1. AMERİKAN HASTANESİ
  2. CODE LOTUS
  3. EĞİTİM & ATÖLYELER

8 HAFTALIK MİNDFULNESS TEMELLİ STRES AZALTIMI PROGRAMI

Amerikan Hastanesi’nde integratif tıp üzerine yapılan yatırımlar kapsamında 2018 yılında “İyileştir Kendinİ” şiarıyla Code Lotus projesini başlatıldı. Cleveland Clinic, MD Anderson gibi alanında lider pek çok hastanede de örnekleri olduğu gibi, Code Lotus Mindfulness Merkezi olarak integratif tıp ile hem yoğun stres altındaki çalışanlarımıza, hastalara ve modern yaşamın getirdiği tempo ve stresle kendini iyi hissetmeyen herkesin katılabileceği özel tasarlanmış program ve atölyeler sunuyoruz.

2020 senesinin ikinci Çeyreğinde başlatılması planlanan, Dr. Jon Kabat Zin tarafından Mass General Hastanesi’nde başlayıp aktif olarak sürdürdüğü, özellikle tükenmişlik sendromu, stres yorgunluğu yaşayan kişiler için tasarlanmış, uzman doktorlar yönetiminde 8 haftalık MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltımı) Program oluşturmaktayız.

Güncel yaşamın getirdiği yüksek tempo, stres kaygı ve çevresel faktörlerin bir çok hastalığın tetikleyicisi olduğu yapılan çalışmalarla desteklendi. Bu program meditasyon ve mindfulness uygulamalarını içeren, bilimsel çalışmalara dayanarak yapılandırılmış bir grup çalışmasıdır. Hafta hafta ilerlerken kişinin günlük yaşamına bilinç farkındalığı taşımasına odaklanır. Anı deneyimleme; duygu, düşünce ve duyumların farkında olma ve deneyimleri kabul etme becerisidir. Farkındalıkla, açık bir kalp ve zihinle deneyimi yorumlamayı içerir.

Mindfulness pratikleri Avrupa ve Amerika’da kabul görmüş, etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış ve aktif olarak kullanılmaktadır. Mindfulness eğitimi beynin duygusal ve stres tepkilerinin bulunduğu bölgeyle birlikte çalışır. Stresin azalması, duygu yoğunluklarının düzenlemesine yardımcı olur. Yaratıcılığın ve empatinin artması, duygusal zekanın gelişmesi, kaygı, stres, depresyon ve tükenmişlik ile baş etmede ve sağlık sorunlarının getirdiği duygusal güçlükleri yönetebilmede destektir. (Kanser hastaları, kronik ağrı, fibromiyalji gibi hastalıklarla yaşayan kişilerin yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler görülmüştür.)