PROJENİN AMACI


“Müzisyen Eli ve Sorunları” projesi, öğrencisinden öğretim üyesine ve diğer eğitmenlere, amatöründen profesyoneline tüm kategorilerdeki müzisyenlerin meslek hastalıkları hakkındaki sorun ve kazalarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu projeyle birlikte, oluşabilecek sorunların yönetimi ve doğru tedavisi konusunda bilinçlendirme yapma, bireysel ve kurumsal eğitime katkıda bulunma, ekip çalışmasının kurgulanmasına ve yapılandırılmasına yardım etme, profesyonel desteğe ihtiyaç duyulduğunda kurum olarak müzisyenleri sahiplenme ve tedavilerinin yapılması hedeflenmiştir.


PROJENİN KONUSU

“Müzisyen Eli ve Sorunları” projesinde “Müzisyenlerin Mesleki Performans Sorunlarına Temel Yaklaşım” başlığı altında genel bilgiler ve tanımlamalar üzerinden problemlerin kategorilerine göre nedenleri üzerinde durularak değerlendirmelerin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Bu problemlerin önleme ve tedavi yaklaşımlarının nasıl yapıldığı, hangi sorunların nasıl tedavi edildiği uygulamalı olarak gösterilmekte ve mental bilinçlilik için beden-zihin bütünlüğünün keşfi konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.


PROJENİN PAYDAŞLARI

  • Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı / Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi
  • Salt Beyoğlu / Salt Galata


PROJENİN AKTİF SÜRESİ / DURUMU

2022 yılından beri aktif olarak devam etmektedir.


PROJEDE HEDEFLENEN TOPLULUK

Konservatuvar öğrencileri, müzik eğitmenleri, amatör müzisyenler, her gruptan profesyonel müzisyenlerdir.


TOPLULUĞUN KARŞILANAN İHTİYAÇLARI

Hedef kitlenin olası meslek hastalıklarıyla ilgili bilinçlendirilmesi, erken, orta ve uzun vadedeki potansiyel sorunlar hakkında bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve doğru yönlendirilmesidir.


PROJE NE SONUÇ VERDİ? / NEYİ BAŞARDI?

“Müzisyen Eli ve Sorunları” projesi, öğrencilerden öğretim üyelerine, diğer eğitmenlere, amatörlerden profesyonellere kadar tüm kategorilerdeki 300 kişinin katılımıyla başarıyla tamamlanmıştır. Müzisyenlerin karşılaştığı sorunların önlenmesi, yönetimi ve doğru tedavisi konularında kapsamlı bir farkındalık oluşturmuştur. Bu çerçevede bireysel ve kurumsal eğitime katkıda bulunarak, ekip çalışmasının planlanması ve yapılandırılmasına destek sağlamıştır.
 
Proje, müzisyenlere profesyonel destek sağlanması ve ihtiyaç duyulduğunda müzisyenlerin meslek hastalıklarıyla ilgili sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımı ve tedavilerini etkili bir şekilde yönetmelerini desteklemiştir. Müzisyenler arasında bilgi paylaşımını teşvik ederek, sektördeki meslek hastalıklarıyla ilgili bilgi düzeyini artırmayı hedeflemiştir. Sonuç olarak, katılımcıların meslek hastalıklarıyla ilgili sorunları anlamalarını ve bu konuda daha bilinçli bir yaklaşım benimsemelerini sağlamıştır.


PROJE HANGİ KURUMLARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

“Müzisyen Eli ve Sorunları” projesi Amerikan Hastanesi’nde sürdürülmektedir.