Yeni normal (Covid-19)süreçleri içerisinde ofis çalışması sürecinde ergonominin önemi ve yapılması gereken değişiklikler 

Covid-19 tüm dünyada pandemi niteliğinde etkisini devam ettirmekte. Bu nedenle birçok ofis çalışanı ve öğrenci uzaktan erişim programları altında işlerini, eğitimlerini sürdürmektedirler.

Bu süreç içerisinde hepimizin yaşadığı gibi hiçbir ofis alt yapısı sosyal mesafeyi dikkate alacak şeklinde kurgulanmamıştır. Çalışma alanlarının bu yeni normlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektirir. İşte bu işlerin bütününe ergonomik düzenleme denir. Uygulanacak ergonomik çözümler çalışanlar üzerindeki ürkeklik ve kaygıyı da azaltacaktır.

Hangi bilgiler ön plana çıkmaktadır?
 

Ergonomik Düzenlemeler

 • Çalışma planı
 • Yeniden yerleşim
 • Donanım
 • Çevre
 • Sağlık ve iyilik hali
 • Program yönetimi ve sürdürebilirlik
 

 

1- Çalışma planı

 • Yapacağınız iş ile ilgili gerekli olan ekipmanı, süreçleri ve iletişim kanallarını önceden belirleyin ve belli bir standart altında toplayın
 • Çalışanların işlerini uzaktan ulaşım ile yapması konusunda teşvik edin. Bu belirleyici en önemli strateji olmalıdır.
 • Vardiya değişiklikleri koridorlarda artan yaya trafiğini en aza indirmek amacıyla bölüm bölüm farklı saat dilimlerinde olmasını sağlayın.

 

2- Yeniden yerleşim

 • Çalışanlar evlerinden ofislerine dönmeden önce mutlaka çalışma alanları belirlenmelidir. Tüm çalışanlar bulundukları yerin her türlü temizliğinden sorumlu olmalıdırlar. Şirket olarak her masa yada çalışma alanına gerekli dezenfeksiyon ürünlerini önceden yerleştirmeniz gerekir.
 • Mutlaka iş istasyonları en az 1,5 metre mesafeye izin verecek şekilde düzenlenmelidir. Yüz yüze masa düzenlerinden kaçınmak gerekir.
 • Gereksiz kablo riskleri – İş istasyonu ekipmanı için kablolama, takılma / düşme tehlikesi oluşturmamalı veya temizlik çabalarını engellememelidir. Bunlar toplanıp uygun bir şekilde bir kuyu içinde depolanmalıdır.
 • İş yerindeki çalışma alanları, tüm çalışanların kullandığı ortak alanlar, giriş ve çıkışları yönlendiren yerde ve duvarlardaki görseller hareket şekillerini yönlendirmektedir.
 • Gereksiz hareketi önleyecek, kas iskelet sistemine zarar verebilecek, uzanmaları önleyecek şekilde sık kullanan eşyaları belli guruplar halinde , kolay uzana bilinecek yakın yerlerde depolanmalıdır.
 • Giriş noktalarında denetim yoğunluğu oluşmaması için farklı alternatifli giriş noktaları oluşturulmalıdır. Bu noktalarda bekleme hatları ce yerde görsel işaretler bulunmalıdır.

 

3- Donanım

 • Ofislerde ortak kullanım alanlarının temizliği çok önemlidir. Ortak kullanılan ve yüksek yoğunluktaki odalar içinde kullanılan perde, döşeme ve malzeme seçimleri antibakteriel özellikte olmalıdır.
 • Çalışma alanları arasında hem hava sirkülasyonunu kısıtlamak amacıyla separatörler kullanılmalıdır. Yükseklikleri ise en uzun ofis çalışanların andropometrik ölçümleri göz önüne alınarak düzenlenmelidir.
 • Ofis içinde en çok tutulan ve ortak kullanılan bir başka riskli alanlar kapı kollarıdır. Bu nedenle kapıların elle açılıp kapatılmasını sınırlandıracak geleneksel kapı kolları gibi yüksek temaslı yüzeylerin alternatifleri kullanılmalıdır. Otomatik sensörlü açılan kapılar yada ayak parmakları veya ayakla çalıştırılan kapı konsolları da kabul edilebilir. Mümkünse kapılar açık tutulmalıdır
 • El yıkama istasyonları, mümkünse hareketle çalışan musluklar, kağıt havlu ve hava kurutma sistemleri ile donatılmalıdır.
 • Ofis koridorlarının köşe noktalarında, karşıdan geleni göremediğimiz alanlarda tam kubbe / yarım kubbe / dış bükey aynalar yerleştirmektir.

 

4- Çevre

 • Ofis içerisindeki ortam havası çok önemlidir. Aşırı sıcak ve soğuk hava çalışan performansını olumsuz etkiler. Bu nedenle doğru sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonu uygun şartlarda olmalıdır.  Bu nedenle kapı ve pencerelerin ugun şartlandırılmış hava konsantrasyonunu olumsuz şekilde düzenlenmelidir.
 • Uygun bir şekilde ışıklandırmada çevrenin düzenlenmesi konusunda önemlidir. Doğru ışık miktarı ve indirek ışıklandırma alt yapısı kurulmalıdır.

 

5- Sağlık ve iyilik hali

 • Covid -19 pandemisi ile mücadelede maske kullanımı çok önemlidir. Kapalı ortamda birden fazlanın olduğu ortamlarda sosyal mesafe ile maske bazı durumlarda siperlik kullanımı mecburidir. Bu nedenle çalışanların günlük ihtiyacı olan sıvı alımında belirgin hastalık bulaşma korkusu nedeniyle bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili uyarıların yapılması gerekir.
 • Ofislerdeki ortak alanların daha az kullanılması istenirken aynı zamanda çalışanlar uzun süre çalışma alanlarında uzun süreli hareketsiz kalırlar.  Bu durumda molaları artırmak ve uygun alanlarda egzersize teşvik etmek gibi organizasyonlar yapılmalıdır
 • Pandemi süreci birçok kişi için önemli düzeyde duygusal ve zihinsel zararlar verebilir Aile sorunları, sosyal izolasyon, uyku ve iş / yaşam dengesindeki aksaklıkların tümü zihinsel yorgunluğa, strese, kaygıya ve potansiyel olarak tükenmişliğe katkıda bulunabilir. Bu nedenle yorgunluk ve tükenmişlik riskini azaltan, profesyonel refahı teşvik eden danışmanlık desteğini geliştiren girişimler ve programlar düşünmelidir.

 

6- Program yönetimi ve sürdürebilirlik

 • İş yerinde işyeri hekimliği ve insan kaynakları işbirliğiyle “Yeni normal” beklentilerini belirleyebilmek için yazılı standart politikalar uygulanmalı ve tüm çalışanlar tarafından kolayca erişilebilir hale getirilmelidir.
 • Yeni süreçlerle ilgili eğitim gerektiğinde belgelendirilmeli ve denetlenmelidir. Yeni politikalar ve eğitimler hakkında bilgi paylaşımı sanal olarak yapılmalıdır. Kısaca yönetimde olası hedefleri sırala, ayarla, düzenle, standardize etmek ve sürdürmek gerekir


Bu yazı Dr. Önder Çerezci  tarafından hazırlanmıştır.
Daha ayrıntılı bilgi için  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.