Jinekolojik PRP ve Hyalüronik Asit Uygulamaları

Vulvovajinal atrofi yani vajinal kuruluk nedeniyle genital bölgede ağrı , yanma, sık idrara çıkma gibi yakınması olan menopoz sonrası kadınlarda bilinen  östrojen tedavilerinin yanında genital bölgeye Trombositten Zengin Plazma (PRP - Platelet Rich Plasma) ve Hyalüronik Asit uygulamaları da yapılmaktadır.

Kliniğimizde PRP tedavisini tek başına ya da Hyalüronik Asitle kombine ederek uygulamaktayız. Günübirlik bir işlemdir ve lokal anestetiklerle uygulanır. Vajina girişi ve duvarları boyunca mukozaya enjeksiyon yapılır. Böylelikle büyüme faktörlerinin uyarısı sonrasında vajinal damarlanmanın artmasıyla vajinal mukozanın fizyolojik cevabı düzeltilir.

Jinekolojik Lazer Tedavileri

Genellikle gebelik ve doğumlardan sonra olsa da, hormonal değişiklikler, menopoz, yaş ya da genetik özelliklere bağlı olarak vajinada gevşeklik, kuruluk ve sarkma görülebilir. Bu durum kadınların ön planda idrar kaçırma şikayeti ile günlük hayatını etkilerken aynı zamanda cinsel birliktelikte de sorunlara neden olabilir. Minimal invaziv işlemlere olan ilginin artması ve teknolojideki  gelişmelerle, daha önce yüzde ve ciltte uygulanan lazer vajinal bölgede de kullanılmaya başlanmıştır.
 
Vajinal lazer tedavilerinin uygulandığı önemli bir grup vajinal kuruluk (vulvovajinal atrofi) yakınması olan menopoz sonrası kadınlardır. Östrojen düzeylerinin menopozdan sonra dramatik olarak düşmesi nedeniyle kadınların yaklaşık % 60’ında mukozada çeşitli derecelerde incelme (atrofi) gelişir. Vajinada gelişen bu kuruluğu yanma, kaşıntı, kanama, akıntı ve ağrılı cinsel ilişki yakınmaları izler. Tüm bu semptomlar olguların % 55’ inde cinsel istek (libido) kaybı ve cinsel disfonksiyon ile sonuçlanır.


Lazer ışığı mukozanın hemen altında lamina propriada ısı artışı yaparak etkiyi başlatır. Isı artışı sonucunda dokuda yenilenme, kollajen ve elastin liflerinin sentezi ve yeniden şekillenmesi, damarlanmada ve doku kanlanmasında artış, vajinada laktobasil oranlarında artış ve böylece doğal ortamın oluşturulması, vajinal nemlenmenin ve kayganlığın sağlanması gibi etkilerin oluştuğu gözlenmektedir.
 
Tedaviden elde edilecek yarar hastanın yaşı, kilosu, menopozal durumu, jinekolojik sorunun boyutu ile direkt olarak ilişkilidir. Lazer tedavisinin hızlı ve %100 etkili olacağını beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz.
 
İdrar kaçırma ve sarkma şikayeti hafif ya da orta dereceli olan, henüz ameliyat endikasyonu olmayan ya da henüz ameliyat olmak istemeyen grupta birinci basamak tedavi olarak uygulanabilir. Etkisi kalıcı değildir. Tedaviden sağlanan faydanın etki süresi de yine kişisel özelliklere göre 6-18 ay arasında değişir. Genellikle 12 ay kadar devam eder. Bu sürenin sonunda yapılacak bir seanslık uygulama ile olumlu etkinin devamı sağlanır.
 
İşlem süresi 10- 20 dakika arasında değişir ve günübirlik tedavilerdir. 4 ile 8 hafta arası bir sürede uygulama tekrar edilir. Seans sayısı klinik durumunuz ve dokunun tedaviye verdiği yanıta göre değişmekle birlikte ortalama 2-3 seans yeterli olmaktadır.
 
Kliniğimizde aşağıdaki durumlarda lazer tedavilerini uygulamaktayız:
  1. Vajinal Atrofi
  2. İdrar Kaçırma
  3. Vajinal Daraltma
  4. Vajinal Prolapsus (Sarkma)
  5. Vulvar Sıkılaştırma