Enfeksiyon hastalıkları ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalık grubunu oluşturuyor. Ayrıca enfeksiyon hastalıklarının belirti ve bulguları, etkenlerin çeşitlilik göstermesi ve bütün organların etkilenebilmesi nedeniyle çok farklı olabiliyor. Bodrum Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü olarak tüm enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini başarıyla yapmaktayız. Bölümümüzde ateşle seyreden hastalıklar, soğuk algınlığı, grip (influenza), akut/kronik Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C , AIDS (HIV) ve diğer viral hastalıklar, Lyme hastalığı, kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan fırsatçı enfeksiyonlar, tifo, bruselloz, ishal, besin zehirlenmesi, döküntülü hastalıklar, kemik-eklem ve deri-yumuşak doku enfeksiyonları, seyahat sonrası ortaya çıkan (Sıtma, Dang ateşi, Chikungunya ateşi, Zika virüs enfeksiyonu vb.) tropikal hastalıklar, paraziter hastalıklar, sistemik mantar enfeksiyonları, tüberküloz ve menenjit gibi bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerini yürütüyoruz.

Modern tıbbın insanlığın hizmetine sunulmasıyla hasta tedavi ve bakım olanaklarının gelişmesi, çağdaş yoğun bakım olanakları, kanser tedavisindeki gelişmeler, cerrahi girişimlerdeki ilerlemeler insan ömrünü uzatıp, yaşam kalitesini artırıyor. Ancak tüm bu gelişmeler bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor. Gerek altta yatan primer hastalığa gerekse uygulanan tedaviye bağlı olarak gelişen bağışıklık sisteminin baskılanması durumu, özellikle fırsatçı ve dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda önemli bir artışa neden olabiliyor. Ayrıca, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonları, yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite, morbidite ve artan tedavi maliyeti, enfeksiyon kontrol stratejilerinin uygulanmasını zorunlu kılıyor. İyi uygulanan enfeksiyon kontrol programlarıyla hastane enfeksiyonları ve hastane harcamaları azaltılabiliyor, hastanede kalış süresi kısalıyor.

Bu nedenle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’ne bağlı çalışan Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK), hastanenin diğer birimlerindeki antibiyotik kullanım kontrolünün yanı sıra, enfeksiyon kontrol aktivitesini de yürütüyor. Her ay düzenli olarak toplanan EKK, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ve bilimsel prosedürlere (Center Disease Control and Prevention - CDC) göre yeniden yapılandırıldı. Öte yandan klinikte , enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyla ,  enfeksiyon kontrol hemşiresi görev yapıyor.