Hemşirelerimiz

Amerikan Hastanesi Hemşirelik Müdürlüğü, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, hemşirelik bakımında sürekli mesleki gelişimi destekleyen liderlik anlayışını benimsemiştir. Hemşirelik mesleğinin gelecekle kucaklaşması için mesleğin profesyonel değerlerine, uygulamalarına, araştırmalarına, eğitimine, bilgi birikimine, bilimselleşme sürecine ve araştırma kültürünün yerleşmesine büyük destek vermektedir.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, kalite ilkesine dayanan bir yaklaşım biçimi ile hasta-hemşire oranının belirlenmesinde nitelik ve niceliği esas alır ve hasta sayısı ile orantılı hemşire planlaması yapar. Bu oran; yoğun bakımlarda 1:1 veya 2:1, yatan hasta katlarında 4:1 veya 3:1 olarak standardize edilmiştir. Oranımız, ülkemiz ve bir çok gelişmiş ülke standartlarının üzerindedir.

Amerikan Hastanesi hemşireleri, temel hemşirelik kavramları doğrultusunda, hasta haklarının, hastaların değişen sağlık ihtiyaçları ile hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanmasında uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet veren profesyonellerdir. Bütünsel bakım felsefesi yaklaşımıyla hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan bir bütün olarak değerlendirerek hasta bakımlarını en güncel kanıta dayalı bilimsel bilgi temelinde verirler.

Tedavi ve bakım ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelerimiz için en yüksek kalitede hizmetin sunulması, sorumluluklarının bilincinde olmak, insan yaşamının değerinin farkında olmak, deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı birer birey olmak en temel davranış biçimidir.

Hemşirelerimiz, pozitif çalışma ortamı ile maksimum verimliliği, hasta/çalışan memnuniyeti ve güvenliğini hedefleyen yaklaşımları benimsemiş, hemşirelik hizmetleri kalitesinin sürekli geliştirilmesi için gelişmeleri takip eden, bilimsel bilgi ışığında güncel teknolojiyi kullanan ve bunları sunulan hemşirelik hizmetine yansıtan 500 kişilik bir ailedir.