Skolyoz Nedir?


Omurga, vertebra adı verilen 33 adet kemiğin üst üste sıralanmasıyla oluşur. Sağlıklı omurgaya arkadan bakıldığında düz, yandan bakıldığında ise boyun, sırt ve belde doğal eğrilikler görülür. Omurganın yana doğru “C” veya “S” şeklinde 10 derece ve üzerinde eğilmesine “skolyoz” adı verilir. Skolyoz omurganın en sık görülen deformitelerinden biridir.
 

Skolyoz Nasıl Farkedilir?

• Bir omuz daha yukarıda,
• Bir kürek kemiği daha çıkık,
• Leğen kemiğinin bir tarafı daha yüksekte ve
• Beldeki cilt çizgileri asimetrik olabilir.
 


Vücuttaki bu duruş bozuklukları hiçbir yakınmaya neden olmayabilir. Bazı kişilerde tüm omurga boyunca veya omurganın bir bölümünde (boyun, sırt, bel) ağrıya neden olabilir


Skolyoz Tanısı Nasıl Konulur?


Skolyoz düşünülen hastanın tanısı, ayrıntılı fizik muayene ve omurganın görüntülenmesiyle konulur. Radyolojik olarak tüm omurganın direkt grafiyle görüntülenmesi esastır. Gerekli durumlarda Manyetik Rezonans görüntüleme gibi ileri tetkikler istenebilir


Skolyoz Nasıl Tedavi Edilir?

Skolyoz tedavisi kişinin skolyozuna göre değişkenlik gösterir. Skolyoz için uygulanabilecek tek bir tedavi seçeneği yoktur. Skolyozun tanı aldığı yaş, eğriliğin yeri ve derecesi, skolyozu oluşturan sebepler, muayene bulguları ve radyolojik tetkiklere göre tedavi kişiye özel olarak planlanır.
 

Pilates Nedir?

Pilates, Joseph Hubertus Pilates’in geliştirdiği, zihinsel ve fiziksel kontrolün bir arada olduğu ve lumbopelvik stabilitenin sağlanmasına yoğunlaşan egzersiz yöntemidir. Bu metot konsantrasyon, kontrol, merkezleme, akıcı hareket, kesinlik ve nefes olarak 6 prensip üzerine kuruludur. Pilates günümüzde vücut farkındalığı ve doğru kas aktivasyonunun geliştirilmesi, esnekliğin artırılması ve omurgayı destekleyen temel kasların kuvvetlendirilmesi için en sık tercih edilen egzersiz yöntemlerinden biridir. Bunların yanı sıra postür bozuklarının düzeltilmesi, omurga mobilitesinin sağlanması, kemik yoğunluğunun artırılması ve bel ağrılarının azaltılmasında da etkilidir.
 
Skolyozda Pilates Yöntemi Nedir?

Skolyozda Pilates egzersizleri omurgayı 3 boyutlu düzeltmeyi esas alan yöntemlerden biridir. Skolyozun ilerlemesinin devam ettiği ergenlik yaş grubunda ilerlemeyi kontrol altına almayı ve düzeltmeyi, erişkinlerde ise omurganın esnekliğini artırıp duruşu iyileştirmeyi hedefler. Kişiye özel planlanan bu egzersiz yönteminde, omurganın doğru hizalanması, doğru postürde kuvvetlendirilmesi ve düzeltilmiş postürün günlük yaşam aktivitelerinde sürdürülebilmesi sağlanır. Skolyozda Pilates egzersizlerinin uygulanması ve ev programı oluşturulmasında 5 aşama takip edilir:

1. Faz - Elongasyon (Uzanım): Omurgayı nötrale doğru uzatmak.
2. Faz - Nefes: Skolyoz nedeniyle daralan bölgeleri nefes teknikleriyle genişletmek.
3. Faz - Germe Kombinasyonları: Kısalan kas gruplarını kişinin skolyozuna özel esnetme.
4. Faz - Kuvvetlendirme: Düzeltilmiş postürde hizalamayı korumak için kas kuvvetinin artırılması.
5. Faz - Mobilizasyon: Omurganın nötral pozisyona gelmesine yardımcı olmak için kama, minder vb. kullanılması.


 


Skolyozda Pilates Egzersizlerinin Uygulama Süresi Nedir?

• Egzersiz programı hastaya göre değişkenlik göstermektedir.
• Adölesan tip hastalarda egzersiz ve takibin kemik gelişimi tamamlanana kadar devam etmesi önerilmektedir.
• Egzersizin etkinliği ve skolyozun kontrol altında tutulabilmesi için hastanın önerilen ev egzersiz programına devam etmesi önemlidir.


Skolyozda Pilates Egzersizleri Kimlere Uygulanır?

Egzersiz programı, 10-35 derece skolyoz hastalarında, spinal asimetride her yaştan hastaya uygulanabilir. Skolyozun yanında omurganın diğer duruş bozukluklarında da kullanılan bir yöntemdir. Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, “APPI Skolyozda Pilates” eğitim sertifikalarını almış fizyoterapistler eşliğinde Skolyozda Pilates egzersizleri uygulanmaktadır. Tüm ekibimizle kişiye özel duruş, egzersiz ve ergonomi eğitimleri için yanınızdayız.