MİSYON
Uluslararası sertifikasyon kuruluşu Planetree International ile yürüttüğümüz İnsan Odaklı Bakım anlayışımız, Amerikan Hastanesi’nde hastalar, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri arasındaki iş birliğinden faydalanmanın yollarını bularak, hastaların kaliteli bir bakım gördükleri iyileştirici, şeffaf, şefkatli ve bütüncül bir ortam sağlamak.

VİZYON
Hastayı bütünsel bir varlık olarak değerlendirerek tıbbi tedavinin yanında, sosyal destek, iyileşme ortamı, kişiye özel beslenme, tamamlayıcı tedaviler, sanat/mimari gibi İnsan Odaklı Bakım kavramlarını hasta bakımına entegre etmek.


İnsan Odaklı Bakım, hasta ve yakınlarının;
 • Tercihlerine,
 • İhtiyaçlarına,
 • Değerlerine,
Duyarlı ve saygılı şekilde hastanın merkezde tutulduğu en kaliteli bakımı doğru zamanda alma ve anlama  hakkına sahip olması gerektiği felsefesi üzerine kurulu bakım modelidir.
 

insan-odakli-model.png

İnsan Odaklı Bakım uygulamasına dört ilke rehberlik etmektedir:


 

1.HASTA VE YAKINLARI DANIŞMA KURULU


1.1 Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu Nedir? Hasta ve yakınlarının bakım deneyimlerinin nasıl iyileştirileceği konusunda sağlık profesyonelleri ile hastalar ve yakınlarının sağlık hizmetlerinin kaynaklarını da dikkate alarak birbirlerinin ihtiyaç tercih ve beklentilerini anlayıp, karşılamaya çalıştığı, ortak bilgelik esaslarına dayalı iş birliğini ifade eder.

1.2 Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu Hedefleri
 • İnsan Odaklı Bakım ilkelerinin teşvik edilmesi.
 • Hasta ve yakınlarının karar alma süreçlerinde faydalı olabilecek eğitim kaynaklarının tasarlaması.
 • Hasta bakımı ve sağlık hizmeti sunumunda hasta ve yakınları perspektifinden bilgi paylaşılması.
 • Hasta, hasta yakını ve çalışan deneyimini iyileştirecek projelerin oluşturulması.
 • Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu üyelerinin hastanedeki komitelerde görev alması.
 • Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu’nun, İnsan Odaklı Bakım Yürütme Kurulu’na ve  düzenli olarak bilgi vermesi.
 • Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu’nun yıl boyuncaki çalışmalarını ve çıktılarını özetleyen bir yıllık faaliyet raporu yayınlanması.
 • Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu’nun bir sonraki dönemi için önerilerde bulunulması.
 
1.3 Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu Kimlerden Oluşur?

Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu,
 • Amerikan Hastanesi’nden sağlık hizmeti almış olan hasta ve yakınları
 • Toplantı gündemine bağlı olarak değişen klinik ve klinik olmayan hastane personelleri
 • Amerikan Hastanesi Başhekimi, İnsan Odaklı Bakım Klinik Liderleri, İnsan Odaklı Bakım Koordinatörü’nden oluşur.

1.4  Gizlilik Politikası

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Amerikan  Hastanesi’nde tedavi hizmeti almakta olan hastalardan ve çeşitli kademelerinde görevli yöneticilerinden oluşan Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu Gizlilik Sözleşmesi, hastalarının kişisel saygınlıkları ve mahremiyet hakları konusunda saygı göstermeyi, bakımlarıyla ilgili tüm bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Amerikan Hastanesi ve tüm kurul üyeleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereklerine uygun olarak söz konusu taahhütlerin Kurul üyelikleri sona erse dahi süresiz olarak devam edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu üyesi bu kurallara aykırı bir davranışta bulunursa, üye KVKK hükümlerini ihlal etmeye devam ederse, üyelik durumları iptal edilir.
 

2.BAKIM ORTAĞI PROGRAMI


Amerikan  Hastanesi'ndeki Bakım Ortağı Programı;
Hastalarımızın hastaneye yatışlarından başlayarak  ailelerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine bakımlarına destek olma fırsatı sunmayı desteklemektedir.

Amaç, hastalarımızın hastanedeki yatış süresince kendi evlerinde alışık oldukları konfor seviyesini korumak ve hasta deneyimindeki değişikliği en aza indirmektir. Hastalarımızın hastaneden taburcu olduktan sonra da bakımlarının devamlılığının sağlanmasını, bakım ortaklarının evde bakımı sürdürebilecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını oldukça önemsiyoruz.

