Sağlık kuruluşlarımız, tıbbi ve idari olarak, liderlerin de küme sözcüsü olarak değerlendirileceği klasik dikey yapılanma yerine, genel müdürün koordine eden bir takım bireyi olarak gözüktüğü hibrit yapılanma şeklinde organize edilmiştir.