Dr. Ahmet T. Başak
 • 2012’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beyin sinir ve omurilik uzmanı oldu.
 • Erasmus bursu ile 6 ay Almanya Berlin Humboldt Üniversitesinde gözlemci olarak bulundu.
 • Hacettepe Üniversitesi bursu ile 6 ay Bonn Üniversitesi Johannes Schramm Nöroşirürji Kliniği’nde gözlemci olarak çalıştı.
 • 10 ay Arnavutluk Tiran Spitali Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nde uzman doktor olarak çalıştı.
 • Fenerbahçe Spor Kulübü, Kafa Tabanı Derneği Yönetim Kurulu, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Tabipler Birliği, Scullbasecon International Faculty, Austrian- American Foundation üyesi.
 
 • Başlıca klinik ilgi alanları şöyle:
  • Omurilik cerrahisi,
  • Beyin tümörleri cerrahisi,
  • Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi,
  • Kafa Tabanı cerrahisi,
  • Vasküler cerrahi,
  • Epilepsi cerrahisi,