Acil Servis

Bodrum Amerikan Hastanesi Acil Servisi’nde bazıları hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilen ve çok geniş bir yelpazede yer alan hastalık ve yaralanmaların ilk ve acil bakımı yapılıyor.

Bölümümüze başvuran hastalarımızın, hastalık ve yaralanma nedenleri çok çeşitli olabildiği için kapsadığımız uzmanlık alanları da çok geniş bir yelpazeye yayılıyor:

 • Genel Cerrahi,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 • Çocuk Hastalıkları,
 • Kardiyoloji,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
 • Kalp ve Damar Cerrahisi 
 • Radyoloji,
 • İç Hastalıkları,
 • Ortopedi,
 • Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi,
 • Damar Cerrahisi,
 • Girişimsel Kardiyoloji,
 • Girişimsel Radyoloji,
 • Nöroşirürji (Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi),
 • Nöroloji,
 • Üroloji,
 • Kulak-Burun-Boğaz,
 • Göz Hastalıkları,
 • Çocuk Cerrahisi,
 • Cilt Hastalıkları,
 • Gastroenteroloji,
 • Göğüs Hastalıkları,
 • Göğüs Cerrahisi ve
 • Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları alanındaki icapcı nöbetçi doktorlar branşlarıyla ilgili acil durumlar için çağırıldıklarında en kısa sürede hastanemize ulaşıyor.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Bölümümüze doğrudan başvurular, ağrı şikayetiyle olabiliyor. Ağrı şikayetiyle başvuran hastalarımızın durumu değerlendiriliyor. İleri tetkik veya uzman branş konsültasyonlarıyla tanı konuyor ve tedavi süreci planlanıyor. Girişimsel yolla ağrı kesme yöntemleri de tartışılarak planlama sürecine gidiliyor. Bunun yanı sıra ameliyat, doğum, ayaktan günübirlik cerrahiler gibi operasyonlarda da bölümümüz hizmet veriyor.
 
 • Ameliyat öncesi bakım: Muayene, laboratuvar tetkikleri, uzman branş konsültasyonları, görüntüleme yöntemleri.
 • Anestezi uygulamaları: Genel anestezi uygulamaları, epidural-spinal işlemler, ağrı kesme amacıyla yapılan bölgesel sinir uyuşturma işlemleri, santral damar yolu girişimleri.
 • Ameliyat sonrası: Hastanın kontrol ettiği ağrı kesici makinelerin ayarlanması, takibinin yapılması, ağrı ekibinin lideri olarak hastanemiz içerisinde ağrı kontrolünün etkin ve hızlı bir şekide gerçekleştirilmesinin sağlanması.
 • Kan ürünleri uygulamalarının güvenli ve etkin biçimde yapılması.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü’nün uzmanlık alanlarını şöyle sıralayabiliriz:
 • Ameliyat öncesi bakım: Hastaların ameliyat öncesi klinik durumları değerlendirilir. Cerrahi işleme özgü ihtiyaçlar belirlenerek kan hazırlanması, konsültasyonların istenmesi, beslenme önerileri, ağrı kesiciler ve ilaçların yönetimi gibi gerekli hazırlıklar yapılır.
 • Cerrahi işlemlerde anestezi: Kalp, göğüs, damar, beyin, ortopedi, omurga, karaciğer ve pankreas cerrahisi işlemlerinde anestezi uygulanır.
 • Doğum analjezisi: Anne için en uygun ağrı kesme yöntemi belirlenir. Doğum eylemi süresince anne ve bebeğin yakın takibi yapılır. Sürecin olabildiğince konforlu ve güvenli yürütülmesi için doğum ekibine destek verilir.
 • Çocuklarda pediatrik anestezi uygulamaları: Ameliyat süreci, ebeveynlerin de desteğiyle mümkün olan en az stresli hale getirilir. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde çocuklarımızın yanında anne ve babaları yer alabilir. Deneyimli çocuk hemşirelerimiz bakım konusunda onlara destek olur.
 • Kanser cerrahileri: Kanser tedavisinde farklı disiplinlerden büyük ekipler birlikte çalışır. Ekibin ayrılmaz parçası olan Anesteziyoloji kliniğimiz cerrahi süreçlerde olduğu kadar ağrı yönetiminde de gereken katkılarda bulunur. Ayrıca;
 • Laparaskopik işlemlerde anestezi,
 • Robotik cerrahilerde anestezi,
 • Travma hastalarında anestezi uygulamalar,
 • Yaşlı hastalarda geriatrik uygulamaları,
 • Kozmetik cerrahiler,
 • Günübirlik, ayaktan cerrahi işlemler için anestezi uygulamaları,
 • Sedasyon uygulamaları,
 • Kronik ağrı tedavileri,
 • Ameliyat sonrası ağrı ekibi yönetimi de bölümümüzün uzmanlık alanına giren konulardır.

Beslenme ve Diyet

Bodrum Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü olarak hastalarımızın yakınmalarına hızlıca yanıt vererek çözümlenmesini sağlıyoruz. Bölümümüze başvuruya neden olan şikayet konuları ise şöyle:
 • Şişmanlık ya da zayıflık beslenme danışmanlığı,
 • Diyabet beslenme tedavisi,
 • Karbonhidrat sayımı,
 • Gebelik ve emzirme döneminde beslenme,
 • Çocuk beslenmesi,
 • Sporcu beslenmesi.
 • Yatan hasta tıbbi beslenme tedavisi,
 • Kanser programına dahil olan hastaların tıbbi beslenme tedavilerinin planlanması,
 • Malnütrisyon,
 • Enteral-parenteral beslenme,
 • Emzirme dönemi beslenmesi eğitimi,
 • Besin-ilaç etkileşimi eğitimi,
 • Diyet Polikliniği hizmeti ile hastaya özel tıbbi beslenme tedavisinin planlanması,
 • Basınç yarası protokolüne göre tıbbi beslenme tedavisi,
 • Yatan hasta ve personel için aylık menü planlanması, uzmanlık alanımıza giren konular olarak sıralanabilir.
 • Gastrointestinal sistem cerrahisinde preoperatif ve postoperatif tıbbi beslenme tedavisi;
  • Özefagus cerrahisi,
  • Mide cerrahisi,
  • Pankreas cerrahisi,
  • Kolorektal cerrahi.
 • Sindirim sistemi ile ilişkili hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi;
  • Crohn hastalığı,
  • Ülseratif kolit,
  • Divertiküler hastalık.
 • Kanser programına dahil edilen yeni tanı alan hastalarda tıbbi beslenme tedavisi;
  • Kemoterapi sürecinde beslenme,
  • Radyoterapi sürecinde beslenme.
 • Bariatrik cerrahide preoperatif ve postoperatif tıbbi beslenme tedavisi,
 • Hematolojik kanser türlerinde tıbbi beslenme tedavisi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Nöroşirürji Bölümü olarak uzmanlık alanımız beyin, omurilik ve omurga cerrahisini kapsıyor.
Beyin ve omurga ile ilgili her türlü yakınmayla doğrudan bağlantılıyız.

Nöroşirürjide faaliyet gösterdiğimiz tüm yan dallarda hizmet veriyoruz:

 • Vasküler cerrahi,
 • Tümör cerrahisi,
 • Pediatrik nöroşirürji,
 • Endoskopik cerrahi (beyin ve omurilik),
 • Omurga cerrahisi,
 • Fonksiyonel nöroşirürji,
 • Epilepsi cerrahisi,
 • Gamma Knife.

Check-Up

Bölümümüz şikayete yönelik tedavi hizmeti vermekten çok, önleyici sağlık hizmetleri sunuyor ve insanların sağlıkları bozulmadan önce gerekli önlemleri alarak sağlıklı kalmalarını hedefliyor.
 • Genel Check-Up
 • Uyku sağlığı
 • Kalp sağlığı
 • Beslenme
 • Cilt sağlığı
 • Endokrin bozukluklar
 • Kadın/erkek sağlığı
Bu kontrol sürecinin başında hastalarımız doktorlarıyla bir ön görüşme gerçekleştiriyor ve bu muayene sırasında kişisel risk faktörleri ve ihtiyaçlar belirleniyor. Hastalarımıza en uygun program seçildikten sonra gerekli görülen tüm tetkik ve testlerin yapılmasına başlanıyor. Tüm tetkik ve testlerin sonuçları alındıktan sonra, yapılan doktor görüşmesindeyse, sonuçlar değerlendirilip hastaya gerekli önlemler hakkında bilgi veriliyor.
Check-Up Bölümümüzde sadece bir uzmanlık alanıyla kısıtlı kalmayıp, daha kapsayıcı olarak hastanın bütünsel değerlendirilmesine odaklanmayı tercih ediyoruz. Check-Up programlarımız dahilinde bölümümüz kardiyoloji, klinik laboratuvar, radyoloji ve nükleer tıp bölümleriyle birlikte çalışıyor. Ayrıca beslenme sağlığı, endokrinoloji, gastroenteroloji, fizik tedavi, genel cerrahi gibi bölümler başta olmak üzere tüm uzmanlık alanlarından destek alarak hastalarımıza hizmet veriyoruz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ateşli hastalıklardan solunum yolu enfeksiyonlarına, mide bağırsak sitemi hastalıklarından idrar yolları ve böbrek sorunlarına, nörolojik hastalıklardan kan hastalıkları ve çocuk kanserlerine, çocuk alerji sorunlarından yenidoğan hastalıklarına kadar olan tüm rahatsızlıklara bağlı durumlar bölümümüzle bağlantılı olan şikayetler grubunda yer alıyor.
Genel pediatri, çocuk alerjisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi, yenidoğan gibi uzmanlık alanları bölümümüzün kapsamına giriyor.
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarımız gönüllü olarak yürüttükleri eğitim programlarıyla ailelere hem doğum süreci hem de doğum sonrası dönemle ilgili bilgiler aktarıyor.Bu eğitim programları çocuklarımızı, fiziksel, ruhsal ve gelişimsel yönden desteklemek amacıyla ebeveynlerin en çok bilgi edinmek istedikleri konular ele alınarak her yıl yenileniyor.

