Duruş (Postür) Nedir?

Duruş, vücut kısımlarının dizilimi ve pozisyonudur. Oturma, sabit ayakta durma ve uyuma sırasındaki vücut duruşumuza “statik duruş”, yürüme, koşma, oyun oynama gibi aktiviteler sırasındaki vücut duruşumuza ise “dinamik duruş” denir. Statik ve dinamik duruş kemik, eklem, bağ dokusu, kas ve sinir sisteminin dengeli ve uyumlu çalışmasıyla sağlanır.

 

Duruş Ne Zaman Gelişir?

Duruş yaşam boyu değişim gösterir. En belirgin değişim büyüme döneminde olur. Büyüme döneminde vücut bölümlerinin oranlarındaki değişiklikler ve buna eşlik eden sinir, kas kontrolünün gelişimi duruşu etkiler.

Duruş Ne Zaman Gelişir?

Duruş yaşam boyu değişim gösterir. En belirgin değişim büyüme döneminde olur. Büyüme döneminde vücut bölümlerinin oranlarındaki değişiklikler ve buna eşlik eden sinir, kas kontrolünün gelişimi duruşu etkiler.

Normal Duruş Nasıl Olur?

Normal bir duruş için omurga anahtar rol oynar. Omurgamıza yandan baktığımızda boyunda, sırtta ve belde üç doğal eğrilik vardır. Statik ve dinamik duruş sırasında bu eğrilikler olduğu haliyle korunmalıdır.
Ayakta duran bir kişiye yandan baktığımızda kulak memesi, omuz, kalça, diz ve ayak bilekleri aynı hizada olmalıdır. Arkadan baktığımızda ise omuzlar, kürek kemikleri, kalça ve dizlerin birbirine paralel olmasını ve omurganın düz olmasını bekleriz.

Duruş Bozukluğu Nedir?

Vücut bölümlerinin normalin dışında dizilimidir.

Asimetrik duruş (postural asimetri): Omurgaya arkadan bakıldığında görünen, 10’den daha az olan eğriliklerdir.
Kifotik duruş: Üst sırt bölgesinde öne doğru artmış eğimdir.
Skolyoz: Omurgada üç düzlemde olan, 10 derece veya üzerindeki eğriliklerdir.

Duruş Neden Bozulur?

• Hareketsiz yaşam tarzı
• Masa başı uzun süreli çalışma
• Uzun süreli bilgisayar, tablet, konsol oyunu ve telefon
kullanımı
• Sürekli olarak tek taraflı çanta, bilgisayar gibi
ağırlıkların taşınması
• Obezite
• Eklemlerdeki aşırı esneklik (hipermobilite sendromu)
• Bacak boyu kısalığı
• Kas kısalıkları
• Ailesel yatkınlık
• Doğumsal nedenler
• Romatolojik hastalıklar
• Nöromüsküler hastalıklar
• İdiyopatik (nedeni bilinmeyen)

Duruş Bozukluğu Hangi Yakınmalara Neden Olur?

 • Boyun, sırt, bel ağrısı
 • Omuz, kalça ve diğer eklem ağrıları
 • Esneklikte azalma
 • Eklem hareketlerinde kısıtlılık

İleri yaşlarda görülen duruş bozuklukları denge problemlerine yol açarak düşme riskini artırabilir, solunum ve sindirim problemlerine neden olabilir. Bu kişilerde günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmalar görülebilir.

Duruş Bozukluğu Nasıl Farkedilir?

Kendinize veya çocuğunuza önden ve arkadan baktığınızda;
 • Bir omuz daha yukarıda,
 • Bir kürek kemiği daha çıkık,
 • Leğen kemiğinin bir tarafı daha yüksekte ve
 • Beldeki cilt çizgileri asimetrik olabilir.

Kendinize veya çocuğunuza yandan baktığınızda;
 • Boyun öne uzamış,
 • Omuzlar öne dönük,
 • Üst sırt bölgesi öne eğik ve
 • Bel aşırı çukur veya düz olabilir.Çocuğunuzda, kendinizde veya aile büyüklerinizde duruş bozukluğu fark ediyorsanız;
 • Nedeni ortaya koymak,
 • İlerlemesini durdurmak,
 • Duruş bozukluğunu düzeltmek,
 • Ağrıyı ve diğer semptomları kontrol altına almak,
 • Kişiye özel duruş, egzersiz ve ergonomi eğitimi için

Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonBölümü, alanında yetkin ve donanımlı doktor ve fizyoterapistleriyle yanınızda...