2.1 Bakım Ortağı Nedir?

Bakım Ortağı hasta tarafından belirlenen, bakım ekibinin bir üyesi olarak kabul edilen, belirlenmiş olan bakım planının bazı aşamalarında hasta bakım sorumlulukları konusunda yetkilendirilmiş olan ve bakım ekibinin profesyonel üyeleri ile  karşılıklı olarak bakım anlaşması olan bir aile üyesi veya arkadaşıdır.

2.2 Bakım Ortağı Olmanın Faydaları Nelerdir?

Bakım ortaklığının faydaları, hasta ve yakınları ile iletişim kurarak tanı ve tedavi sürecinde paylaşılan karar verme, iyileştirilmiş hasta memnuniyet oranları ve  taburculuk sonrası evde kaliteli bakımın sağlanması  ile ilişkilendirilmiştir.
 • Eğitimli bakım ortakları; ziyaretçilerin uygun el hijyeni uygulamalarını sağlar, hastanın durumunda endişe verici bir değişiklik fark ettiyse veya hasta bakımının kalitesi hakkında herhangi bir endişesi varsa kime bildirimde bulunacağı konusunda hızlı bir şekilde müdahale başlatırlar.
 • Eğitimli bakım ortakları; zor kararları ve tartışmaları biraz daha kolaylaştırabilir. Aile içinde  gerçek bir ortaklık ruhu içinde olmak şeffaflığı, açık iletişimi ve karşılıklı güveni teşvik ederler.
 • Eğitimli bakım ortakları; anlaşılmayan bilgi ve prosedürlerde, kullanılan ilaçların etkilerinin  anlaşılmasında veya olumsuz bir reaksiyon oluştuğunda hasta adına konuşabilmektedirler.
 • Eğitimli bakım ortakları; Çok sayıda aile üyesinden gelen bilgi talebi sayısının ve düşmeler gibi olumsuz güvenlik olaylarının azalmasına (bakım ortağı bunları yöneten merkezi sözcü olarak hizmet eder) yardımcı olurlar.
 

3.HASTA TERCİHLİ AÇIK ZİYARETLER


3.1 Yatan Hasta Katlarında ve Özel Birimlerde Ziiyaretçi Kabulü –Koroner Yoğun Bakım’da (KYB)-Yeni Doğan Yoğun Bakım’da (YDYB)- Genel Cerrahi Yoğum Bakım’da (GYB)
 • Tıbbı açıdan bir kısıtlama yoksa ziyaretler hastanın tercih ettiği yakınlarına 7/24 açık olur.
 • Ziyaretçi sayısı fazla ise hasta sağlığı açısından sakıncaları açıklanarak ziyaretçi sayısının azaltılması konusunda hasta yakınları bilgilendirilir.
 • Hastanın özel durumuna göre (hastanın/doktorunun ziyaretçi istememesi, izolasyon gibi) konulan ziyaretçi kısıtlamasına ziyaretçilerin uyması sağlanır.
 • Hastanın mahremiyetinin sürdürülmesi sağlanır.
 • Ziyaret saatlerine hastanın tercihi doğrultusunda sınırlı kalınmasına özen gösterilir.
 • Ziyaretçiler, hastaları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamaları, yüksek sesle televizyon seyretmemeleri açısından uyarılır.
 • Yoğun Bakım’ların koşulları gereğince gerekli Kişisel Koruyucu Malzemelerin Kullanımı sağlanır.
 • Hastaların takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güvenliğini sağlamak için ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde belirli bir düzen içerisinde alınır.
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişilere ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 • Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 

4.AÇIK TIBBİ KAYITLARIN PAYLAŞIMI

 
Paylaşılan tıbbi kayıt: Hastaların bakım ve tedavi sırasında, devam eden kişisel sağlık bilgilerine gerçek zamanlı olarak erişebilmelerini ifade eder.           
Açık Tıbbi Kayıt, hastaneye yatış ve tedavi sırasında devam eden bir kayıttır. Hasta  taburcu edildikten sonra, Tıbbi Kayıt kapalı kabul edilir. Kapalı Tıbbi Kayıtlarla ilgili tüm bilgi talepleri Tıbbı Kayıt Departmanına yönlendirilecektir. 

