1. AMERİKAN HASTANESİ
  2. AMERİKAN TIP MERKEZİ
  3. KURUMSAL

Organizasyon Şeması ve Yönetim

Sağlık kuruluşlarımız, tıbbi ve idari olarak, liderlerin de küme sözcüsü olarak değerlendirileceği klasik dikey yapılanma yerine, genel müdürün koordine eden bir takım bireyi olarak gözüktüğü hibrit yapılanma şeklinde organize edilmiştir.