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Dahiliye bakım uygulamaları, çeşitli sağlık hizmetleri ortamlarında, örneğin ayaktan poliklinikten başvuran ve/veya yatarak tedavi olan hastalarla kritik bakım ve uzun süreli bakım ihtiyacı olan hastalar dahil olmak üzere, bu hastaların akut ve kronik hastalıklarının teşhisi ve tedavisini sağlar.
Hastalarımız genellikle birinci basamakta tedavi edilen yaygın kronik hastalıklar için başvurur. Bunların arasında hipertansiyon, diyabet, astım, KOAH, artrit, mide ve bağırsak sorunları veya tiroid fonksiyon bozukluğu olduğu kadar karın, sırt eklem ağrıları, öksürük, yorgunluk, nefes darlığı da bulunur.

Dermatoloji (Deri Hastalıkları)

Alt servislerimiz arasında kozmetik dermatoloji, dermatolojik cerrahi, dermato-onkoloji, dermato-alerji, laser, pediatrik dermatoloji, fototerapi ve dermoskopi bulunuyor.
Bölümümüz dermato-onkoloji, dermato-alerji, kozmetik dermatoloji, dermatolojik cerrahi, pediatrik dermatoloji, lazer uygulamaları, saç hastalıkları ve otoimmün büllü hastalıklar gibi uzmanlık alanlarını kapsıyor. Dolayısıyla hastalarımız deriyi ilgilendiren tüm şikayetleri için öncelikle dermatoloji bölümümüze başvurmalıdır. Bu da kaşıntıdan çeşitli deri döküntülerine, benlerden uzun süre iyileşmeyen yaralara, alerjik döküntülere, tırnak hastalıklarına, saç hastalıklarına kadar geniş bir şikayet listesi demektir. Bunların dışında, hasta olmadan deri sağlığını korumak, kozmetik uygulamalarla yaşlanma etkilerini geciktirmek, leke tedavisi, saç dökülmelerinin tedavisi, alanımız içindedir. Bazı deri tümörlerinin çıkarılması, biyopsiler, siğillerin tedavisi, tırnak cerrahisi de uzmanlığımızın sınırlarına dahildir. Deriyi ilgilendiren alerjik hastalıklar ve ürtiker, dermatolojinin ana alanlarından biridir ve bu konudaki tüm alerjik deri testleri için de bölümümüze başvurulmalıdır. Kliniğimizde bulunan dermoskopi cihazıyla tüm benler değerlendirilmekte, haritalandırma yapılmakta ve risk değerlendirilerek gerekirse müdahale edilmektedir.
 

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

 • Kanamaların durdurulması, yabancı cisimlerin çıkarılması, tıkanıklıkların açılması gibi acil müdahaleler,
 • Karaciğer biyopsisi,
 • Yemek borusu basınç ve asit ölçümü (pH-metre ve manometre, impedans) hizmet verdiğimiz alt servisler olarak sıralanabilir.
Toplumumuzda çok sık görülen irritable bağırsak sendromu, reflü, gastrit, kabızlık, hemoroit gibi hastalıkların yanı sıra  gastrointestinal motilite hastalıkları, inflamatuvar bağırsak hastalığı, Hepatit B, Hepatit C, pankreatik ve safra yolları hastalıkları bölümümüzde uzman doktorlar tarafından özenle tedavi ediliyor.

Türkiye'de lider, refere merkez olarak büyük sindirim sistemi poliplerinin çıkartılması, mukozektomi, endoskopik submukozal disseksiyon (ESD) ve endoskopik akalazya tedavileri de bölümümüzde yapılıyor. 
Bölümümüze yapılan başvurular, yemek borusundan başlayarak mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas ve safra kesesini kapsayan sindirim sistemi organlarında görülen şikayetlere bağlı oluyor. Bu şikayetler arasında yutma güçlüğü, yutma esnasında takılma hissi, mide ve karın ağrıları, midede yanma ve ekşime, kusma, kabızlık ve şişkinlik yer alıyor.

Genel Cerrahi

 • Acil cerrahi
 • Tiroid ve paratiroid cerrahisi
 • Böbreküstü (Sürrenal) bezi cerrahisi
 • Meme cerrahisi ve meme rekonstrüksiyonu
 • Bariatrik ve metabolik cerrahi (Obezite cerrahisi)
 • Karaciğer cerrahisi
 • Safra kesesi ve safra yolu taşları cerrahisi
 • Pankreas cerrahisi
 • Yemek borusu ve yutma sorunları cerrahisi
 • Mide cerrahisi
 • İnce bağırsak, kolon, rektum ve anal bölge cerrahisi
 • Stoma bakımı ve eğitimi
 • Karın duvarı fıtıkları cerrahisi
 • Beslenme desteği
 • Onkolojik cerrahi
Bölümümüz;
 • Meme sağlığı ve hastalıkları
 • Endokrin sistem hastalıkları
 • Metabolik cerrahi (Obesite cerrahisi)
 • Yemek borusu ve  mide-bağırsak hastalıkları
 • Kolon, rektum ve anal/perianal bölge hastalıkları
 • Karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları
 • Travma cerrahisi
 • Karın duvarı fıtıkları uzmanlık alanlarını kapsar.
Bölümümüz pek çok uzmanlık alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek çeşitli yakınmalarla bağlantılıdır. Bu yakınmaların bazılarına örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:
 • Yutma güçlüğü
 • Mideden yemek borusuna reflü
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Karında kitle
 • Mide ve bağırsak kanamaları (gizli veya belirgin)
 • Sindirim güçlükleri, hazımsızlık, karın şişkinliği
 • Kabızlık, dışkılama sıkıntıları, dışkının kontrolünde güçlük
 • Sarılık
 • Cilt ve cilt altı kitleleri
 • Aşırı şişmanlık (Obezite)
 • Memede kitle
 • Meme başı akıntısı
 • Bedensel travma
 • Boyunda kitle
 • Kasıkta, göbekte ya da eski karın kesisi üzerinde fıtıklaşma

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün ana uzmanlık alanı göğüs hastalıkları, tüberküloz, alerji-immünoloji ve solunumsal uyku hastalıkları başlıklarından oluşuyor. Ancak bunların yanı sıra obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşektazi), alerjik akciğer hastalıkları, pulmoner emboli ve pulmoner vasküler hastalıklar (pulmoner hipertansiyon), pnömoni (akciğer enfeksiyonu), akciğer zarı hastalıkları (plörezi), akciğer kanseri tarama, tanı ve tedavisi, girişimsel bronskopi (kriyoterapi, argon terapi, EBUS), sarkoidoz, idiopatik pulmoner fibrozis ve çevresel hastalıklar gibi interstisyel akciğer hastalıkları konularında da hizmet sunuyoruz. Ayrıca sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler de bize başvurabilir.
 
Akciğer sağlığını etkileyen durumlarda sıklıkla öksürük, kronik öksürük, nefes darlığı, eforla gelen nefes darlığı,  ateş, balgam, kanlı balgam, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, yorgunluk, alerji ilişkili hapşırık, burun akıntısı, deri döküntüsü, kaşıntı, horlama, gündüz uyuklaması ve sigara kullanımı gibi durumlar görülüyor. Bu şikayetler ya da bağımlılıklar nedeniyle bölümümüze doğrudan başvurulabilir.
 

Göz Hastalıkları (Oftalmoloji)

Bölümümüzün uzmanlık alanına genel göz hastalıkları, katarakt ve göz içi lens cerrahisi, glokom (göz tansiyonu), çocuk göz sağlığı ve şaşılık, retina, kornea, oküler immünoloji ve üveit, göz estetik cerrahisi, kontakt lens ve az gören rehabilitasyonu konuları giriyor.
Katarakt ve Göz İçi Lens Cerrahisi: Katarakt cerrahisini bugün dünyada kabul edilen en ileri yöntem olan damla anestezisi altında fakoemulsifikasyon yöntemiyle dikişsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemde göz -iğne yapılmaksızın- sadece damla ile uyuşturulduktan sonra, saydam tabakada oluşturulan ortalama 2 milimetre boyutundaki çok küçük bir kesiden katarakt cerrahisi tamamlanıyor ve göz içine uygun lens yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 dakika süren ve hastanede yatmayı gerektirmeyen bu operasyon sonrasında hastamız kısa sürede katarakt gelişimi öncesindeki görme keskinliğine kavuşabiliyor ve yaşantısına dönebiliyor. Ayrıca, katarakt cerrahisi sırasında uzağı en net şekilde görmeyi sağlayan standart asferik göz içi lenslerine ek olarak, yeni geliştirilen, uzak ve yakın görmeyi birlikte sağlayan ve “akıllı mercek” diye de bilinen "multifokal göz içi lensleri" ya da astigmatizmayı da düzelten “torik ve multifokal torik göz içi lensleri” de başarıyla kullanılıyor. Uygulama yapılan hastalara katarakt cerrahisi sonrası herhangi bir gözlük kullanmaksızın uzak ve yakını görebilme olanağı sağlanıyor. Ayrıca miyopi, hipermetropi veya astigmatizmin düzeltilmesinde lazer kullanılamayan hastalara göz içi lens (fakik lens) yerleştirilmesi operasyonları da başarıyla yapılıyor.

Glokom (Göz Tansiyonu) Ünitesi: Göz tansiyonu adıyla da bilinen glokom hastalığı, dünyadaki en önemli "geri döndürülemeyen görme kaybı nedeni" olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle herhangi bir belirti vermeksizin, yavaş yavaş, çevreden merkeze doğru görme kaybına yol açıyor. Ancak önemli derecede görme kaybı oluştuktan sonra kişi tarafından fark edilebildiği için glokomda erken tanı çok önem taşıyor. Glokom Ünitemizde glokom hastalığına en erken dönemde yüksek duyarlılıkla tanı konulabilmesi için gerekli olan en gelişmiş tanı cihazlarını kullanıyoruz. Göz sinirini değerlendiren, retina sinir lifleri ve ganglion hücresi tabakalarının kalınlığını ölçebilen son jenerasyon OCT “Optik Koherens Tomografi”nin, sarı zemin üzerinde mavi ışık görme duyarlılığını ölçme özelliğine de sahip olan bilgisayarlı görme alan cihazının ve göz içi sıvısının dışa akım yollarını ve gözün renkli tabakasının değişimlerini inceleyen cihazların da yardımıyla glokom hastalarının tanısında ve izlenmesinde en üst standart yakalanabiliyor. Gerek görülen hastalarda medikal tedavinin yanı sıra tüm gelişmiş lazerli ya da cerrahi glokom tedavileri uygulanabiliyor.

Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık: Çocuklarda kırma kusurlarının küçük yaşta belirlenmesi, özellikle göz kaymalarının, göz tembelliğinin ve çeşitli nedenlere bağlı görme kayıplarının mümkün olan en erken dönemde saptanarak uygun tedaviye başlanması gerekiyor. Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık ünitemizde, konusunda deneyimli oftalmologlarımız tarafından, gelişmiş cihazların da yardımıyla tüm çocuk göz problemlerine erken dönemde tanı konulabiliyor ve gerekli tedaviler uygulanabiliyor. Çocukların yanı sıra her yaştaki erişkin hastaların da göz kayması problemleri medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyor.

Retina Ünitesi: Damarsal, yaşa bağlı, inflamatuvar ya da diğer nedenlere bağlı tüm retina hastalıklarının tanı ve tedavisi amacıyla ünitemizde, Optik Koherens Tomografi (OCT), fundus floressein anjiografi, indosiyanin yeşil anjiografi, yeşil ve sarı lazerler kullanılıyor. Bugün için tüm dünyada en önemli görme kaybı nedenleri arasında yer alan ve “Sarı Nokta” hastalığı adıyla da bilinen yaşa bağlı “maküla dejenerasyonu” tedavisinde vitreus içine ilaç enjeksiyonlarını ve micropulse ya da fotodinamik tedaviyi de içeren tüm güncel tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ayrıca Retina Ünitesi’nde diyabetik retinopati, retina dekolmanı, maküler delik, epiretinal membran ve diğer cerrahi gerektiren retina hastalıkları “vitrektomi” ve diğer cerrahi yöntemlerle ve başarıyla tedavi edilebiliyor.

Kornea Ünitesi: Gözün ön bölümündeki saydam tabakası olan korneanın enfeksiyon ve inflamasyonları, keratokonus ya da ektazi gibi yapısal bozuklukları, farklı nedenlerle ortaya çıkabilen kornea saydamlığı değişimleri ünitemizde ileri tanı cihazlarıyla değerlendiriliyor. Gereken medikal tedavi, cross-linking, laser ve kısmi ya da tam kornea nakline kadar değişen tüm güncel cerrahi yöntemleri uygulanıyor.

Oküler İmmünoloji ve Üveit: Gözdeki üveal dokunun inflamasyonu üveit olarak adlandırılıyor. Üveit Batılı ülkelerde, çalışan yaş grubunda körlüğe yol açan 4. büyük neden olarak gösteriliyor. Bu hastalık Herpes virüsü, toksoplazmozis, tüberküloz, sifiliz gibi enfeksiyonlarla veya romatoid artrit, Behçet hastalığı, ankilozan spondilit ve sarkoidoz gibi otoimmün nedenlerin gözde inflamasyon yaratması sonucu ortaya çıkabiliyor. Ünitemizde üveit olguları konunun uzmanı bir doktor tarafından değerlendirilerek gerekli tanı işlemleri, uygun medikal tedavi ve takip planı yapılıyor. Üveitin tedavisi medikal olmakla birlikte, üveite bağlı olarak gelişen göz komplikasyonlarında hastalarımızın inflamasyonu kontrol altına alındıktan sonra gerekli olan cerrahi tedaviler de yapılabiliyor.

Göz Estetik Cerrahisi: Göz kapakları ve göz çevresindeki oluşumların, kişilerin yüz estetiğinde olduğu kadar gözlerin normal görme fonksiyonlarında da önemli etkiye sahip olduğu biliniyor. Ünitemizde, göz kapaklarında yaşa bağlı ya da tümör, travma, tiroit hastalığı gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek her türlü görüntü ve fonksiyon bozukluklarını düzeltebiliyoruz. Gözlerde sürekli sulanma yapabilecek gözyaşı kanal sistemi bozuklukları ve diğer göz çevresi oluşumları etkileyen hastalıkların tanı ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Göz kaybı oluşan hastalarda gerçeğe uygun hareketli protez uygulamaları da ünitemizde yapılıyor.

Kontakt Lens Ünitesi: Standart, astigmatlı, uzak-yakın görmeyi sağlayan multifokal, kozmetik, günlük, aylık ya da uzun süreli kullanımlı her türlü kontakt lens uygulaması yapılabilen ünitemizde, kontakt lens kullanan kişilere sağlıklı kullanım için gerekli eğitimler de veriliyor.

Az Gören Rehabilitasyonu Ünitesi: Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (Sarı Nokta), retinitis pigmentosa (tavuk karası), diabetik retinopati, glokom ya da prematür retinopatisi gibi nedenlerle ileri derecede görme kaybı yaşayan hastalarımızın özel gözlük, cihaz ve rehabilitasyon yöntemleriyle günlük yaşam aktiviteleri için gereken yeterli görmenin sağlanmasını amaçlıyoruz.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Genel ve Önleyici Jinekolojide;

 • Smear,
 • HPV tiplendirmesi, HPV aşısı,
 • Anormal smear yönetim ve takibi,
 • Siğil tedavileri
 • Kryoterapi,
 • Kolposkopi,
 • Genital lazer tedavileri,
 • Endometriozis ve adenomyozisin iki boyutlu ve üç boyutlu ultrasonografi ile tanısı,
 • İleri laparoskopik cerrahi (myom, kitle, derin endometriozis cerrahisi, rahim alınması, üreme organı sarkmaları),
 • Histeroskopi.

Obstetride;
 • İleri düzey ultrasonografi,
 • Anne kanında fetal DNA testi,
 • Koryon villüs örneklemesi,
 • Amniyosentez,
 • Kordosentez,
 • Multifetal redüksiyon,
 • Anormal gebeliklerde konsey kararıyla danışmanlık ve gerekirse sonlandırma,
 • Riskli gebeliklerin ayaktan veya yatarak takibi,
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesi danışmanlık ve takibi,
 • Gebelikte yoga, beslenme, psikolojik danışmanlık, lohusalık desteği.

Endoskopik Cerrahide:
 • Laparoskopi (rahim alınması, myomlar, yumurtalık kistleri, endometriosis cerrahisi, onkolojik cerrahi),
 • Histeroskopi (polipler, myonlar, rahim içi yapışıklıkları, rahimin doğumsal anomalileri, T-uterus ve istmosel cerrahisi),
 • Robotik cerrahi (rahim alınması, myomlar, yumurtalık kistleri, endometriosis cerrahisi, onkolojik cerrahi).

Jinekolojik Onkolojide;
 • Smear,
 • HPV tiplemesi, HPV aşısı,
 • Rahim ağzının kanser öncüsü patolojilerinin yönetimi, takibi,
 • Jinekolojik kanserlerin cerrahi ve yönetimi,
 • Doğurganlığı koruyucu kanser cerrahileri,
 • Yumurtalık kanserlerinde kanser hücrelerini azaltmaya yönelik (sitoredüktif) cerrahi,
 • Medikal onkoloji konseyleri,
 • Kanser tedavileri öncesi doğurganlığın korunması amaçlı uygun tedavi danışmanlığı.

Ürojinekolojide;
 • İdrar kaçırma,
 • Genital organ sarkmaları.

Estetik ve Kozmetik Jinekolojide;
 • İdrar kaçırma,
 • Vajinal rejuvenasyon,
 • Vulvanın estetik ameliyatları,
 • Vajinal lazer.
Bodrum Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları Kliniği, kadınların her türlü şikayetine cevap verebilen, tanı, tedavi ve uzun dönem takipte hastalarının güvenini kazanmış bir klinik olarak farkını ortaya koyuyor.

Adet düzensizliği veya adet olmama, kasık ve karın ağrısı, polikistik over sendromu, kıllanma, akne, saç dökülmesi problemleri, yumurtalık kistleri, miyomlar, polipler, vajinal akıntı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, genital bölgede çıkan kist, apse veya yaralar, genital siğiller, cinsel işlev bozuklukları, vaginismus, ateş basması, vaginal kuruluk ve menopoz, jinekolojik şikayetleri oluşturuyor. Ayrıca rahim veya rahim ağzı sarkmaları, idrar kaçırma problemleri kliniğimize sıkça başvuru sebepleri arasında yer alıyor.

Adet dönemlerinde yaşanan şiddetli kasık ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, ağrılı dışkılama, zor dışkılama, makattan veya idrar yollarından kan gelmesi, adet dönemlerinde nefes alıp verirken batma hissi, halsizlik, adet düzensizliği veya adet kanamalarında artma, endometriozis-adenomyozis nedenli başvuru şikayetlerini oluşturuyor.

Hastalarımız korunmadığı halde gebe kalamama, tekrarlayan tüp bebek denemelerinde gebe kalamama, tekrarlayan düşükler, embriyonun tutunmaması, yumurta/sperm azlığı veya hiç olmaması, polikistik over sendromu, varikosel, ereksiyon veya boşalamama problemleri, vaginismus, kalıtımsal genetik hastalıklar, rahim şekil bozuklukları, rahim içi yapışıklıklar nedeniyle Yardımcı Üreme Teknikleri bölümümüze başvuruyor.

Yumurtalık kist ve kitleleri, rahim-yumurtalık-rahim ağzı-vagen-vulva kanserleri, genital bölge ve rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları, smear anormallikleri, genital bölge siğilleri jinekolojik onkoloji kaynaklı başvuru şikayetleri arasında bulunuyor.

Gebelik öncesi danışmanlık, gebelik takibi, gebelikte yoga, beslenme ve farkındalık eğitimi, vaginal veya sezaryen doğum, lohusalık takibi, psikolojik danışmanlık obstetrinin konusu olarak ele alınıyor.
Gebelikte antenatal tanı, yüksek riskli gebeliklerin tanı ve takibi, genetik danışmanlık hizmetleri, Perinatoloji bölümümüz tarafından veriliyor.
 
