Şüphesiz ki kanser tedavisi, zorlu bir süreç. Biz de hastalarımızın ve yakınlarının, bu süreci kolay bir şekilde geçirmeleri için tıbbi donanımımızın yanı sıra hastalarımızı sahiplenen bir bakış açısı geliştirdik.

Bu yorucu, maratonda hastalarımızın ihtiyaç duyabileceği her türlü ilave desteği düşündük ve bu yaklaşımla Türkiye'de bir ilk olan Amerikan Hastanesi Kapsamlı Kanser Programı'nı oluşturduk.
 

"Bu programı oluştururken yürekten inandığımız tek bir amacımız var; hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak."


Kanser tanısı ve tedavisi sırasında farklı bölümlerden uzman görüşlerine, farklı laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemlerine gereksinim duyulabiliyor.

Değişik branşların doktorlarından randevu almanız, tetkik sonuçlarınızı takip edip, ilgili uzmana zamanında iletmeniz bazen büyük önem kazanıyor.

Biz de bu süreci kolaylaştırmak adına her hastamızın test sonuçlarının takip edilmesinden bölümler arası iletişim ve bilgi akışının sorunsuzca yürütülmesine kadar, her aşamayı kapsayan bir program oluşturduk.

Hastanemizde kanser tedavisi gören her hastamızı tam olarak sahiplenebilmek ve hastanenin gündelik işleyişi ile ilgili olarak onları yorabilecek işlerle uğraştırmamak için her bir hastamıza bir Hasta Bakım Koordinatörü atadık.

Sadece size hizmet verecek olan hasta bakım koordinatörünüz, tedavinizle ilgili gereken tüm süreçleri takip edecek, doktorlarınızın sizin için hazırladığı tedavi planının doğru şekilde işlediğini kontrol edecek ve ailenizi aratmayacak biçimde tedavi sürecini en rahat şekilde aşmanız için hep yanınızda olarak size destek sağlayacak.
 TEDAVİDEN DAHA FAZLASI

Kapsamlı Kanser Programımızda uzman hekimler, hasta tedavi koordinatörleri ve tıbbi personelimiz tanı alanlara ve yakınlarına dünya standartlarında en iyi tedavileri sağlamak amacıyla birlikte çalışıyor.

Tedavi uygulamalarından diğer hizmetlere kadar tüm ayrıntılar planlanırken  hastamızın ve yakınlarının deneyimlerini dinliyor ve onların beklentilerini dikkate alıyoruz.

Tanı anından tedavi sonrası sağlıklı yaşama uyum dönemine kadar her aşamada, çalışmalarımızın odağında hastamız ve yakınları yer alıyor.
 
"Biliyorum ki kendilerini tamamen benim tedavime adamış bir ekip, tüm süreç boyunca bana destek için hep yanımda olacak."

Öncelikli Amaçlarımız;
 • Kanser konusunda farkındalık yaratmak,
 • Kanser risk faktörleri konusunda bilgilendirmek,
 • Kanser taraması,
 • Kanseri olabilecek en erken dönemde yakalayabilmek.
 
  Bu amaca yönelik olarak;
 • Laboratuvarlarımızda çok çeşitli ve gelişmiş testler kullanılıyoruz.
 • Risk faktörlerini dikkatli ve en doğru şekilde inceleniyoruz.
 
"TEDAVİ Öncesinde, Sırasında, Sonrasında, TÜM HİZMETLER TEK MERKEZDE!"


Tüm süreç boyunca;
 • Tedavinin yan etkileri konusunda hastamızı ve yakınlarını bilgilendiriyoruz.
 • Yan etkilerden kaçınmak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veriyoruz.
 • Hastalığın sosyal ve psikolojik boyutlarını da değerlendiriyor, profesyonel ekibimizle destek sağlıyoruz.
 • En gelişmiş tedavi yaklaşımlarını takip ediyor, uyguluyoruz.
 • Hastalarımızın eğitim çalışmalarından sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığına, kanser tedavisi sonrası günlük hayata uyum ve psikolojik danışmanlığa kadar, pek çok alandaki hizmetlerimizden faydalanmasını sağlıyoruz.

"Bilgi, Teknoloji, Deneyim ve İletişim Her An Yanınızda!"

 

NEDEN KAPSAMLI KANSER PROGRAMI?

 

HASTA KOORDİNATÖRLERİ VE HASTA BAKIM KOORDİNATÖRLERİ

Hasta koordinatörlerimiz ve hasta bakım koordinatörlerimiz ilk buluşmadan itibaren, tüm süreç boyunca hastalarımıza ve yakınlarına eşlik ederler. Randevularından önce hastalarımızı arayarak onları bilgilendirir, muayene sırasında ve sonrasında yanlarında bulunur, gerekiyorsa yeni tetkikler konsültasyon ve diğer görüşmeler için organizasyonu sağlar ve tedavinin gelecek aşamalarının planlanmasında aktif rol alırlar. Hastalarımız ve yakınları, tedavilerinden sorumlu koordinatör ve hasta bakım koordinatörlerine günün her saati ulaşabilir, süreçle ilgili tüm sorularını ve her gelişmeyi paylaşabilirler.


