Amerikan Hastanesi Kapsamlı Kanser Programı, kanser tedavisi gören her hastamızın ve yakınlarının tanı öncesinde, tedavi sırasında ve sonrasında, ihtiyaç duydukları her anda ve ihtiyaç duydukları her konuda destek olabilmek adına oluşturuldu.  Programımız, Türkiye ve dünyadaki ilerlemelerin ve teknolojilerin ışığında her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Hastalarımızın her ihtiyacına yönelik özenle oluşturduğumuz Amerikan Hastanesi Kapsamlı Kanser Programımızın Türkiye’de ilk olma özelliğiyle, sağlık hizmetleri alanında öncü olmanın gururunu yaşıyoruz.
 

Hastanemizde Kapsamlı Kanser Programımız Kapsamında Şu Hizmetler Sağlanıyor:

 • Tanı öncesi Check up bölümümüz ile hastalarımızı kanser risk faktörleri konusunda bilgilendiriyor, kanseri en erken dönemde yakalayabilmek adına gerekli kanser taramalarını yapıyoruz. Kanser tanısı alan hastalarımız için yapılacak laboratuvar, radyolojik görüntüleme testleri, PET-CT gibi tetkiklerinin yanı sıra medikal onkoloji, cerrahi, radyasyon onkolojisi, patoloji gibi gerekli görülen randevuları organize ediyoruz.
 
 • İlk randevularından itibaren her hastamıza özel atanan hasta bakım koordinatörlerimizin desteğiyle hastanemizdeki tüm süreçlerde hasta ve yakınlarının daha rahat hissetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
 
 • Koordinatörlerimiz hasta ve yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olarak randevularından önce onlara bilgilendirme yapıyor, muayene sırasında ve sonrasında yanlarında bulunuyor, gerekiyorsa yeni tetkikler, konsültasyon ve diğer görüşmeler için organizasyonu sağlıyor ve tedavinin gelecek aşamalarının planlanması konusunda aktif rol alıyorlar.
 
 • Hasta ve yakınları, tedavilerinden sorumlu olan hasta bakım koordinatörlerine günün her saati ulaşabiliyor ve süreçle ilgili tüm sorularını, gelişmeleri paylaşabiliyorlar.
 
 • Deneyimli onkoloji kadromuz ile tanı alan hastalarımıza dünya çapında en güncel tedavileri uygularken yan etkiler, yan etkilerin yönetimi ve yaşam kalitesi konusunda da hasta ve yakınlarını bilgilendiriyoruz.
 
 • Çok yönlü ve bütüncül tedavi anlayışıyla, hasta ve yakınlarının sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da göz önüne alarak sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığından psikolojik danışmanlığa kadar ihtiyaç duydukları her konuda onlara destek sağlıyoruz.
 
 • Amerikan Hastanesi bünyesinde 2018 yılında kurulan Code Lotus Mindfull Merkezimizde profesyonel ekibimizle yürüttüğümüz yoga, pilates ve meditasyon dersleri ve hasta ve yakınları için oluşturulan masaj hizmetimizle stres seviyesini azaltmak amacıyla destek sağlıyoruz. Tedavi sırasında ve sonrasında da devam eden bu destek ile hastalarımızın kanser tedavisi ve sonrasında günlük hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz.
 
 • Yurtdışından gelen hastalarımızın iletişimini kolaylaştırarak daha rahat hissetmelerini sağlamak adına birçok farklı dilde hizmet veren profesyonel tercüman ekibimiz bulunuyor. Hastalarımız kendileri ile ilgilenen tercümana ihtiyaç duydukları her konuda günün her saati ulaşabiliyor.
 
 • Hastanemizdeki tüm kanser tanısı alan hastalarımıza yönelik haftalık periyotlarda düzenlenen ve her kanser türü için ayrı ayrı oluşturduğumuz kanser toplantılarımızda birimlerdeki tüm uzmanlar bir araya geliyor. Bu toplantılarda hastanın genel durumu, sorunları, tıbbı süreci ve tedaviyle ilgili süreçlere yönelik görüşler belirtiyor. Her bir olgu üzerine tek tek tartışılan bu kanser toplantıları/konseylerinde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak hasta için en başarılı tedavi planına birlikte karar veriliyor.
 
 

Haftalık/Aylık Gerçekleşen Kanser Toplantılarımız:

 • Ürolojik Kanserler Toplantısı
 • Meme Kanseri Toplantısı
 • Pediatrik Nefroloji ve Üroloji Toplantısı
 • Multidisipliner Çocuk Tümörleri Toplantısı 
 • Tiroid Hastalıkları ve Endokrinoloji Konseyi Toplantısı
 • Multidisipliner Kanser Toplantısı  
 • Hematoloji - Patoloji Toplantısı 
 • Ortopedik Tümörler Konseyi
 • Hipofiz Toplantısı
 • Gastrointestinal Sistem Kanserleri Toplantısı 
 • Nöroonkoloji Toplantısı    

 

Programımız Kapsamındakı Birimler

 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Anesteziyoloji & Ağrı Kliniği
 • Beslenme ve Diyet
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Dermatoloji
 • Endokrinoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Gastroenteroloji
 • Göz Hastalıkları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Hasta Bakım Koordinatörleri
 • Hematoloji
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Kardiyoloji
 • Medikal Onkoloji
 • Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme
 • Nöroloji
 • Tıbbi Onkoloji
 • Patoloji
 • Psikiyatri
 • Psikoloji & Rehabilitasyon
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Radyoloji
 • Üroloji
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 

Cerrahi Birimler

 • Baş ve Boyun Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahisi
 • Endokrin Cerrahisi
 • Gastroinstestinal Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Hepatopankreatobilier Cerrahi
 • Jineko-Onkolojik Cerrahi
 • Kolon Cerrahisi
 • Meme Cerrahisi
 • Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi)
 • Ortopedi
 • Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi
 • Üro-Onkolojik Cerrahi


RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ

Ünitemize başvuran hastalarımız tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında tedavi seçenekleri, tedavi cihazları, oluşabilecek erken ve geç yan etkiler gibi her konuda detaylı olarak bilgilendirilir. Tedavi boyunca ve tedavi sonrası yan etkiler takip edilerek sürecin her aşamasında hasta ve yakınlarımıza ihtiyaç duydukları destek sağlanır.

Kliniğimizdeki son teknoloji cihazlar ile birçok kanser türünde external ve internal tedavi (brakiterapi) uygulanmaktadır. Radyoterapi endikasyonu, radyasyon dozu, uygulanacak teknik, tedavi cihazları, tedavi planı ve tedavi sırasında oluşabilecek yan etkiler ile ilgili olarak konsültasyon randevusunda hastalarımıza detaylı bilgi verilmektedir.