 • Obstetri (doğum),
 • Genel ve önleyici jinekoloji,
 • Endoskopik cerrahi (laparoskopi, histeroskopi ve robotik cerrahi),
 • Yüksek riskli gebelikler ve prenatal tanı-danışmanlık-tedavi,
 • Üreme endokrinolojisi ve üremeye yardımcı yöntemler (Tüp bebek),
 • Jinekolojik onkoloji,
 • Ürojinekoloji,
 • Adolesan jinekoloji,
 • Endometriozis-adenomyozis, myomlar,
 • Rahim ve yumurtalıkların doğuştan olan anomalileri,
 • Estetik ve kozmetik jinekoloji,
 • Lazer bölümümüz, uzmanlık alanlarına giren konular olarak sıralanabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Bölümümüzün uzmanlık alanına giren konular ve bu alanlardaki çalışmalarımız şöyle:

 • Kalp cerrahisi:

  Koroner bypass cerrahisi ameliyatları çeşitli yöntemlerle gerçekleştiriliyor:
  • Yüzde yüz çalışan kalpte ameliyat: Kalp-akciğer makinesine bağlı oluşan yan etkileri önlemesi, daha kısa yoğun bakım süresi ve normal yaşama daha hızlı dönüş sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz.

  • Yüzde yüz atardamar kullanarak ameliyat: Bacaktan alınan damarlara göre damarların daha uzun açık kalması için bu yöntem tercih ediliyor.

  • Aorta dokunmadan ameliyat: Aorta “dokunmanın” neden olabileceği beyin komplikasyonlarından korunmak için yapılıyor.

  • Minimal invaziv ameliyat: Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyat yöntemi.

  • Uyanık ameliyat: Genel anestezi alması sakıncalı olan ve/veya hastanede kısa süre kalmak isteyen hastalar için uygulanan bir yöntem.

 • Kalp kapağı cerrahisi:

  • Kompleks kalp kapağı tamir ameliyatları,

  • Yüksek riskli hastalara ameliyat olma imkanı sağlayan özel cerrahi teknikler,

  • Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyatlar.

 • Aortik anevrizma ve aort diseksiyon cerrahisi:

  • Özel cerrahi tekniklerle, kompleks aort ameliyatlarının  düşük riskle uygulanması, 

  • Uygun hastalarda, göğüs kemiğini tamamen açmadan minimal invaziv ameliyat tekniği.

 • Re-operasyon:

  • Daha önce bir veya daha fazla kalp ameliyatı olmuş olan hastalar için yapılan ameliyatlar.

 • Yüksek riskli kalp cerrahisi:

  • Başka merkezlerde ameliyat olamaz denilen veya kalp ameliyatı olmak için çok yüksek riskli bulunan hastalara yönelik özel yöntemler.

 • Doğumsal kalp hastalığı cerrahisi

 • Robotik kalp cerrahisi

Kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi olarak verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Noninvaziv Kardiyoloji Tanı Merkezi,
 • İleri Kardiyovasküler Görüntüleme, 
 • Girişimsel Hibrid Kardiyak Katerizasyon Laboratuvarları,
 • Girişimsel Kalp Kapağı Hastalıkları Bölümü,
 • Kalp Cerrahisi Servisi,
 • Kardiyovasküler Yoğun Bakım Servisi,
 • Koroner Yoğun Bakım Servisi,
 • Telemetri Hemşireliği ile Takip Servisi,
 •  Kardiyak Rehabilitasyon Bölümü,
 •  Arteryel ve Venöz Hastalıklar.

Kardiyoloji

Non-İnvazif Bölüm:
 • EKG (Elektrokardiyografi),
 • EKO (Ekokardiyografi),
 • Stress/eforlu ekokardiyografi,
 • TEE (yemek borusundan yapılan ekokardiyografi),
 • Egzersiz testi (Treadmill testi),
 • KPET (Kardiyopulmoner egzersiz testi),
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
 • 24-72 saat süreli tansiyon holter,
 • 24-72 saat süreli ritim holter,
 • Tilt Testi,
 • ABI (Ankle brachial index),
 • EECP (Enhanced extrenal counterpulsation).

Girişimsel Kardiyoloji Bölümü:
 • Koroner anjiyografi,
 • Pressure wire, FFR ölçümleri - koroner damar içinde basınç ölçümü ile darlığın değerlendirilmesi),
 • IVUS (Intravascular ultrasound - koroner damar içindeki darlığın ultrason ile değerlendirilmesi),
 • OCT (Optical coherence tomography - koroner damar içindeki darlığın optick kateter ile değerlendirilmesi),
 • PTCA (Perkütan koroner anjiyoplasti), Balon işlemi,
 • Stent, ilaç salınımlı stent uygulaması,
 • Aterektomi yöntemleri (Rotablatör…vs),
 • Periferik damarlara stent uygulaması,
 • TAVI (Kateter yolu ile aort kapak yerleştirilmesi-TAVR)
 • Mitraclip (Mitral kapak için klips (mandal) yerleştirilmesi),
 • Kalp pili uygulamaları (Kalp pili, şok pili, kalp yetersizliği için pil, MR uyumlu pil),
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • Ritim bozuklukları için ablasyon - yakma yöntemleri.
Göğüs ağrısı, sol kol/omuz/boyun ağrısı, göğüste sıkışma hissi, terleme, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma.
 • Damar sertliği (Ateroskleroz),
 • Hipertansiyon, kolesterol ve trigliserid yüksekliği,
 • Koroner damar hastalıkları, akut miyokart enfarktüsü, akut koroner sendrom,
 • Kalp yetersizliği, kardiyomiyopati (KMP) - (İskemik KMP, Dilate KMP, Hipertrofik KMP),
 • Kalp kapak hastalıkları (mitral yetersizliği, mitral darlığı, aort yetersizliği, aort darlığı, triküspit ve pulmoner kapak hastalıkları),
 • Doğumsal kalp hastalıkları (ASD, VSD, PDA, biküspid aort kapak, aort koarktasyonu),
 • Kalp elektrik sisteminde doğuştan mevcut bozukluklar,
 • Atriyal ritim bozuklukları (Atriyal taşikardi/flutter/fibrilasyon, ekstrasistoller),
 • Ventriküler ritim bozuklukları (ventriküll fibrilasyon, ventrikül taşikardisi, ekstrasistoller),
 • Kalp blokları ve kalp ritminde duraklamalar,
 • Perikard (kalp zarı) hastalıkları,
 • PAH (Pulmoner hipertansiyon), akciğer embolisi
 • Aort anevrizması, aort diseksiyonu,
 • Periferik damar hastalıkları
 • Karotis arter hastalıkları.

Klinik Laboratuvar

 • Klinik Laboratuvar Sertifikaları
 • Laboratuvar Bilgilendirme
 • Kan Alma İşlemi
 • İdrar Toplama İşlemi
 • 24 Saatlik İdrar Toplama
 • Dışkı Toplama
 • Uyarı ve Baskılama Testleri
 • İlaç Düzeylerinin İzlenmesi
 • Kan Bağışı Bilgilendirme
 • Kan Alımı Bilgilendirme
 • Vakumlu Tüp Kullanımı
 • Laboratuvar Bültenleri
 • C-Reaktif Protein (hsCRP)
 • Epstein-Barr Virusu  (EBV)
 • Osteoporoz Tedavisinin İzlenmesinde  ß-CrossLabs (ß - CTx)
 • Fetal Fibronektin (fFN)
 • Grip Virüsü ve Kuş Gribi (Avian Influenza)
 • Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) / Somatomedin-C (Sm-C)
 • Yenidoğanda Metabolik Tarama Programı
 • Anemiler ve Klinik Laboratuvar
 • Hiperprolaktinemi ve Makroprolaktin
 • Transferrin Reseptörü (Transferrin Receptor – TfR)
 • Yaşlılıkta  Vitamin  B12  Eksikliği
 • Laboratuvar İstek Formları
 • Acil Laboratuvar Test İstek Formu
 • Klinik Laboratuvar Test İstek Formu
 • Yatan Hasta Test İstek Formu
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar İstek Formu
 • Allergen (spesifik IgE) İstek Formu
 • Maternal NTD/DOWN Tarama Bilgi ve İstek Formu
 • Kritik Test Sonuçları / Bilgilendirme
 • Bildirilmesi Gereken Kritik Test Değerleri

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi

 • Odyoloji Bölümü
 • İşitme değerlendirmesi
 • Baş dönmesi ve denge bozukluklarının değerlendirilmesine yönelik testler
 • Yutma ve Konuşma Bozuklukları Bölümü
 • Uyku Bölümü
 • Kulak hastalıkları, özellikle farklı tip ve nedenlerle ortaya çıkan işitme sorunları, kulak çınlaması, kulak akıntısıyla giden hastalıklar, kulak zarı delinmeleri, yüz felci gibi hastalıkların tanı ve tedavileri
 • Baş dönmesi tanı ve tedavisi
 • Burun akıntısı ve tıkanıklıkları, sinüs hastalıkları tanısının yanında burun fonksiyonel ve estetik cerrahileri
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Baş ağrısı ayırıcı tanı ve tedavisi
 • Bademcik ve geniz eti hastalıkları
 • Baş boyun kanser tanı ve cerrahi tedavileri
 • Minimal invaziv tümör cerrahileri
 • Konjenital (doğumsal) kulak burun boğaz ve havayolu sorunları tedavi ve cerrahisi
 • Tiroit kanserleri tanı tedavisi ve tiroit cerrahisi nedenli komplikasyonların düzeltilmesi
 • Doğumsal ya da edinilmiş havayolu darlıklarının tedavisi
 • Horlama ve uyku apnesi tanı ve tedavisi
 • Ağız kokusu, reflü hastalığı tanı ve tedavisi
 • Ses teli hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Tükrük bezi hastalıkları tanı ve tedavisi
Otoloji-Nörootoloji (Kulak Hastalıkları)
Dış, orta ve iç kulak ve merkezi işitsel yolların hastalıklarını kapsar.
 • Orta kulak iltihabı
 • Dış kulak yolu iltihabı
 • Kulak zarı delikleri
 • Otoskleroz (üzengi kemiğinin kireçlenmesi)
 • Doğumsal işitme kayıpları
 • Yüz felci
 • Çınlama
 • Baş dönmesi
 • Kulak tümörleri

Kulak ameliyatların tümü mikroskop ve/veya endoskopi kullanılarak yapılır ve bu ameliyatların önemli bir kısmı, kulağa dışarıdan görülebilen bir kesi yapmadan gerçekleştirilir. İletim tipi işitme kayıplarında kemik çimentosu, titanium protezler, kemiğe yerleştirilen işitme cihazları ve orta kulak implantları; iç kulaktan kaynaklanan işitme kayıpları ise koklear implant (biyonik kulak), beyin sapı implantları gibi son teknoloji implantların tatbik edilmesiyle, başarıyla tedavi edilir. 1 odyolog ve 2 odyometristin görev yaptığı Odyoloji Ünitesi işitme kayıpları, çınlama ve baş dönmesinin teşhisinde kullanılabilecek her türlü cihazla donatılmıştır.

