DOKTORLARIMIZ

Dr. Hülya Gamze Çelik

Kardiyoloji

Dr. Hülya Gamze Çelik
 • TKD (Türk Kardiyoloji Derneği) ve EACVI (Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği) üyesidir.
 • Başlıca klinik ilgi alanları şunlardır;
  • Ekokardiyografi (Transtorasik, stres, transözofogeal, 3D, girişimsel),
  • Hipertansiyon,
  • Kapak hastalıkları,
  • Kalp yetersizliği (Myokardiyal hastalıklar),
  • Perikard hastalıkları,
  • Atriyal fibrilasyon,
  • Aritmiler,

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı 2005 - 2010
Tıp Eğitimi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1999 - 2005

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Uzm. Dr. VKV Amerikan Hastanesi Non-Invaziv Kardiyoloji 2017 - Halen
Uzm. Dr.

İstanbul Florance Nightingale Hastanesi Ekokardiyografi Laboratuvarı

2014 - 2017
Uzm. Dr. / Mesul Müdür Özel Atriyum Kardiyoloji Merkezi 2013 - 2014
Uzm. Dr. Ağrı Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet) 2011 - 2012