Programımız Genel Cerrahi, Gastroenteroloji, Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji ile Anesteziyoloji bölümlerinin uzmanlarıyla işbirliği yapmaktadır.

Programımız son derece deneyimli ekibiyle;
 • Karaciğer, pankreas ve safra yollarının iyi ve kötü huylu hastalıklarında,
 • Gastrointestinal kanalın (yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektum) iyi ve kötü huylu hastalıklarında,
 • İltihabi bağırsak hastalıklarında,
 • Gastrointestinal motilite bozukluklarında ve
 • Siroz ile akut ve kronik karaciğer hastalıklarında eksiksiz tıbbi ve cerrahi bakım sunuyor.

Erken tespit için tarama ve gözetim;
 • Endoskopi,
 • Kolonoskopi,
 • Sanal kolonoskopi ve
 • Kapsül endoskopiyle yapılıyor.

Girişimsel tedaviler:
 • Endoskopik ultrasonografi kılavuzluğunda ince iğne aspirasyonu,
 • Endoskopik Retrograt Kolanijo-pankreotografi,
 • Gastrointestinal ve safra kanalı tümörlerine ve darlıklarına stent yerleştirme,
 • Endoskopik ablatif işlemler (endoskopik mukozal rezeksiyon, argon plazma koagülasyonu, endoskopik radyofrekans ablasyonu),
 • Entereskopi,
 • Perkutan safra yolları boşaltımı,
 • Perkutan radyofrekans ablasyonu.

Servis hattımız, laparoskopik cerrahiden tek kesiyle laparoskopik ameliyatlar, kesisiz endoskopik uygulamalar ve robotik cerrahiye kadar en gelişmiş cerrahi seçenekleri sunmakta, tıp dünyasının gelişen teknolojilerine kolayca uyum sağlamaktadır.