4.1 Paylaşılan Tıbbi Kaydın 10 Temel Nedeni İnsan Odaklı Bakım Yaklaşımının Temel Bileşenidir.
 1. Bakım ve tedaviyi daha anlaşılır hale getirir.
 2. Hasta ve ailesinin bakım ve tedavi sürecine katılımını destekler.
 3. Hasta güvenliğini arttırır.
 4. Hasta-sağlık çalışanı iş birliğini güçlendirir.
 5. Paylaşılan karar vermeyi teşvik eder.
 6. Hasta memnuniyeti  artar.
 7. Bakım ve tedavinin koordinasyonu ve sürekliliği gelişir.
 8. Şeffaf ve güvenilir bir iyileşme ortamı sağlar.
 9. Hasta hakkıdır.

  4.2  Paylaşılan Tıbbı Kayıtların Bileşenleri
 • Hastaların bakımın her aşamasında  gerçek zamanlı bilgilere erişimlerini sağlama
 • Hastaların, tıbbı  kayıtlarını anlamaları konusunda destekleme
“Genellikle , hastaya bilinmeyen terimleri açıklayacak, yanlış anlamaları netleştirecek ve ortaya çıkan soruları cevaplayacak bir sağlık profesyonelinin eşlik etmesini sağlama şeklindedir.”
 • Hastanın tıbbı kayıtlarına kimlerin erişebileceğini kontrol ettiği süreçler oluşturarak hastaların kişisel sağlık bilgilerinin gizliliğini koruma
 • Hastalara yanlışlıkları veya eksiklikleri düzeltmelerinin yanısıra, gözlem notlarına katkıda bulunmaları için yollar sağlama
 

5.YATAK BAŞI DEVİR RAPORU/İLETİŞİM PANOSU KULLANIMI

 
Yatak başı vardiya değişimi klinik uygulamanın temel bir birleşeni olup, güvenli hasta bakımının sürdürülmesi için gereklidir.
Sağlık çalışanları tarafından hasta ve yakınlarının tüm tedavi, bakım süreci hakkında bilgilendirilmesi, risklerin önlenmesinde iş birliği yapılmasıdır.
Hasta bakımının sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla hastaya özgü bilgileri, bir vardiyadaki sağlık profesyonellerinden (hemşiresinden, hasta bakıcıdan, doktorundan) diğerine geçirmek olan gerçek zamanlı bir süreçtir.

5.1 Hasta Bilgilerinin İletilmesinde SBAR Tekniği

Situation (Durum S): Hasta bilgileri, şikayeti, alerji bilgisi, doktoru, hemşiresi
Background (Geçmiş): Tanı, özgeçmiş, kullandığı ilaçlar
Assesment (Değerlendirme): Vital bulgular, sistem değerlendirme, tetkik, konsültasyon sonuçları, mevcut katater bilgileri, risk değerledirme sonuçları
Recommendation (Öneri): Bakım ve tedaviye yönelik öneriler, planlanan tetkikler Bakımın devamlığının sağlanması ve sunulan bakımın niteliğinin artırılması için vardiyalar arası etkin bir bilgi transferinin sağlanmasına ilişkin olarak hastanemizde yatak başı vardiya değişiminde hasta odalarında bulunan beyaz iletişim panosu kullanılmaktadır.

İletişim panosu, hastlarımızın  bakım planına  aktif bir şekilde katılmaları sağlayan bir araçtır.
Hastalarımızı bakım merkezinde tutmaya yardımcı olur.
Hastanın hastanede kaldığı süre içinde bilgilerin güncel kalması için her vardiyada ve değişen durumlarda güncellenmektedir

5.2 Bakım Planında Hasta Tercihleri ve Hedefleri

Bakım ve tedavi süreçleri hakkında hasta tercih ve hedefleri belirlenerek, sunulan bakımın kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Tüm hastalarımızın tıbbi açıdan bir sakıncası yoksa günlük rutin alışkanlıklarını korumayı hedefliyoruz. Bu nedenle hastalarımızın uyku alışkanlıkları, banyo rutinleri, temizlik talepleri, yemek saati tercihleri ve yeme alışkanlıkları ile kültürel tercihlerini birlikte önceliklendirmeye önem gösteriyoruz.
 

