu basamak genelde 10-12 gün kadar sürer. Ultrasonografiyle birlikte, gerekli görüldüğü takdirde, kanda hormon düzeyine de bakılabilir. Hormon düzeyi ölçümünün sonucu doktorunuz tarafından değerlendirildikten sonra, belirlenen ilaç dozu ve bir sonraki kontrolünüz tüp bebek hemşiresi tarafından size bildirilir.
 
Belirli aralıklarla ultrasonografi kontollerine gelmeniz istenir. Takip sıklığı kişiye ve uygulanan tedavi protokolüne özgüdür. Genellikle 4-5 defa kliniğe gelmeniz gerekir. Kontroller sabah 08:00-10:00 saatleri arasında yapılır ve randevu almanıza gerek yoktur.
 
Foliküller belirli bir boyuta ulaştığında, yumurtaların olgunlaşmasını sağlamak için farklı son bir enjeksiyon yapılır. Bu enjeksiyondan 34-38 saat sonra yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Yumurta olgunlaştırma iğnesi yapılana kadar normal cinsel hayat devam edebilir. Ancak, bu iğne yapıldıktan sonra yumurta toplama işlemine kadar cinsel ilişki önerilmemektedir.

yumurta-toplama.jpg
 

» Yumurta toplama işlemi, vajinal ultrason eşliğinde yumurtalıklara iğne aspirasyon yöntemiyle girilerek olgunlaşan yumurtaların laboratuvar ortamına alınmasıdır.

Sperm Verme

Yumurta toplama işlemiyle eş zamanlı olarak, eşinizin de mastürbasyon yoluyla sperm vermesi istenir. Sperm verme hastane ortamında, eşler için ayrılmış özel odada gerçekleştirilir. Sperm verirken dikkat edilmesi gerekenler biyologlar tarafından anlatılır (örn. mastürbasyon sırasında sabun gibi sperm öldürücü kayganlaştırıcıların kullanılmaması vb.). Daha önce hastane ortamında örnek veremeyen hastalarımızın bu durumu önceden doktor ya da laboratuvar görevlilerine bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bir haftadan uzun perhiz süresi de tercih edilmez. Uzun süre perhiz, sperm kalitesi üzerine olumsuz etki edebilir.
 
Menisinde hiç sperm olmayan (azospermi) erkeklerin testislerinden cerrahi olarak sperm almak gerekir. Azospermi iki türlü olabilir:
 
 1. Testiste normal veya normale yakın sperm olduğu halde kanalların tıkalı olması ya da kanalların olmaması,
 2. Testiste sperm üretiminin az olması.
 

sperm-verme.jpg
 

» Yumurta toplama işlemi günü elde edilen yumurtalar gelişimlerine göre sınıflandırılarak, mikroenjeksiyon yöntemiyle her yumurtaya bir sperm enjekte edilir.

 
Azospermi kanallardaki tıkanıklığa bağlıysa, ince bir iğne yardımıyla testisten sperm alınabilir (TESA). Sperm üretimindeki bozukluğa bağlıysa, açık operasyon tekniğiyle mikroskop altında testisten sperm elde edilebilir (Mikro TESE). Mikro TESE işlemi mikroskop altında sperm kanalları ve kan damarları 20-25 kat büyütülerek yapıldığından, sperm bulma şansı artar ve testisin kanlanması bozulmadan işlem tamamlanır. Her iki işlem de genel anestezi altında gerçekleştirilir. Tıkanıklığa bağlı azospermi olan olguların tamamına yakınında sperm bulunabilirken, üretim bozukluğu olan olguların yüzde 40-50’sinde canlı sperm bulunabilir.