Rinoloji (Burun ve Sinüs Hastalıkları)
Burun ve paranazal sinüslerin her türlü doğumsal, infeksiyöz, gelişimsel ve tümöral hastalıklarını kapsar.
 • Septum deviasyonu (burun eğriliği)
 • Konka (burun eti) büyümesi
 • Burun alerjisi
 • Sinüzitler
 • Rinoplasti (burun estetiği)
 • Burun ve sinüslerden kaynaklanan tümörler

Burun eğriliği ve burun eti büyümesi son teknikler ve radyofrekans gibi son teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir ve bu sayede ameliyat sonrası çoğu zaman tampona ihtiyaç duyulmaz. Sinüzitlerin tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi tekniği uygulanır, gerekli durumlarda cerrahi navigasyon sisteminden yararlanılır. Endoskopik sinüs cerrahisi yöntemi, ayrıca kafa kaidesi tümörleri, hipofiz cerrahisi, göz yaşı kanalı tıkanıklıkları ve beyin omurilik sıvısı kaçağı tamirinde de başarıyla uygulanmaktadır.

Pediatrik (Çocuk) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Çocukluk çağında görülen doğumsal, iltihabi, travmatik, gelişimsel ve tümöral hastalıkları kapsar.
 • Geniz eti bademcik sorunları
 • Orta kulak iltihabı/sıvısı
 • Kulak kepçesi yokluğu ve dış kulak yolunun kapalı olması
 • Solunum yolunun doğumsal ya da kazanılmış darlıkları
 • Baş boyun bölgesinde görülen tümörler
 • Geniz eti ve bademcik sorunları çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır. Bu hastalıkların cerrahi tedavisi lazer, thermal welding gibi en modern tekniklerle gerçekleştirilir. Kulak kepçesinin doğumsal yokluğu, kişinin kendi kaburgasından alınan kıkırdak yardımıyla veya protez kullanılarak tedavi edilir. Bölümümüzde solunum yolunun doğumsal veya kazanılmış darlığı, bu konuda dünya çapında tecrübesi olan bir ekip tarafından en modern teknikler kullanılarak tedavi edilir.

Baş-Boyun Tümörleri
Baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan her türlü iyi ve kötü huylu tümörü kapsar.
 • Dudak
 • Dil
 • Bademcik
 • Gırtlak
 • Yemek borusu
 • Tiroit
 • Boyun
 • Baş boyun tümörlerine de diğer tüm tümörler gibi multidisipliner yaklaşmak gereklidir. Hastalar KBB uzmanı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, radyolog gibi pek çok branştan doktorun katıldığı tümör konseyinde değerlendirildikten sonra tedavileri planlanlanır.

Horlama ve Uyku Apnesi
Horlama ve apne (uykuda nefesin durması), insanların yaşam kalitesini ve sağlığını bozan hastalıklar arasında yer alır. Pek çok faktörün tetiklediği bu durumları bir bütün olarak ele almak önemlidir. Hastalar polisomnografi (uyku testi) ile değerlendirilir, uygun vakalarda hava yolu darlığını düzeltmek amacıyla burun, damak veya çeneye cerrahi müdahaleler uygulanabilir.
 
Ses Hastalıkları
Ses tellerinden kaynaklanan veya ses tellerinin hareketini kısıtlayan hastalıklar ses kısıklığına yol açar. Ses telleri ve fonksiyonları videolaringostroboskopi adı verilen cihazla değerlendirilir ve cerrahi ihtiyacı olan vakalar, mikroskop altında ve gerekli durumlarda lazer kullanılarak tedavi edilebilir.
 
Yüz ve Boyun Travmaları

Yüz Plastik Cerrahi Uygulamaları
 

Medikal Onkoloji

Kansere bağlı ağrı, kilo kaybı, beslenme sorunları, denge bozukluğu gibi çok çeşitli ve çok farklı şikayetler görülebileceği gibi, görünürde hiçbir şikayet olmayan hastaların da bölümümüzde teşhis ve tedavi ihtiyacı olabiliyor.
 

Nöroloji

Bölümümüzün uzmanlık alanına giren çeşitli başlık ve içerikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Genel Nöroloji: Her türlü nörolojik semptomla başvuran hastaların tetkik ve tedavisini üstleniyoruz.
 • Beyin damar hastalıkları: Beyni besleyen damarsal bozukluklara ait (beyin kanamaları, damar tıkanıklıkları) acil, yataklı ve poliklinik uygulamaları, Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji (Nöroanjiyografi) birimlerinin desteğiyle işbirliği içinde yürütülüyor.
 • Epilepsi: Bu alanda tanı ve tedavi uygulamaları uzun yıllar çalışmış tecrübeli nörologlar ve uzman bir epileptolog tarafından gerçekleştiriliyor. Epilepsinin ilaçla ve cerrahi yöntemlerle tedavisine yönelik modern araştırma, kayıtlama ve tedavi yöntemleri kullanılıyor.
 • Baş ağrısı: Çok sık karşılaşılan bu tip hastalara migren ve migren dışı ağrıların modern tedavi yöntemleri uygulanıyor, gerektiğinde girişimsel tedavi yapılıyor.
 • Nörodejeneratif hastalıklar: Parkinson hastalığı ve benzeri nörodejeneratif hastalıklarda modern tedavi yöntemleri uygulanıyor ve bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ekibe katkı veriyor.
 • Demiyelinizan merkezi sinir sistemi hastalıkları: Başta Multipl Skleroz olmak üzere bedenin bağışıklık sisteminin bozulması sonucunda gelişen bu tip hastalıklar, alanlarında uzmanlaşmış nörologlar tarafından tedavi ediliyor.
 • Omurilik ve sinir kökü hastalıkları: Çok sık görülen omurganın dejeneratif hastalıklarında Beyin Cerrahi, Ortopedi ve Fizik Tedavi Birimleri ile tanı ve tedavi uygulamaları yapılıyor.
 • Periferik sinir hastalıkları: Sık görülen ve genellikle altta yatan başka hastalıkların seyrinde gelişen çevresel sinir hastalıkları ileri tanı yöntemleri kullanılarak (EMG-SEP) isimlendiriliyor ve uygun tedavi veriliyor. Bu tip hastalıkların bazıları, örneğin Guillain-Barre Sendromu acil tedavi uygulamalarını gerektiriyor. Bu uygulamalar (plazmaferez, immünglobülin tedavisi) zaman kaybedilmeden gerçekleştiriliyor.
 • Kas Hastalıkları: Kas hastalıkları konusunda dünyada çok iyi tanınan bir öğretim üyemizin desteğiyle tecrübeli nörologlar işbirliği içinde çalışıyor. Modern tanı yöntemleri (kas biyopsisi, EMG, nörogenetik araştırmalar) kullanılarak teşhis ve tedavi uygulamalarıyla genetik danışmanlık konularında hastalar doğru şekilde yönlendiriliyor.
 • Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları: Gündelik nöroloji pratiği içinde çok sık karşılaşılıyor. Uzman nörologlar ve öğretim üyeleri konsültasyon hizmeti veriyor. Özellikle onkolojik hastaların seyrinde gelişen nöro-onkolojik süreçlerin tanı ve tedavisi, en yoğun çalışılan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu konuda son derece tecrübeli nörologlar hizmet veriyor.
 • Elektrodiagnostik nöroloji: EEG, EMG, uyartılmış potansiyeller çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavi yönlendirmesinde çok yoğun talep gören yöntemler. Bu alandaki çalışmalar uzman klinik nörofizyologlarla yürütülüyor.

Nöroloji Bölümü ile ilgili olan yakınmalar şöyle listelenebilir:

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Bilinç kaybı ile seyreden hastalıklar,
 • Konuşma bozuklukları,
 • Anlama bozuklukları,
 • Bellek bozuklukları,
 • Görme (vizyon) bozuklukları,
 • Motor sistem bozuklukları (hareket zorluğuna yol açan hastalıklar),
 • Kas güçsüzlükleri,
 • Kas erimeleri,
 • İstemsiz kas hareketleri,
 • Duyu bozuklukları,
 • Uyuşmalar,
 • Yanlış duyu algılamaları (üşüme, yanma gibi),
 • Koordinasyon ve denge bozuklukları,
 • Titreme ve hedefi bulma zorlukları,
 • Nedensiz düşmeler,
 • İdrar tutukluk ve kaçırmaları,
 • Yüksek ateşle seyreden hastalıklar.
Epilepsi: Bu hastalıkta, doğru tanı ve yeterli iş birliği önem taşıyor. Bölümümüzde tedaviye çok dirençli hastalarla da karşılaşıyoruz. Bu hastaların bazılarında cerrahi müdahele de gerekli olabiliyor.

İnme: Akut inme tedavisi, özellikle ilk 4.5 saatte hastaneye başvuru söz konusu ise hayat kurtarıcı ya da ilerideki maluliyet oranını çok aza indiren bir tedavi yöntemi ve Bodrum Amerikan Hastanesi de erken başvuru halinde akut inme tedavisi yapabilecek tam donanıma sahip bulunuyor.

Migren: Bütün toplumlarda en yaygın hastalıklardan biri olan migren, baş ağrılarının içerisinde de büyük bir yer tutuyor. Kaliteli yaşam ve işgücü kaybının engellenmesi açısından doğru tanı ve kişiye özel tedaviler ile takip önem taşıyor.

