Amerikan Tıp Merkezi Kalite Ve Çevre Politikası

Yönetim anlayışımız, kalite ve çevre politikamız gereği;
 • Hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, deneyim, beklenti ve haklarını göz önünde bulundurarak, yasa, yönetmelik, ulusal, uluslararası standardizasyon, akreditasyon ve Koç Topluluğu gerekliliklerine uymayı,
 • Sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için meslek etiği ilkelerine uymayı,
 • Hastalarımızın, yakınları ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı,
 • Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, yeni uygulamalarda liderlik yapan bir kurum olarak çalışmayı,
 • Süreçlerimizi izleyerek, ekip çalışması ile sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,
 • Çalışan yetkinliklerinin arttırılması ve eğitimlerine önem vermeyi,
 • Hastalarımızın, yakınlarının, çalışanlarımızın, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun çevre bilincini artırmayı ve çevre konusunda sürekli iletişim içerisinde olmayı,
 • Hizmetlerimizin çevreye verebileceği olumsuz etkileri ve riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları tanımlamayı, izlemeyi, kontrol etmeyi, kirliliği önlemeyi ve performansımızı sürekli iyileştirerek çevreyi korumayı,
 • Atıklarımızı yasal gereklilikler çerçevesinde yöneterek, atık miktarını azaltmayı, geri kazanılabilir atıkları değerlendirmeyi ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,
 • Bu amaçlarla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı  gelecek nesillere aktarmayı taahhüt ediyoruz.

“Am erikan Tıp Merkezi Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi, “Bölümler” ve “Klinik Alanlar” sekmelerinde yer alan bölümleri kapsamaktadır”
 
 • Kalite Yönetimi
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Hizmet kalitesini devamlı artırmayı amaçlayan Amerikan Tıp Merkezi, sürekli kalite geliştirme yönetimini benimsiyor ve bu yönetim anlayışı, kurum felsefesi olarak hizmet sunulan tüm alanlarda kendini gösteriyor.

ISO STANDARTLARI

Amerikan Tıp Merkezi,, ISO 9001, ISO 14001 belgelerini alan Türkiye’nin “ilk ve tek” özel hastanesi olarak hasta bakımı, tedavisi ve güvenliği konusunda yüksek servis kalitesiyle hizmet veriyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Amerikan Tıp Merkezi, 2 Ekim 2000’de ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi, hem kurumsal gelişim çabalarının ilki olması hem de tıbbi ve idari tüm bölümleri kapsaması açısından dikkat çekiyor. Avrupa Kalite Vakfı’nın iş mükemmelliği modeli hedeflenerek 2000 yılında alınan ISO 9001 Belgesi, Türkiye’de sağlık sektöründe ilk özel hastane sertifikasyonu olmasının yanı sıra, periyodik denetlemelerle kaliteyi sürekli kılmak adına verilmiş bir söz niteliği de taşıyor.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Hasta sağlığıyla ilgilendiği kadar, çevre sağlığına da önem veren Amerikan Tıp Merkezi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standartları çalışmalarına başlamış ve Şubat 2004 tarihinde bu belgeyi alan “ilk ve tek” özel hastane unvanını kazanmıştır. Tıp Merkezi bu süreçte doğal kaynakların etkin kullanımı, kirliliği önlemek için atıkların ayrıştırılması, doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi ve geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.