Döllenme

Alınan sperm örneği işlemlerden geçirildikten sonra, hareketli ve normal yapılı olan spermler seçilerek ayrılır. Klasik tüp bebek yönteminde (konvansiyonel yöntem) yumurtanın içinde bulunduğu ortama bırakılan spermlerin yumurtayı döllemesi beklenir. İntra-stoplazmik sperm enjeksiyonu (mikroenjeksiyon - ICSI) yönteminde ise, mikroskop altında her yumurtaya bir sperm yerleştirilir. ICSI işlemi yapılan yumurtalar, inkübatörlerde transfer gününe kadar takip edilir. İnkübatörler, ortam sıcaklığı ve pH değerini (asiditesini) insan vücudunu taklit edecek şeklinde sabit tutan cihazlardır. Geleneksel inkübatör sistemlerinde embriyoların gelişimlerinin mikroskop altında izlenmesi için sık sık inkübatörden dışarı çıkarılması gerekir ve dış ortamda artan maruziyet embriyo için risk taşıyabilir. Merkezimizde “Embriyoskop” adı verilen, “Sürekli Embriyo İzleme Sistemi” olarak da bilinen ve içerisinde embriyoları görüntüleyen özel tasarlanmış kameraları olan inkübatör sistemi kullanılmaktadır. Embriyoskop ile transfer gününe kadar embriyonun tüm gelişim safhaları hızlandırılmış video görüntüleriyle değerlendirilerek, sabit ortamından çıkarılmadan gebelik şansı en yüksek embriyo seçilmektedir.
 

dollenme.jpg
 

» Embriyo dondurma, tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyoların özel yöntemlerle dondurularak gelecekte kullanabilmek üzere saklanmasıdır.

 

3. Embriyo Transferi

Embriyo transferi, oluşan embriyo/embriyoların ince bir kateter yardımıyla rahim içerisine yerleştirilmesidir. Embriyolar iki hücreli aşamadan blastokist aşamasına kadar embriyo gelişiminin herhangi bir gününde transfer edilebilir. En sık tercih edilen transfer zamanı, 3. veya 5. gündür.
 
Transfer edilecek embriyo sayısına kadının yaşı, infertilite nedeni, tüp bebek deneme sayısı gibi faktörlere göre karar verilir. 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak transfer edilecek embriyo sayısı belirlenmektedir.
 
Embriyo transferi ağrılı bir işlem değildir ve anestezi gerektirmez. İşlem ultrasonografi eşliğinde yapılır ve daha iyi görüntü alınabilmesi için idrar kesenizin dolu olması gerekir. Embriyolar rahme yerleştirildikten sonra kısa bir süre dinlenmek yeterlidir. Hemşireler tarafından işlem sonrası dikkat edilmesi gerekenler ve kullanmanız gereken ilaçlar hakkında eğitim verilir. Hastaneden çıktıktan sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz, aktivite sınırlamasına gerek yoktur.

Embriyo Dondurma

Transfer sonrası arta kalan kaliteli embriyolar dondurularak (vitrifikasyon) saklanabilir. Böylece embriyo transferi sonrası gebelik elde edemeyen veya gebe kalan, ancak gelecekte yeniden gebelik isteyen çiftlerin embriyolarını kullanmaları mümkün olur.

embriyo-dondurma.jpg
 

» Embriyoda genetik taramayla kromozom bozuklukları, tek gen bozuklukları, HLA tiplendirmesi yapılabilir.

Embriyoda Genetik Tanı

Embriyo gelişiminin 5. gününde embriyonun trofoektodermden (dış hücre kütlesinden) biyopsi yoluyla alınan hücrelerin genetik açıdan incelenmesidir. Bu yöntemle kromozom bozuklukları (trizomi, monozomi, translokasyon taşıyıcılığı vb.) ve tek gen bozuklukları (orak hücre anemisi, kistik fibroz vb.) tanınabileceği gibi, HLA tiplendirmesi de yapılabilir. Ayrıca, ileri yaş anne adayı, tekrarlayan gebelik kaybı, tekrarlayan implantasyon (tutunma) başarısızlığı gibi durumlarda da normal genetiğe sahip bir embriyoyu seçip transfer edebilmek için genetik tanı yapılabilmektedir.
 
Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi’nde embriyoda çok sayıda genetik inceleme yapılabilmektedir. Genetik tanı öncesi ve sonrası danışmanlık genetik uzmanlarımızca verilmektedir.

Tedavinin Herhangi Bir Aşamada İptal Edilme Olasılığı Var mı?

Tüp bebek tedavisinin her basamakta iptal edilme olasılığı vardır:
 • Foliküller istenilen düzeyde olmadığında veya hiç büyümediğinde, “yumurta uyarılması” işlemi,
 • Yumurta toplama işlemi öncesi yumurtlama olursa, “yumurta toplama” işlemi,
 • Yumurta toplamada olgun yumurta elde edilmezse, “döllenme” işlemi,
 • Sperm elde edilemezse (mastürbasyon yoluyla ve cerrahi olarak), “döllenme” işlemi,
 • Yumurtalıkların aşırı yanıt vermesi durumunda “embriyo transferi” işlemi ve
 • Döllenme sonrası embriyo gelişimi olmazsa, “transfer” işlemi iptal edilebilir.

Bir sonraki siklusta yeni tedaviyi planlamak üzere yeniden değerlendirme yapılır.

gebelik-testi.jpg
 

» Embriyo transferi işleminden sonra önerilen ilaçlara gebelik testi sonucunuzu alana kadar devam edin.

Gebelik testi zamanı kanama olması gebeliğin oluşmadığı anlamına gelmez. Kesin tanı, kanda bakılan gebelik testiyle konulur. Bazen test pozitif olsa bile gebelik kesesi görülmeyebilir. Bu, biyokimyasal gebelik veya dış gebelik anlamına gelebilir. Bu tür durumlarda tanı koyabilmek için seri gebelik testleri ve ultrasonografiyle takip yapmamız gerekir.

Testin negatif olması gebelik olmadığını gösterir ve bu başa çıkılması zor bir durumdur. Hayal kırıklığı, kızgınlık, üzüntü, suçluluk, aileyi hayal kırıklığına uğratmış olma duygusu, en sık karşılaşılan olumsuz duygulardır. Randevu alarak, negatif test sonucunu mutlaka doktorunuzla görüşmenizi öneririz.

embriyo-transferi.jpg
 

» Sorularınız için:
444 3 777
• 1620 - 1621 (Hasta Temsilcisi)
• 4903 (Kordinatör)
• 7964 - 1156 (Hemşire)
tupbebek@amerikanhastanesi.org

Bilinmesi Gereken Diğer Konular

 • Ultrason takiplerine sabah saat 08:00-10:00 saatleri arasında gelin. Bu saatler sizin için uygun değilse, lütfen kliniği bilgilendirin.
 • Aracınızı hastanenin otoparkına bırakabilirsiniz. Otopark ücretlidir.
 • Ultrasonografiye gelirken aç olmanıza gerek yoktur.
 • Ultrasonografiye girerken idrar kesenizin boş olması gerekir.
 • Kontrolden sonra ilaç kullanımı hemşireler tarafından size anlatılacaktır.
 • İlaç kullanımında yapılacak olan hatalar tedavinizi olumsuz etkileyebilir. İlacınızı yanlış kullandığınız durumlarda mutlaka doktor ya da hemşirenizi bilgilendirin.

Olanaklar dahilinde kendi doktorunuz tedavinin tüm aşamalarında size eşlik etmeye azami gayret gösterecektir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda, zamanın son derece önemli olabildiği tedavi süreciniz boyunca ultrasonografi takipleri, yumurta toplama işlemi ve embriyolarınızın transferi ekip üyesi farklı doktorlar tarafından yapılabilir. Tedaviniz başladığında sürecin eksiksiz ve başarılı bir şekilde tamamlanması için Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi’nin tüm ekibi size destek olmaktadır. Ayrıca, tedaviniz süresince ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetimiz de bulunmaktadır.