Miyasteni: Sinirlerin tam kasa yapıştığı noktaya ait özel bir hastalık olan miyasteni, kas güçsüzlüğüyle seyrediyor. Erken dönemde teşhis edilmesi ve ilaç tedavisine başlanması, tedavinin başarı yüzdesini artırıyor. Miyasteni, erken yakalanıp tedavi edildiği zaman başarı oranı çok yüksek olan, ancak atlandığında ölüme götürebilen bir hastalık olduğu için hastanemizde bu konuda özellikle hassasiyet gösteriliyor.

Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar: Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminin yanlış çalışarak sinir hücrelerine saldırması sonucunda görme bozuklukları, kolda ve bacakta güçsüzlük, hissizlik, uyuşukluk, baş dönmesiyle seyreden bir hastalık. Hastanemizde Multipl Skleroz ve benzeri otoimmün merkezi sinir sistemi hastalıklarında tanısal testler hızla yapılabiliyor, kişiye özel tedaviler ve özellikle son yıllarda geliştirilen biyolojik tedaviler de uygulanabiliyor.

Periferik sinir sistemi hastalıkları: Omurilik sonrasındaki sinirler topluca çevresel sinir sistemi olarak anılıyor. Diyabete bağlı kronik nöropatiler başta olmak üzere, hayati tehlike oluşturabilen akut nöropatiler de hastanemizde hızla ve etkili bir şekilde tedavi ediliyor.
 

Ortopedi ve Travmatoloji

Bölümümüzde omuz ve dirsek eklemi çevresi hastalıkları, omurga yaralanmaları ve hastalıkları, çocuklarda doğuştan ve sonradan oluşan kas iskelet (uzun, yassı kemik ve omurga) sistemi bozuklukları, el ve el bileği hastalıkları, yaralanmaları ve mikrocerrahi, erişkin kalça ve diz eklem hastalıkları, spor yaralanmaları ve hastalıkları, ayak ve ayak bileği hastalıkları ve yaralanmaları, çocuklarda ve erişkinlerde yumuşak doku ve kemik tümörleri, deformite ve ekstremite uzatma, çocuklarda ve erişkinlerde kırık, çıkık vb. şikayetlerle ilgileniliyor.

Kalça ve Diz Eklemi Hastalıkları Birimi'nde; kalça ve dizin sadece artrit (eklem kireçlenmesi) hastalıkları değil, travma, osteonekroz ve önceki kalça diz protezi ameliyatlarına bağlı olarak gelişen her türlü ortopedik rahatsızlık (komplikasyonlar ve revizyon cerrahisi ) gibi en karmaşık durumlar başarıyla tedavi ediliyor. Eklem replasmanı (kalça diz protezi, artroplastisi) işlemler oldukça yüksek sayıda ve yüzde 90'ın üzerinde başarıyla yapılıyor. Ekibimiz, minimal invaziv teknikler ve yeni materyaller kullanarak total kalça protezi ve total diz protezi uygulamalarına yenilikçi yaklaşımlar konusunda uzmanlaşmış bir kadrodan oluşuyor.

Tedavi ettiğimiz kalça ve diz rahatsızlıkları arasında kalça ve diz eklemi çevresinde ağrı, şişlik, kitleler, hareket kısıtlılığı, ısı artışı, kıkırdak aşınması, doğuştan kalça diz eklem hastalıkları, Perthes hastalığı, kalça ve dizde görülen osteonekroz (aseptik nekroz), romatizmal hastalıklar, doğuştan kalça çıkığı, enfeksiyonlar, kalça eklemi sıkışma sendromu, kalça-diz eklemi dizilim bozuklukları, yaşla beraber eklem kıkırdağı yıpranmaları, kalça eklem içi kırıkları bulunuyor.


Onkolojik Ortopedi Birimi; kol, bacak, ayak, el, pelvis ve eklem çevresinde yerleşen iyi huylu ve habis tümörlerin tanı ve tedavisinde değişik disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen tümör konseyi yardımıyla hastaya özel tanı ve tedavi hizmeti veriyor. Bu alan, yumuşak dokulardan ve kemiklerden kaynaklanan bütün tümörleri, aynı zamanda diğer organlardan kemiğe geçen tümörleri de (metastaz) içeriyor.


Spor Cerrahisi Birimi; atletik aktivite sonucu kas-iskelet sisteminde oluşabilecek her türlü rahatsızlığın önlenmesi, araştırılması ve tedavisiyle ilgileniyor. Bölümümüzde hem profesyonel sporculara hem de her yaş ve aktivite seviyesindeki amatör sporculara spor yaralanmaları için kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sunuluyor. Aynı zamanda beslenme ve diyet bölümü, endokrinoloji ve nöroloji gibi diğer bölümlerle işbirliği içinde genel sporcu sağlığına yönelik kapsamlı bir tedavi de sunuluyor. Diz, omuz, ayak bileği sorunlarının yanı sıra diğer ortopedi alt branşlarıyla koordineli olarak her türlü travma, omurga ve el yaralanmaları da spora en kısa sürede ve fonksiyon kaybı olmadan dönüş için özenle tedavi ediliyor.


Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi’nde; söz konusu eklemler ve çevre yapılarla ilgili hastalıklar için cerrahi dışı ve cerrahi tedavileri uygulanıyor. Omuz ve dirseğin karmaşık anatomisi nedeniyle yaklaşım özel bir bilgi ve tecrübe birikimi gerektiriyor.


Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Birimi; ayak bileği artriti, tendon disfonksiyonu/yırtılmaları, düz ayak deformasyonu, ayak deformitelerinde, her türlü kırık ve çıkıkta, diyabetik/Charcot deformitesi ve semptomatik ön ayak deformasyonu tedavisinde uzmanlaşmış kadrodan oluşuyor. Bölümümüzde fizyoterapistlerle yakın çalışarak, bu bozukluklar için en etkili non-operatif yönetim uygulanabiliyor. Cerrahi müdahale gerektiğindeyse ayak bileği artroplastisi, kompleks artrodez, artroskopik cerrahi, tendon rekonstrüksiyonu gibi ileri teknikler bölümüzde başarıyla gerçekleştiriliyor.


Omurga Cerrahisi Birimi’nde; çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebilen tüm omurga rahatsızlıkları, alanında uzman ve deneyimli omurga cerrahlarımız tarafından değerlendirilip hastanın durumuna en uygun tedavi sunuluyor. Sunulan tedavi seçenekleri, minimal invaziv bir günlük cerrahi prosedürlerden bazı durumlarda kompleks spinal rekonstrüksiyonlara kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Birimimizde servikal ve lomber disk replasmanı, mikroendoenskopik dekompresyon veya füzyon, kifoplastiler veya pediatrik ve/veya yetişkin deformasyonları için kompleks omurga cerrahisi gibi prosedürleri uygulayabilen, geniş bir eğitim ve deneyime sahip ekibimiz bulunuyor.


Ortopedik Travma Birimi; pelvis, bacak, ayak bileği, ayak ve omuz bölgesinin hem düşük enerjili travma (ev içi düşme, spor yaralanmaları) hem de yüksek enerjili travma (motorlu taşıt kazaları, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları) sonucu gelişen kırık, çıkık ve yumuşak doku yaralanmalarının tanı ve tedavisi için 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Ayrıca iyileşmemiş kırıklar veya yanlış iyileşmiş kırıkların tedavisi için ileri ve kompleks rekonstrüktif teknikler bölümüzde başarıyla uygulanıyor.


Pediatrik Ortopedi Birimimiz açısından problemlerin çözümünde deneyim kadar, diğer branşlar ve aileyle işbirliği içinde, büyüme tamamlanana kadar çocuğun takibi esas alınıyor. Çocuklarda görülen serebral palsi ve diğer nöromüsküler hastalıklar, Pes Ekinovarus (PEV- Clubfoot-Çarpık Ayak), yürüyüş bozuklukları ve deformiteler gibi rahatsızlar, çocuk kırıkları, konjenital diz çıkığı deneyimli çocuk ortopedisi ekibi tarafından en modern teknikler kullanılarak değerlendirilip tedavi ediliyor.

Hemşirelerimiz

Hasta bakımı ve güvenliğiyle ilgili gelen geri bildirimlerle doğrudan bağlantılıyız.
 • Hemşirelik,
 • Ebelik,
 • Acil Tıp Teknisyenliği,
 • Paramedik,
 • Uyku Teknisyenleri,
 • Monitör/Kardiyoloji/sterilizasyon teknisyeni,
 • Perfüzyonist,
 • Anestezi Teknisyenliği bölümlerini kapsıyor.
Hemşirelik hizmetlerine bağlı tüm çalışanlar işe başladıktan sonra teorik ve pratik olarak klinikte karşılaşacakları uygulamalar konusunda oryantasyon eğitimine katılırlar. Tıbbi çalışanların tamamına temel yaşam desteği eğitimi verilir ve yılda bir kez güncelleme eğitimleri tekrarlanır. Bu eğitimler dışında bölüme özgü eğitim ve seminerler düzenlenmektedir.
 
Her yıl Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve SANERC (Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ile birlikte Hemşirelik Haftası için bilimsel bir kongre düzenliyoruz. Yaptığımız bu etkinliğe ulusal ve uluslararası alanın önde gelen isimleri konuk olarak davet ediliyor. Böylece ülkemizin çeşitli bölgerindeki meslektaşlarımızın bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlıyoruz.
Türkiye’de modern anlamdaki hemşirelik 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Türkiye’de hemşirelik eğitiminde önemli bir yeri olan Amiral Bristol Hemşirelik Okulu, 20 Mayıs 1920 yılında öğretime açılmış ve Türkiye’nin ilk hemşire okulu olma ünvanını almıştır. Amerikan Hastanesi de 1920 yılında okulla birlikte açılmış ve okulun uygulama alanı olarak değerlendirilmiştir.

