DOKTORLARIMIZ

Dr. Ümit Bilge Samanlı

Çocuk Kardiyolojisi

Dr. Ümit Bilge Samanlı
  • 1992 yılında İsveç, Lund Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Ünitesinde ziyaretçi doktor olarak bulundu.
  • 1995 yılı boyunca Londra, Great Ormond Street Hospital for Sick Children’da pediatrik kardiyolog olarak bir yıl boyunca görev aldı (Honorary cardiac registrar).
  • Pek çok bilimsel yayın ve kitapta alanıyla ilgili bölümler yazdı.
  • Alanıyla ilgili 40’tan fazla uluslararası ve ulusal mesleki eğitim, kurs ve organizasyona katıldı. 
  • Pediatrik Kardiyoloji Derneği, The Fetal Cardiology Working Group of AEPC, The Association of European Pediatric Cardiologists, Kardiyoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası ve Robert Kolej Mezunları Derneği üyesi.

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Pediatrik Kardiyoloji Üst İhtisası İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki 1989 - 1993
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanlık Eğitimi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Kliniği 1984
Tıp Eğitimi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1977
Lise Eğitimi Robert Kolaji 1971

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Çocuk Kardiyoloğu Dr. Bodrum Ameirkan Hastanesi 2021 - Halen
Serbest Hekim Memorial Şişli Hastanesi 2004 - 2021
Serbest Hekim Acıbadem Etiler Tıp Merkezi 2004 - 2010
Serbest Hekim Amerikan Hastanesi 2002 - 2003
Çocuk Kardiyoloğu Dr. Serbest Hekim (Muayenehane ve çeşitli hastanelerde visiting staff- konsültan) 2002 - 2021
Çocuk Kardiyoloğu (Registrar) Great Ormond Street Hospital, Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Ünitesi / Londra, İngiltere 1995
Çocuk Kardiyoloğu Dr. İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü – Haseki 1993 - 2001
Ziyaretçi Dr. Lund Universitesi Çocuk Kardiyolojisi Ünitesi 1992
Üst İhtisas Asistanı İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü – Haseki 1989 -1993
Uzm. Dr. Serbest Hekim 1988 - 1989
Uzm. Dr. Alman Hastanesi - İstanbul 1987 - 1988
Uzm. Dr. Bolu Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği (mecburi hizmet) 1985 - 1987