Amerikan Tıp Merkezi 1.5 T MR, 128 kesitli multidedektör BT, 3 adet doppler ultrasonografi, dijital mammografi, biri digital diğeri CR özellikte iki röntgen, kemik dansitometri cihazı ve ameliyathanede kullanılan skopi cihazı ile hizmet verilmektedir.

MR GÖRÜNTÜLEME
1.5 T tüm donanımlara sahip MR cihazımız ile kas-iskelet, beyin, spine, abdomen, kardiovasküler tetkikler yapılmaktadır. Cihazın difüzyon, perfüzyon, MR anjiografi gibi ileri teknikler yapabilme özelliği mevcuttur. 

MULTİDEDEKTÖR BT
Bölümümüzde 128 kanallı cihazla hizmet verilmektedir. Abdomen, toraks,kas-iskelet, nöroradyoloji, koroner BT anjiografi, BT angiografi,  sanal kolonoskopi ve bronkoskopi tetkikleri yapılabilmektedir. 

DİJİTAL MAMMOGRAFİ
40 yaş ve üzeri kadınlarda yıllık düzenli mamografi takiplerinin yapılması meme kanserinin erken teşhisine olanak verir. Erken tanı bu kanser türünde beklenen yaşam süresinde ve kalitesini belirgin arttırmaktadır. Kliniğimizde bulunan dijital mammografi standart mammografiden %30-40 oranında daha az dozla çekim yapmaktadır.  Memenin sıkıştırılma derecesi kişinin doku özelliğine göre, yeteri kadar, otomatik olarak yapılır. Bu da hastanın daha az ağrı duymasını sağlar. Dijital mammografi ile memede yoğunluk farklılıklarının ayırt edilmesi kolaylaşır. Özellikle erken dönem bulgusu küçük nodüller ve kireçlenmeler kolayca görüntülenir. Elde edilen görüntüler dijital ortamda yüksek çözünürlüklü monitörlerde incelenmektedir. Ayrıca arşivlenme kolaylığı nedeni ile hastanın eski filmleri ihtiyaç duyulduğunda karşılaştırmada kullanılmaktadır.

DİJİTAL RADYOGRAFİ
Hızlı ve kaliteli çekim imkanı sağlayan özel sistemlerdir. Elde edilen görüntüler tanısal değeri güçlendiren özel monitörlerde değerlendirilmektedir. İkinci cihaz olarak da  Siemens Multix Pro kullanılmaktadır.

ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
US farklı frekanstaki ses dalgaları ile batın içi organlar, meme, tiroid bezi, boyun, yumuşak dokular, kalça, genital organları değerlendirmektedir. Doppler tetkikinde boyun, kol ve bacaklar ile organ damarları dinamik olarak değerlendirilmektedir. Kullanılan cihaz kalitesi patoloji saptamada belirgin öneme sahiptir. Bu işlemler için bölümümüzde en üst düzey cihazlar kullanılmaktadır.

KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI
Kemik dansitometri, kemik erimesinin (osteoporoz) erken teşhisi ve karşılaştırılabilir ölçümlerle takip edilmesi için kullanılan ve osteoporoza bağlı kırık riskini en doğru belirleyen yöntemdir. Özellikle menopoz ve sonrası dönemdeki kadınların takibi için bölümümüzde son teknoloji kemik dansitometri cihazı kullanılmaktadır.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Radyoloji görüntüleme yanısıra örnekleme ile de tanıya yardımcı olmaktadır. Girişimsel radyolojik işlemlerde ultrasonografi, floroskopi, bilgisayarlı tomografi cihazlarından faydanalınır. Çok küçük bir kesi ya da hiç kesi yapılmadan genellikle lokal anestezi ile karaciğer, akciğer,prostat, tiroid ve meme biyopsileri yapılmaktadır. Ayrıca parasentez, torasentez, kist aspirasyonu ile tanı ve tedavi imkanı mevcuttur. Bazı biyopsiler patolog eşliğinde yapılmaktadır. Ayrıca eklem içi uygulamaları ortopedi bölümü ile birlikte US eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

Alt servislerimizi şöyle sıralamak mümkün: 

  • Tanısal Görüntüleme: Konvansiyonel röntgen filmi, ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans görüntüleme, mamografi, anjiyografi.
  • Girişimsel Radyoloji: Damar patolojilerine yönelik, damar dışı organlara yönelik, sinir sistemi damarsal patolojilerine yönelik, onkolojik girişimsel radyoloji.  
İnsan vücudunda ortaya çıkan hemen hemen tüm hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi radyolojiyle yakından bağlantılı olduğundan, her tür hasta birimimize yönlendiriliyor. Amerikan Tıp Merkezi'nde Manyetik Rezonans görüntüleme (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), ultrasonografi (US), mammografi ve konvansiyonel röntgen gibi değişik görüntüleme tekniklerine göre uzmanlaşmışdoktorlarımız, aynı zamanda hastalıklara göre de kendi içlerinde bilgi ve tecrübelerine göre ayrılıyor. Tıbbi görüntüleme kalitesinde çok önemli rol oynayan teknisyenlerimiz de doktorlarımız gibi çalıştıkları görüntüleme tekniklerinde uzmanlaşmıştır. Bu sayede görüntüleme teknikleri etkin ve güvenli bir şekilde kullanılırken, hastaların spesifik problemlerine de doğru bir şekilde yaklaşılıyor. Bölümün kapsadığı uzmanlık alanları arasında beyin ve santral sinir sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, meme hastalıkları, prostat ve üriner sistem hastalıkları, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıkları, akciğer hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, tiroit ve diğer endokrin organ hastalıkları da bulunuyor.