Açılışında öğrenim süresi 2 yıl 6 ay olarak düzenlenmiş, program 1929'da 3 yıla, 1957'de ise 4 yıla çıkarılmıştır. Okul, hemşirelik alanında lider hemşireler yetiştirmiş, açılacak olan diğer okullara da örnek olmuştur. Hemşirelik okulunun 1923 yılındaki 5 kişilik ilk mezunları arasında yer alan Sayın Esma Deniz hocamız, 1943 yılında Türk Hemşireler Derneği’ni kurarak 19 yıl boyunca başkanlığını yürütmüş, derneği 1949 yılında Uluslararası Hemşireler Birliği'ne faal üye olarak kabul ettirmiştir. Amerikan Hastanesi, lider bir hemşire ve kadın haklarının yılmaz bir savunucusu olarak Sayın Esma Deniz ile hep gurur duymuştur. Amerikan Hastanesi'nin ilk Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, aynı zamanda Hemşirelik Okulu’nun da ilk müdürü olan Anna Rothsock’tur.
Hastanemiz kuruluşundan bugüne kadar toplumun sağlık gereksinimlerine uyumlu, genel olarak hemşireliğin odağında bütüncül sağlık kavramına dayanan hümanist bir anlayışla hasta bakımını devam ettirmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar hemen hemen tamamı yabancı olan hemşire yöneticiler Kuzey Amerika standartlarını rehber alarak hemşirelik bakımının gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır. Hemşirelik hizmetleri müdürlerinin pek çoğu Amiral Bristol Hemşirelik Okulu (1920-1999) ve hastanenin müdürlüğünü birlikte sürdürerek okul-hastane işbirliğini sağlamışlardır.

Aklını kullanan, analitik düşünme yetisine sahip, kendine güvenen ve güvenilen, topluma ve bireye danışmanlık eden, insan haklarına, bireyselliğe ve diğer kültürlere saygılı, hemşirelik biliminin gelişimini daha ileri düzeylere taşıyan 2000’li yılların hemşirelerini yetiştirmek üzere 1999 yılında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu kurulmuştur.

Vehbi Koç Vakfı’nın hemşirelik mesleğine katkıları 1974 yılında Hemşirelik Fonu’nun kurulmasıyla başlamıştır. Hemşirelik Fonu, o tarihten günümüze kadar düzenlediği konferans ve seminerlerin yanı sıra hazırladığı yayınlar ve ders kitaplarıyla hemşirelerin sürekli eğitimine katkıda bulunmuş, 2000’in üzerinde hemşirelik bölümü öğrencisine eğitim bursu sağlamıştır. 1992 yılında SANERC (Semahat Arsel Hemşire Eğitim ve Araştırma Merkezi) kurulmuş, günümüze kadar gerek yurtiçi gerek yurtdışında kurs, eğitim, sempozyum ve kongrelerle hemşirelere önemli katkılar sağlanmıştır.

Günümüz Türkiyesi'nde hemşirelik bir kadın mesleği kimliğinden arınmış, erkekler de hemşirelik mesleğine adım atarak mesleğe farklılık ve zenginlik katmışlardır. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semahat Arsel, maddi ve manevi desteğiyle hemşirelik mesleğinin gelişmesine, güçlenmesine her zaman katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Amerikan Hastanesi hemşireleri ve tüm hemşireler adına Sayın Semahat Arsel’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Erişkin ve çocuk ayaktan ve yatan hasta servisleri, Acil Servis, ameliyathane, koroner ve erişkin yoğun bakım üniteleri ve tüm tıbbi alanlarda hizmet veriyoruz.
Bodrum Amerikan Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak, İnsan Kaynakları yönetiminde işe alım ve terfi sürecinde önemle göz önünde bulundurduğumuz özellikler şunlardır:
 • Çağdaş hemşirelik felsefesi ve kavramlarını benimsemek,
 • Kurumun ve hemşirelik hizmetlerinin misyon, vizyon ve değerlerine, politika ve kurallarına sahip çıkıp bunları sorumluluğu altındaki çalışanlara da benimsetebilmek,
 • Kurumun ve hemşireliğin imajını olumlu yönde geliştirme konusunda sürekli çaba göstermek, çalışma arkadaşları ve sorumluluğu altındaki personele yaklaşımları, sözel ya da sözsüz iletişim yollarıyla rol modeli olabilmek,
 • Kaliteli bireyselleştirilmiş ve şefkatli hemşirelik bakımının sağlanmasında istekli, heyecanlı olmak, emeğini sakınmayacak biçimde sorumluluk alabilmek, projeler geliştirebilmek ve bunun için mesleki literatürü yakından izleyebilmek,
 • İletişimi güçlü, dışa dönük, diğer sağlık ekibi üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürebilmek,
 • Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip, hastane üst yönetiminin temsilcisi olarak görev yapmak, sorumluluğu altındaki personelin sorun ve yakınmalarını birim içinde çözebilmek, çözemediklerini uygun şekilde ve önerileriyle birlikte raporlayabilmek,
 • Mantıklı ve objektif kararlar verebilmek, kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştirmeye çalışmak.
Sağlık birimlerinin tüm dallarında bilgi düzeyi gittikçe artmakta, sağlık ve bakım hizmetlerini sunma yöntemleri hızla değişmektedir. Hemşirelik hizmetlerinde dinamizmi yakalamak için hemşirelerin de kendilerini sürekli yenilemeleri zorunlu olmaktadır.

Tüm profesyonel mesleklerde olduğu gibi, hemşirelikte de eleştirel düşünme gücü hemşirelik uygulamalarının temel öğelerinden biridir. Hemşirelik bakımının içeriğine ve niteliğine dinamiklik kazandıran eleştirel düşünme becerisinin yeterliliği hizmette kaliteyi ve etkinliği yükseltir.

Hemşirelerimizin hasta odaklı ve performansa dayalı yönetim ve hizmet anlayışını oluşturabilmeleri, sağlık bakımını koordine edebilmeleri ve temel sağlık hizmetini yürütebilmeleri için gereksinim duyulan her türlü eğitim desteği, fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda hemşirelik hizmetleri yönetimi tarafından desteklenmektedir.

Hastanemizde eğitimlerin programlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi profesyonel eğitim ve gelişim hemşirelerimiz tarafından yapılmaktadır. Hemşirelik bölüm yöneticileriyle yapılan görüşmeler, anketler, yeni cihaz ve ekipman kullanımı, beklenmedik olay bildirimleri, araştırmalar ve eğitime katılacak hemşirelerin de fikir ve görüşleri alınarak eğitim hedefleri belirlenmekte, eğitim takvimi oluşturulmakta, bu takvime göre eğitimler organize edilip gerçekleştirilmekte ve kayıtları tutulup değerlendirmeleri yapılmaktadır.
 • Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitimleri
 • Temel Hemşire Oryantasyon Programı Sertifika Programları
 • CPR (Temel Yaşam Desteği)
 • CPR Yenileme
 • ACLS (İleri Yaşam Desteği)
 • ACLS yenileme
 • Temel EKG
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (SANERC)
 • NRP (Neonatal resüsitasyon) Eğitimi (Sağlık Bakanlığı)

Temel Oryantasyon Programları
Teori ve uygulama bölümlerinden oluşan 2 haftalık bir programdır. İnsan Kaynakları Bölümü tarafından genel oryantasyon programına katılmış olan hemşireler, Temel Hemşire Oryantasyon Programı’na alınır. Program içeriğinde hemşirelik uygulamaları, CPR, enfeksiyon ve izolasyon yöntemleri, cihaz kullanımları, hasta güvenliği ve iletişim gibi konular yer almaktadır. Program başlamadan önce ve program bitiminde sınav uygulanır.

Program sonunda uygulanan sınavda başarılı olan hemşirelerimize “Temel Hemşire Oryantasyon Programı Katılım Belgesi” verilir. Temel Hemşire Oryantasyon Programı içerisinde bir günlük teori ve uygulama bölümünden oluşan Temel Yaşam Desteği (CPR) eğitimi verilir. Bilgiler güncellendiğinde ve yılda bir defa CPR resertifikasyon eğitimi verilir. Temel Hemşire Oryantasyon Programı’nı tamamlamış olan hemşireler çalıştıkları alanlar doğrultusunda zorunlu ve özel birim eğitimlerini tamamlarlar.

Bölüme Özgü Oryantasyon Programları
 • Acil Hemşireliği Oryantasyon programı    
 • Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programı     
 • Gastro enteroloji Hemşireliği eğitim programı     
 • Merkezi Sterilizasyon Ünitesi eğitim programı     
 • NICU     
 • Pediatri Hemşireliği eğitim programı     
 • Ameliyathane Hemşireliği eğitim programı

CPR (Temel Yaşam Desteği)
Bir günlük teori ve uygulamalı bölümden oluşan bir eğitimdir. CPR bilgileri güncellendiğinde ve/veya yılda bir CPR resertifikasyonları tekrarlanır. Program başlamadan önce ve program bitiminde sınav yapılır. Sınavda başarılı katılımcılara CPR Eğitim Programı Katılım Belgesi verilir. Sadece hemşirelerimize değil hastanede hastayla beraber çalışan tüm sağlık personeline de bu eğitim verilir (laborant, fizyoterapist, solunum terapisti, radyoloji teknisyenleri vb.).

ACLS (İleri Yaşam Desteği) Eğitimi ise Yoğun Bakım, Acil Servis, Kateter Laboratuvarı gibi bölümlerde çalışan hemşirelerimize verdiğimiz 1 günlük teori ve 1 gün uygulama bölümünden oluşan bir eğitimdir.

TEKG (Temel Elektrokardiografi Eğitimi)
Monitör izlemi gerektiren bölümlerde çalışan hemşirelerimize ve monitör teknisyenlerimize verdiğimiz 5 günlük bir eğitimdir.

Eğitimin ana başlıkları şunlardır:
 • Kalbin anatomisi ve fizyolojisi
 • Derivasyon
 • NSR ve sinüs kaynaklı aritmiler
 • Atrial kaynaklı aritmiler
 • AV kavşak kaynaklı aritmiler
 • Ventriküler kaynaklı aritmiler
 • AV bloklar
 • Pace Maker uygulamaları
Detaylı bilgi için web sitemizin İnsan Kaynakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Bölümümüzün uzmanlık alanlarını çeşitli dallara göre sıralayabiliriz.

