1. AMERİKAN TIP MERKEZİ

OPERATION ROOM

Operation Room’da sağlık sanat iç içe.
 
“Operation Room”, Türkiye’nin bir hastane içinde kurulan ilk sanat galerisi olma özelliğini taşıyor. Bir sağlık kurumunda sanata yer vermenin, yaşamla kurulan bağları güçlendirdiğine olan inançtan yola çıkılarak açılan “Operation Room”, 2008’den bu yana Amerikan Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor. İlham kaynağı Leonardo da Vinci’nin “Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz” sözü olan “Operation Room”un program direktörlüğünü 2014 yılı kasım ayından bu yana Ilgın Deniz Akseloğlu yürütüyor. 

Adında barındırdığı saklı anlamlarla sanatsal üretimin aktif ve çoğul bir faaliyet olduğunun altını çizen sanat galerimizde konuk edilen her proje, mekana özgü yerleşimlerle “Operation Room”un anlamını yeniden yorumlayarak izleyiciyle buluşuyor.

Yıl boyunca üretilen dört serginin her birinde davet edilen sanatçılar, projelerini geliştirecek yaratıcı unsurlarla birlikte çalışabildikleri gibi, Amerikan Tıp Merkezi Kurumsal İletişim Departmanı’nın çalışanlarından da destek alıyor.

Üretilen sergilerin arşivlik kalıcılığa erişmesi ve daha geniş kitlelere yayılabilmesi bizim için önemli. Bu nedenle her sergiye paralel olarak sanatçısıyla birlikte tasarlanan kitaplar, sergi alanında seyircilerin erişimine ücretsiz olarak sunuluyor.

Çoğunlukla Türkiye’de yaşayan, üreten ya da Türkiye odaklı birey, beden ve sosyal ekoloji üzerine çalışan güncel sanatçıların yanı sıra, benzer temalarda arşiv değerine sahip ve daha önce ülkemizin farklı sanat kurumlarında yer almamış projelere de programda yer veriliyor.