Yaklaşımımız

  • Hastalarımızın her türlü gereksinim, beklenti ve haklarını, verdiğimiz hizmetin her adımında göz önünde bulundurmak,

  • Yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun olarak çalışmak ve hastalarımızın mahremiyetine ciddi anlamda önem vermek,

  • Amerikan Hastanesi’nin belirlediği klinik yol, rehber ve talimatlar ile herkese aynı kalitede güvenilir, şeffaf ve sürekli entegre hasta bakım hizmeti sunmak,

  • Ölçülebilen ve değerlendirilebilen sorgulama sistemi ile tıbbi ve idari sistemlerimizi sürekli geliştirerek hasta bakım ve memnuniyetini arttırmak,

          Amerikan Hastanesi olarak hasta ve hasta bakımına yaklaşımımızdır.