 • Estetik Cerrahi:
  • Burun estetik ve fonksiyonel cerrahisi (rinoplasti, burun etleri, septum  cerrahisi vb.),
  • Göz kapağı, kulak, dudak, alın-yüz-boyun estetiği, bişektomi, 
  • Meme estetiği (büyütme, küçültme, dikleştirme, jinekomasti, meme başı estetiği vb.),
  • Gövde estetiği (karın germe, liposuction, postbariatrik 360 derece karın estetiği vb.),
  • Kol germe, uyluk germe (pantolon germe), kol ve bacaklara liposuction,
  • Genital estetik cerrahisi (labioplasti, kızlık zarı onarımı, vajen daraltma, penis cerrahisi),
  • Yağ enjeksiyonları (yüz, bacak şekillendirme, popo büyütme).
 
 • Cerrahi Olmayan Estetik İşlemler:
  • Botoks (kırışıklık, terleme, masseter, gülme botoksu, mezobotoks),
  • Dolgu (dudak, burun, çene, göz kapağı, yüz, el, genital vb.),
  • Mezoterapi (cilt yenileme, göz kapağı rengini açma, ışık dolgusu),
  • Dermaroller, lazer, plazma uygulamaları,
  • Kök Hücre, PRP.
 
 • Rekonstrüktif Cerrahi (sigortalar tarafından karşılanıyor):
  • Deri lezyonları (kistler, benler, siğiller, lipomlar, her türlü lezyon),
  • Deri kanserleri (melanoma, bazalioma, epidermoid kanser vb.),
  • Meme kanseri (meme rekonstrüksiyonu, implant, mikrocerrahi, latissimus dorsi, Diep),
  • Poland sendromu,
  • Yüz kemiklerinin ve çenenin kanserleri, tümörleri, saçlı deri tümörleri,
  • Doğumsal anomaliler (yarık dudak-damak, kraniyosinostozlar olarak tanımlanan kafatası anomalileri, kulak yokluğu, kepçe kulak, dev benler vb.),
  • El anomalileri (polidaktili, sindaktili vb.),
  • Hemanjiomlar, vasküler malformasyonlar, göz kapağı düşüklüğü, velofaringeal yetmezlik,
  • Yüz travmaları (yumuşak doku, yüz kemikleri kırıkları, çene kırıkları, alın, göz tabanı kırıkları),
  • Yüz felci tedavisi,
  • El ve tendon kesileri,
  • Duputren hastalığı, karpal tünel sendromu,
  • Yara bakımı, yara izlerinin düzeltilmesi, keloid, yatak yaraları, ayak ve bacak yaraları,
  • Vajina rekonstrüksiyonu, hipospadias, penis anomalileri,
  • Yanık tedavisi, yanık izlerinin ve kontraktürlerinin tedavisi,
  • Mikrocerrahi ile her türlü doku rekonstrüksiyonu (yüz, çene, meme, vajina, yemek borusu, el, kol, bacak, ayak vb.).

Hastalarımızın şikayetleri belli başlıklar altında toplanıyor.
 
Estetik Cerrahi:

 • Yüz yaşlanması ve yüz kırışıklıkları, deri sarkmaları, boyun sarkmaları, kaş düşmeleri, deri kalitesi azalması,
 • Gözkapağı problemleri, deri fazlalıkları, kırışıklıkları, kapak düşüklükleri,
 • Burun estetik ve nefes alma problemleri, daha önce yapılan ameliyatlara bağlı estetik ve nefes sorunları,
 • Dudaklarda asimetri, incelik, barkod çizgileri,
 • Kepçe kulak, kulak deformiteleri, kulak memesi yırtılması,
 • Memelerin küçüklüğü, büyüklüğü, sarkması, asimetrisi, meme başı anormallikleri, erkek memesi sarkması,
 • Doğum sonrası veya kilo verme sonrası karında çatlaklar, sarkmalar, fıtıklaşmalar,
 • Karında yağlanma artışı, kol ve bacaklarda, sırtta yağlanma artışı, basenlerde genişlik,
 • Poponun yetersiz olması, düzleşmesi, sarkması,
 • Mide ameliyatları sonrası meme, kol, yüz, boyun, bacak ve karında aşırı sarkmalar,
 • Cinsel organlarda yetersizlik, asimetri, şekil bozuklukları ve gevşemeler, kızlık zarı onarımı, penis büyütme.
 
Cerrahi Olmayan Estetik İşlemler:
 • Yüzde kırışıklıklar, kaz ayakları, barkod çizgileri, alında kırışıklıklar,
 • Göz kapaklarında morluklar, sarkmalar, torbalaşmalar,
 • Deri kalitesinde bozulmalar, yüzde lekelenmeler, izler,
 • Yüzde kalıcı çizgilenmeler, asimetriler, ameliyatsız burun estetiği istekleri,
 • Cinsel organları dolgunlaştırma isteği, renk açma,
 • Çene eklemi ağrısı, diş sıkma ve diş aşınmaları,
 • Aşırı terleme.
 
Rekonstrüktif Cerrahi (sigortalar tarafından karşılanıyor):
 • Deri lezyonları (kistler, benler, siğiller, lipomlar, her türlü lezyon),
 • Deri kanserleri (melanoma, bazalioma, epidermoid kanser vb.),
 • Meme kanseri sonrası meme ve meme başı yapılması,
 • Memenin yokluğu,
 • Yüz kemiklerinin ve çenenin kanserleri, tümörleri, saçlı deri tümörleri,
 • Çene eklemi problemleri,
 • Doğumsal anomaliler (yarık dudak-damak, kraniyosinostozlar olarak bilinen kafatası anomalileri, kulak yokluğu, kepçe kulak, dev benler vb.),
 • El anomalileri (polidaktili, sindaktili vb.),
 • Hemanjiomlar, vasküler malformasyonlar, göz kapağı düşüklüğü, velofaringeal yetmezlik,
 • Yüz travmaları (yumuşak doku travmaları, yüz kemiği ve çene kırıkları, alın, göz tabanı kırıkları),
 • Yüz felci tedavisi,
 • El ve tendon kesileri,
 • Duputren hastalığı, karpal tünel sendromu,
 • Yara bakımı, yara izlerinin düzeltilmesi, keloid, yatak yaraları, ayak ve bacak yaraları,
 • Vajina rekonstrüksiyonu, hipospadias, penis anomalileri,
 • Yanık tedavisi, yanık izlerinin ve kontraktürlerinin tedavisi,
 • Mikrocerrahi ile her türlü doku rekonstrüksiyonu ihtiyacı (yüz, çene, meme, vajina, yemek borusu, el, kol, bacak, ayak vb.).
 • Estetik cerrahi,
 • Rekonstrüktif cerrahi,
 • Tümör cerrahisi,
 • Mikrocerrahi,
 • El cerrahisi,
 • Ağız, çene ve yüz  cerrahisi,
 • Cerrahi olmayan estetik girişimler, hizmet verdiğimiz alt servisler olarak sıralanıyor.

Psikoloji

Psikolojik destek tedavisine başvuran danışanlarımızın kişilik yapısı, içinde bulundukları çevre ve yaşadıkları dönemsel ya da sürekli problemlerin üzerlerindeki psikolojik etkilerini ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler;

 • Aile-çift terapileri,
 • Bilişsel davranışçı terapiler,
 • Cinsel terapiler,
 • Dinamik psikoterapiler,
 • EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) terapisi,
 • Mindfullness temelli terapiler,
 • Psikometrik değerlendirmeler üzerinden konunun uzmanları tarafından yapılıyor.

Psikolojik destek, poliklinikten randevulu hastalar üzerinden olduğu gibi, yatan hastalarımıza yönelik düzenli görüşmeler aracılığıyla da sağlanıyor.
 
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Duygudurum bozuklukları (depresyon, doğum sonrası depresyon vb.),
 • Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, fobiler ve obsesif kompülsif bozukluk vb.),
 • Kişilik davranış bozuklukları,
 • Strese reaksiyon ve uyum bozuklukları (travma sonrası stres bozukluğu vb.) ve
 • Yeme bozuklukları şikayetleriyle doğrudan bağlantılıyız.

Bölümümüzün hizmet verdiği alt servisler şöyle:

 • Beslenme ve Diyetetik,
 • Genel Cerrahi,
 • Kadın Doğum,
 • Nöroloji,
 • Obezite cerrahisi,
 • Psikiyatri,
 • Psiko-onkoloji,
 • Sigara Bırakma Polikliniği
 • Tüp Bebek,
 • Üroloji.

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme)

İnsan vücudunda ortaya çıkan hemen hemen tüm hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi radyolojiyle yakından bağlantılı olduğundan, her tür hasta birimimize yönlendiriliyor. Bodrum Amerikan Hastanesi'nde Manyetik Rezonans görüntüleme (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), ultrasonografi (US), mammografi ve konvansiyonel röntgen gibi değişik görüntüleme tekniklerine göre uzmanlaşmışdoktorlarımız, aynı zamanda hastalıklara göre de kendi içlerinde bilgi ve tecrübelerine göre ayrılıyor. Tıbbi görüntüleme kalitesinde çok önemli rol oynayan teknisyenlerimiz de doktorlarımız gibi çalıştıkları görüntüleme tekniklerinde uzmanlaşmıştır. Bu sayede görüntüleme teknikleri etkin ve güvenli bir şekilde kullanılırken, hastaların spesifik problemlerine de doğru bir şekilde yaklaşılıyor. Bölümün kapsadığı uzmanlık alanları arasında beyin ve santral sinir sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, meme hastalıkları, prostat ve üriner sistem hastalıkları, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıkları, akciğer hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, tiroit ve diğer endokrin organ hastalıkları da bulunuyor.

Alt servislerimizi şöyle sıralamak mümkün: 

 • Tanısal Görüntüleme: Konvansiyonel röntgen filmi, ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans görüntüleme, mamografi, anjiyografi.
 • Girişimsel Radyoloji: Damar patolojilerine yönelik, damar dışı organlara yönelik, sinir sistemi damarsal patolojilerine yönelik, onkolojik girişimsel radyoloji.  

ARAMA

Aramak istediğiniz materyal bulunamadı.