6.CODE LOTUS MINDFULNESS MERKEZİ

Stres, kaygı ve çevresel faktörlerin modern zamandaki birçok hastalığın tetikleyicisi olduğu son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. Modern tıp fiziksel ve zihinsel sağlığımızı iyileştirmek için tasarlanmışken; mindfullness, yoga, akupunktur, meditasyon, sağlıklı beslenme gibi bütüncül yaklaşımlar modern zamandaki sağlık sistemine tamamlayıcı ve destek olmak adına modern tıp anlayışıyla entegre oluyor.
 
Amerikan Hastanesi’nde integratif tıp üzerine yaptığımız yatırımlar kapsamında 2018 yılında “İyileştir Kendini” şiarıyla Code Lotus projesini başlattık. Cleveland Clinic, MD Anderson gibi alanında lider pek çok hastanede de örnekleri olduğu gibi, tamamlayıcı tıp ile hem yoğun stres altındaki çalışanlarımıza, hastalara ve modern yaşamın getirdiği tempo ve stresle kendini iyi hissetmeyen herkesin katılabileceği özel tasarlanmış program ve atölyeler sunuyoruz.
 
Code Lotus’ta yapılan yoga, pilates ve meditasyon dersleri ile dışardan katılımcılara, hamilelere ve hastalara (omurga sağlığı, kronik ağrı ve kanser) mindfulness temeliyle beden ve nefes farkındalığı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ek olarak homeopati, biofeedback, kayropraktik, fonksiyonel tıp, osteopati, alternatif beslenme ve akupunktur programda yer alması planlanan terapilerden birkaçı.
 • Atölyeler
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan iyileştirici sanat çalışamaları somutlaştırılmış öğrenme, duygularını tanımlama ve çözüm ortaya koymada oldukça yararlıdır ve başa çıkma stratejileri geliştirmeyi sağlar. Sağlıklı olma halinin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik durumuyla ifade edilmesi açısından bu uygulamalar bütüncül iyileşmeye kayda değer katkı sağlar. Ruh sağlığını olduğu kadar fiziksel sağlığı da iyileştirmeyi hedefler. Bu alanda Code Lotus’ta Müzik Terapi Atölyeleri, Hareket/Dans Terapi Atölyeleri ve İyileştirici Sanat Atölyeleri yapılmaktadır.
 • Güncel Ders Programı İçeriği
Doktorlar ve uzman eğitmenler tarafından özel olarak tasarlanmış haftalık ders programımız hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları ve katılmayı arzu eden herkese açıktır. Mindfulness temelli yoga, yin yoga, pilates, kanser hastalarına yönelik programlar, bebeğinizle bağınızı güçlendirmeye yardımcı olan hamile dersleri ve mindful meditasyon seanslarına katılabilirsiniz.
 • Seminerler
Geçtiğimiz dönemde Dr. Dan Siegel ve Gabor Maté ile seminerler düzenlendi. Code Lotus Mindfulness Merkezi olarak ilerki zamanlarda da konusunda uzman konuşmacaları ağırlamayı planlamaktayız.
 

7.ÇALIŞAN ODAKLILIK

 
Biliyoruz ki, en değerli varlığımız insandır. Bu nedenle Amerikan Hastanesi olarak nitelikli insan kaynağımızı artırmak için sürekli yatırımda bulunuyoruz. Amacımız, hastalarıyla şeffaf iletişim kuran, güvenli ve kaliteli hasta bakım ve tedavisi sağlayan, kendini sorgulayan ve geliştiren bir sistemle sağlık sektöründeki saygınlığımızı korumaktır. Bu doğrultuda İnsan Odaklı Bakım’ın vurguladığı unsurlardan biri olan çalışanlara odaklanılması büyük önem arz ediyor. İnsan Odaklı Bakım çalışmalarını yürütürken her segmentten çalışan temsilcilerin görüşlerini alıyor ve hasta ve yakınlarımız ile birlikte harmanlayarak süreçlerimizi yürütüyoruz. Bölüm yöneticileri dışında çalışan Deneyimi ekibi olarak da çalışanlarla ilgili bir iyileştirme projesi yapılacaksa nasıl hastaların tercihlerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını ele alıyorsak, bununla ilgili anketler yapıyorsak, çalışanların da aynı şekilde beklenti, tercih ve ihtiyaçlarını ele alıyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerin Planlama-Uygulama-Önlem alma-Kontrol etme aşamalarında çalışanlarımızı merkezde tutuyoruz.
 
 
 
İnsan Odaklı Bakım Koordinatör E-mail: deneyim@amerikanhastanesi.org
İletişim numarası: 444 3 777  Dahili: 3952