Nöropsikolojik Testler Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Nöropsikolojik testler, bilişsel fonksiyonlarımızı değerlendirmek üzere geliştirilmiş olan, beynimizin farklı alanlarındaki işlevselliğimizi ölçen pek çok testin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geniş kapsamlı bir değerlendirme yöntemidir.
 

 • Kişide demansiyel bir sürecin olup olmadığı, varsa hangi tip demans olduğu ve hangi aşamada olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

 • Unutkanlıkla ilgili şikayetlerin sebebinin depresyon gibi psikiyatrik sebeplere mi bağlı olduğu, yoksa organik bir nörolojik tutulumla mı ilgili olduğu konusunda ayırt edici olur.

 • Demansiyel süreç haricinde inme, kafa travması, epilepsi, MS gibi durumlarda ya da diyabet, tiroit gibi bilişsel bozukluğa sebep olabilen hastalıklarda herhangi bir nörolojik etkilenme olup olmadığını ve eğer varsa hangi alanda ve ne boyutta olduğunu tespit etmeyi sağlar.

 • Ayırıcı tanının yapılmasıyla, izlenecek tedavinin oluşturulmasında yardımcı olur.

 • Bilişsel zorluklar henüz gündelik hayatı etkilemeye başlamamışken ve kişi ya da yakınları henüz bellek ya da davranışlarla ilgili bir değişiklik fark etmemişken, belirtilerin erken safhada yakalanmasını sağlar ve hastalığın ilerlemesi konusunda tedbir alınmasını mümkün kılar.

 • Bazı durumlarda, henüz görüntüleme yöntemleriyle ortaya çıkmayan ve diğer nörolojik değerlendirme araçlarıyla yakalanamayan bozuklukların tespit edilmesinde faydalı olur.

 • Hasta takibinde belli aralıklarla tekrarlandığında düzelme ya da ilerleme olup olmadığını görmekte ve tedaviye yanıtı izlemede kullanılır. Buna bağlı olarak tedavinin etkinliğini değerlendirmeye olanak sağlar ve eğer gerekiyorsa değişiklikler yapılır.

 • Bazı hastalık ve kazalardan sonra oluşan bilişsel işlev bozukluklarının yerine gelmesi ya da
  en az boyuta indirilebilmesi için uygulanan rehabilitasyon çalışmasının kişinin kendi zorluk, ihtiyaç ve becerilerine göre kişiye özel planlanmasını sağlar.

Nöropsikolojik Testlerle Nelere Bakılır?

 • Basit Dikkat ve Uyanıklık
 • Yürütücü İşlevler:
 • Karmaşık dikkat
 • Mental kontrol
 • Mental iz sürme
 • Dikkati sürdürme
 • Mantıksal/kısa süreli bellek
 • Sebatlılık
 • Çeldiricilere direnç
 • Dürtü kontrolü
 • Zihinsel esneklik
 • Planlama ve organizasyon
 • Soyutlama
 • Semantik akıcılık
 • Leksikal akıcılık
 • Görsel/Mekansal İşlevler:
 • Durağan cisimlerin algılanması
 • Navigasyonel cisimlerin algılanması
 • Konstrüksiyon becerisi
 • Dil İşlevleri
 • Bellek
 • Kayıt ve geri getirme
 

Nöropsikolojik Test Bataryası Hangi Testleri İçerir?

 • Benton Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • İz Sürme Testi
 • Luria Alternan Çizimler Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Stroop Testi
 • Wechsler Bellek Testi
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • FrSBe Skalası (Kişinin yakınlarıyla tamamlanan ve hastalık öncesi ve sonrasında apati, disinhibisyon ve eksekütif disfonksiyon niteliğinde davranışsal sendromları değerlendiren bir ölçektir.)