1. BODRUM AMERİKAN HASTANESİ
 2. BÖLÜMLERİMİZ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Bodrum Amerikan Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü olarak güncel bilimsel bilgilerin ışığında, en son teknolojik aletleri kullanarak geniş ve deneyimli kadromuzla hizmet veriyoruz. Bölümümüzde her türlü cerrahi işlem için güncel, bilimsel ve güvenli bir şekilde anestezi uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Anestezi bilimindeki gelişmeleri yakından takip ederek ekip çalışmasının önemini tam olarak özümseyen güçlü kadromuz, hastalarımızın ameliyat sürecini güvenli geçirmesi için çalışıyor. Ultrason, havayolu işlemleri, bölgesel sinir blokları konusundaki uzman eğiticilerimiz ve Avrupa Anestezi Board Sertifikası ile Avrupa Rejyonel Anestezi Board Sertifikası’na sahip doktorlarımız, ameliyat sırasında olduğu kadar operasyon öncesinde ve sonrasında da sunduğumuz hizmetlerin mükemmel bir düzeyde sürmesini sağlıyor.

Kliniğimizdeki işlemler ultrasonografi eşliğinde yapılıyor, beyin ve kalp içini yakın izleme olanağı sunan monitörlerimiz bulunuyor. Operasyon sırasında kalbin ekokardiyografik takibi de deneyimli doktorlarımız tarafından yapılıyor. Ayrıca ameliyat öncesi hasta değerlendirme ve ameliyat sonrası ağrı ekibimiz hasta güvenliği temel ilkelerinin uygulanması ve doğum analjesi ekibimizle farkımızı ortaya koyuyoruz.

Hastanemizde gerçekleştirilen doğum eğitimi seminerlerimizin bir bölümünü de anesteziyle ilgili bilgiler oluşturuyor. Bu seminerlerimizde hamilelerin doğum sırasında yaşadığı ağrıyı azaltıcı yöntemler, avantajlar ve riskler anlatılıyor, sezaryen anestezisi hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Ayrıca çocuk hastalarımıza yönelik bilgilendirme formlarını onların anlayabileceği bir şekilde özel olarak hazırlıyoruz.
 
Ameliyat sonrası ağrı ekibinin lideri olarak görev yapan bölüm doktorlarımız, hastaları düzenli bir şekilde ziyaret ederek gerekli müdahalelerin gecikmeden, etkin bir şekilde planlanmasına yardım ediyor. Etkin ağrı kontrolü sayesinde ameliyat sonrasında hastalarımızın daha rahat hareket etmesi sağlanıyor. Bu uygulamalar sonucunda, bulantı ve kusma şikayetlerinde azalma görülüyor. Kısacası, anestezi uygulaması gerektiren her durumda modern teknolojik olanakları, sahip olduğumuz güncel bilgi ve engin birikimi uzman kadromuzla birleştirerek üst düzeyde ve güvenli bir hizmet sunuyoruz.
BBLOK BBLOK
Zemin.Kat ZeminKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüze doğrudan başvurular, ağrı şikayetiyle olabiliyor. Ağrı şikayetiyle başvuran hastalarımızın durumu değerlendiriliyor. İleri tetkik veya uzman branş konsültasyonlarıyla tanı konuyor ve tedavi süreci planlanıyor. Girişimsel yolla ağrı kesme yöntemleri de tartışılarak planlama sürecine gidiliyor. Bunun yanı sıra ameliyat, doğum, ayaktan günübirlik cerrahiler gibi operasyonlarda da bölümümüz hizmet veriyor.
 
 • Ameliyat öncesi bakım: Muayene, laboratuvar tetkikleri, uzman branş konsültasyonları, görüntüleme yöntemleri.
 • Anestezi uygulamaları: Genel anestezi uygulamaları, epidural-spinal işlemler, ağrı kesme amacıyla yapılan bölgesel sinir uyuşturma işlemleri, santral damar yolu girişimleri.
 • Ameliyat sonrası: Hastanın kontrol ettiği ağrı kesici makinelerin ayarlanması, takibinin yapılması, ağrı ekibinin lideri olarak hastanemiz içerisinde ağrı kontrolünün etkin ve hızlı bir şekide gerçekleştirilmesinin sağlanması.
 • Kan ürünleri uygulamalarının güvenli ve etkin biçimde yapılması.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü’nün uzmanlık alanlarını şöyle sıralayabiliriz:
 • Ameliyat öncesi bakım: Hastaların ameliyat öncesi klinik durumları değerlendirilir. Cerrahi işleme özgü ihtiyaçlar belirlenerek kan hazırlanması, konsültasyonların istenmesi, beslenme önerileri, ağrı kesiciler ve ilaçların yönetimi gibi gerekli hazırlıklar yapılır.
 • Cerrahi işlemlerde anestezi: Kalp, göğüs, damar, beyin, ortopedi, omurga, karaciğer ve pankreas cerrahisi işlemlerinde anestezi uygulanır.
 • Doğum analjezisi: Anne için en uygun ağrı kesme yöntemi belirlenir. Doğum eylemi süresince anne ve bebeğin yakın takibi yapılır. Sürecin olabildiğince konforlu ve güvenli yürütülmesi için doğum ekibine destek verilir.
 • Çocuklarda pediatrik anestezi uygulamaları: Ameliyat süreci, ebeveynlerin de desteğiyle mümkün olan en az stresli hale getirilir. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde çocuklarımızın yanında anne ve babaları yer alabilir. Deneyimli çocuk hemşirelerimiz bakım konusunda onlara destek olur.
 • Kanser cerrahileri: Kanser tedavisinde farklı disiplinlerden büyük ekipler birlikte çalışır. Ekibin ayrılmaz parçası olan Anesteziyoloji kliniğimiz cerrahi süreçlerde olduğu kadar ağrı yönetiminde de gereken katkılarda bulunur. Ayrıca;
 • Laparaskopik işlemlerde anestezi,
 • Robotik cerrahilerde anestezi,
 • Travma hastalarında anestezi uygulamalar,
 • Yaşlı hastalarda geriatrik uygulamaları,
 • Kozmetik cerrahiler,
 • Günübirlik, ayaktan cerrahi işlemler için anestezi uygulamaları,
 • Sedasyon uygulamaları,
 • Kronik ağrı tedavileri,
 • Ameliyat sonrası ağrı ekibi yönetimi de bölümümüzün uzmanlık alanına giren konulardır.