AiLE ODAKLI TEDAVİ

Aileyi odak alan yaklaşımıyla programımız; tanı ve tedavi sürecinde aile üyelerinin yaşayabilecekleri her zorluğu kolayca aşmalarını hedefliyor. Bu kapsamlı yaklaşım, sigorta poliçeleriyle ilgili bilgilendirmeden aile üyelerine özel psikolojik desteğe kadar pek çok konuyu kapsıyor. Bu destek hasta ve yakınlarının bu süreci daha rahat ve konforlu yaşamasını sağlıyor.
 

TANI, TEDAVİ SÜRECİ VE SONRASINDA SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Hastalarımız, aileleri ve yakınları, destek gruplarından eğitim programlarına, sanat faaliyetlerinden hastalık konusunda düzenli ve güncel bilgilendirme toplantılarına kadar, pek çok hizmeti barındıran sosyal destek programımızdan diledikleri zaman faydalanabilirler.

"Çok Katmanlı Bütünleştirici KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ"

 

HAFTALIK KANSER TOPLANTILARI

Her kanser türü için ayrı ayrı oluşturulan  ve ilgili birimlerdeki tüm uzmanları bir araya getiren kanser toplantılarında, her bir olgu tek tek tartışılır ve en başarılı tedavi planına birlikte karar verilir. Kanser toplantılarımız haftalık periyotlarda düzenlenir. Bu toplantılarda hastanın genel durumu, sorunları, yaşanan tıbbi zorluklar ve tedaviyle ilgili süreçler tartılır ve ilgili tüm birimler, olguya ilişkin görüşlerini belirtir.
 

Kanser toplantılarımız:

 • Meme Kanseri Toplantısı
 • Akciğer Kanseri Toplantısı
 • Castrointestinal Tümör Toplantısı
 • Kan Kanserleri Toplantısı
 • Ürolojik Kanserler Toplantısı (Prostat Kanseri)
 • Endokrin  Kanserleri  Toplantısı (Tiroid Kanseri)
 • Beyin ve Omurilik Kanserleri Toplantısı (Beyin Kanseri)
 • Jinekolojik Kanserler Toplantısı
 • Deri Kanseri Toplantısı
 • Yumuşak Doku Kanseri
 

Her kanser toplantısına katılan uzmanlarımız:

 • Hemato-Onkoloji Uzmanı
 • Patolog
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Ağrı Kontrolü Uzmanı
 • Kanser Rehabilitasyon Uzmanı
 • Medikal Onkolog
 • Onkolojik Cerrah
 • Psiko-Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Kanser Diyetisyeni
 • Hasta Koordinatörü

 

PROGRAMIMIZ KAPSAMINDAKI BİRİMLER

 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Anesteziyoloji & Ağrı Kliniği
 • Beslenme ve Diyet
 • Dermatoloji
 • Endokrinoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Gastroenteroloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Hasta Bakım Koordinatörleri
 • Hasta Koordinatörleri
 • Hemato-Onkoloji
 • Kardiyoloji
 • Nükleer Tıp
 • Tıbbi Onkoloji
 • Patoloji
 • Psikiyatri
 • Psikoloji & Rehabilitasyon
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Radyoloji
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 

CERRAHİ BİRİMLER

 • Akciğer Cerrahisi
 • Baş ve Boyun Cerrahisi
 • Endokrin Cerrahisi
 • Gastroinstestinal Cerrahi
 • Hepatopankreatobilier Cerrahi
 • Jineko-Onkolojik Cerrahi
 • Kolon Cerrahisi
 • Meme Cerrahisi
 • Nöro-Onkoloji Cerrahisi
 • Omurilik ve Omurga Cerrahisi
 • Rekonstrüktif Cerrahi
 • Üro-Onkolojik Cerrahi


RADYASYON ONKOLOJİSİ ÜNİTEMİZ

ABD'nin en önemli kanser tedavi merkezi MD Anderson işbirliğiyle hizmet veren Radyasyon Onkolojisi ünitemiz, dünyada ABD dışında faaliyet gösteren ilk MD Anderson Radyasyon Tedavi Merkezi'dir. Bu ünitedeki tüm uygulama ve çalışmalar, ABD'deki merkezle aynı standartlarla gerçekleştirilir. Tedavisine ABD'de başlayan bir hastanın radyoterapi seanslarına, Radyasyon Onkolojisi ünitemiz'de aynı koşul ve standartlarda devam edebileceği  gibi bunun tersi de her zaman mümkündür.

Altyapısı MD Anderson Kanser Merkezi'yle birebir aynı olan ünitemiz Houston'daki merkezde eğitim görmüş bir ekip (hekimlerimiz, teknisyenlerimiz, terapistlerimiz, hemşirelerimiz) çalışmaktadır.

Ekibimizin tüm üyeleri, periyodik aralıklarla MD Anderson Kanser Tedavi Merkezi'ni ziyaret eder ve yeni bilimsel gelişmeler konusunda bilgilendirirlirler. Her bir hastamız için tedavi planına, ABD'deki merkezle yapılan telekonferanslarda birlikte karar verilir ve uygulamalar gerçekleştirilir.