Nörolojik hastalıkların büyük çoğunluğu kronik hastalıklar olduğundan, Nöroloji bölümü takip açısından hasta-doktor ilişkisinin çok önem kazandığı bir bölümdür.
 
Baş ağrısı ve baş dönmesi/dengesizlik hissi nöroloji disiplini içinde çok sık görülen, multidisipliner bir tanı ve tedavi yaklaşımı gerektiren nörolojik yakınmalardır. Baş ağrılarının en sık görülen nedeni, migren ve gerilim tipi baş ağrılarıdır. Ayrıca baş ağrıları beyin veya diğer sistemleri ilgilendiren bir hastalığın habercisi de olabilir. Yeni başlayan, şekil değiştiren veya ısrarcı baş ağrılarında mutlaka bir nöroloji uzmanına danışılmalıdır.

Beyin damarlarının tıkanmasına veya beyin kanamasına bağlı ortaya çıkan inme (stroke, beyin felci, beyin krizi vb.), toplumda sakatlığa yol açan hastalıklar içinde birinci sırada yer almaktadır.
 
Epilepsi (sara) hastalığında klasik bilinen kasılma-çırpınmalı nöbetler dışında, hastada klinik olarak belli bir süre sınırlı bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülebilir. Senkop (bayılma) tablolarında nöbetin dışlanması önemlidir.
 
Multipl Skleroz (MS), beyin ve omuriliğin etkilenmesi sonucu özellikle gençlerde uyuşma, karıncalanma, keçeleşme, ağrı, güçsüzlük, bulanık/puslu görme, çift görme, dengesizlik, yürüme ve konuşma bozuklukları, idrar kaçırma, yorgunluk, baş dönmesi şeklinde ortaya çıkabilen bir hastalıktır.
 
Unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu günümüzde genç popülasyonun da sıklıkla şikayet ettiği bir durumdur. İlerleyen yaşlarda bunama yapan hastalıklar içinde en sık gözlenen Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer dışında unutkanlığa neden olabilecek birçok neden vardır.
 
Parkinson ve diğer hareket bozuklukları (titreme, düşmeler, istemsiz hareketler, kasılma vb.) olan hastalarda tanıya ve tedaviye yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kas veya kas-sinir kavşağından kaynaklanan hastalıklarda görülen güçsüzlük, çabuk yorulma, kas ağrıları gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi de Nöroloji bölümü tarafından yapılmaktadır.

Bel ve boyun fıtığı hastalıkları, tuzak nöropati (sinir sıkışmaları, karpal/ulnar tuzaklanma) gibi hastalıkların tanı ve takibinde, geçmeyen ağrıların değerlendirilmesinde ve tedavi planlanmasında Fizik Tedavi, Nöroşirürji ve Ortopedi bölümleriyle işbirliği yapılmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Nöroloji Bölümü ile ilgili olan yakınmalar şöyle listelenebilir:

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Bilinç kaybı ile seyreden hastalıklar,
 • Konuşma bozuklukları,
 • Anlama bozuklukları,
 • Bellek bozuklukları,
 • Görme (vizyon) bozuklukları,
 • Motor sistem bozuklukları (hareket zorluğuna yol açan hastalıklar),
 • Kas güçsüzlükleri,
 • Kas erimeleri,
 • İstemsiz kas hareketleri,
 • Duyu bozuklukları,
 • Uyuşmalar,
 • Yanlış duyu algılamaları (üşüme, yanma gibi),
 • Koordinasyon ve denge bozuklukları,
 • Titreme ve hedefi bulma zorlukları,
 • Nedensiz düşmeler,
 • İdrar tutukluk ve kaçırmaları,
 • Yüksek ateşle seyreden hastalıklar.

Bölümümüzün uzmanlık alanına giren çeşitli başlık ve içerikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Genel Nöroloji: Her türlü nörolojik semptomla başvuran hastaların tetkik ve tedavisini üstleniyoruz.
 • Beyin damar hastalıkları: Beyni besleyen damarsal bozukluklara ait (beyin kanamaları, damar tıkanıklıkları) acil, yataklı ve poliklinik uygulamaları, Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji (Nöroanjiyografi) birimlerinin desteğiyle işbirliği içinde yürütülüyor.
 • Epilepsi: Bu alanda tanı ve tedavi uygulamaları uzun yıllar çalışmış tecrübeli nörologlar ve uzman bir epileptolog tarafından gerçekleştiriliyor. Epilepsinin ilaçla ve cerrahi yöntemlerle tedavisine yönelik modern araştırma, kayıtlama ve tedavi yöntemleri kullanılıyor.
 • Baş ağrısı: Çok sık karşılaşılan bu tip hastalara migren ve migren dışı ağrıların modern tedavi yöntemleri uygulanıyor, gerektiğinde girişimsel tedavi yapılıyor.
 • Nörodejeneratif hastalıklar: Parkinson hastalığı ve benzeri nörodejeneratif hastalıklarda modern tedavi yöntemleri uygulanıyor ve bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ekibe katkı veriyor.
 • Demiyelinizan merkezi sinir sistemi hastalıkları: Başta Multipl Skleroz olmak üzere bedenin bağışıklık sisteminin bozulması sonucunda gelişen bu tip hastalıklar, alanlarında uzmanlaşmış nörologlar tarafından tedavi ediliyor.
 • Omurilik ve sinir kökü hastalıkları: Çok sık görülen omurganın dejeneratif hastalıklarında Beyin Cerrahi, Ortopedi ve Fizik Tedavi Birimleri ile tanı ve tedavi uygulamaları yapılıyor.
 • Periferik sinir hastalıkları: Sık görülen ve genellikle altta yatan başka hastalıkların seyrinde gelişen çevresel sinir hastalıkları ileri tanı yöntemleri kullanılarak (EMG-SEP) isimlendiriliyor ve uygun tedavi veriliyor. Bu tip hastalıkların bazıları, örneğin Guillain-Barre Sendromu acil tedavi uygulamalarını gerektiriyor. Bu uygulamalar (plazmaferez, immünglobülin tedavisi) zaman kaybedilmeden gerçekleştiriliyor.
 • Kas Hastalıkları: Kas hastalıkları konusunda dünyada çok iyi tanınan bir öğretim üyemizin desteğiyle tecrübeli nörologlar işbirliği içinde çalışıyor. Modern tanı yöntemleri (kas biyopsisi, EMG, nörogenetik araştırmalar) kullanılarak teşhis ve tedavi uygulamalarıyla genetik danışmanlık konularında hastalar doğru şekilde yönlendiriliyor.
 • Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları: Gündelik nöroloji pratiği içinde çok sık karşılaşılıyor. Uzman nörologlar ve öğretim üyeleri konsültasyon hizmeti veriyor. Özellikle onkolojik hastaların seyrinde gelişen nöro-onkolojik süreçlerin tanı ve tedavisi, en yoğun çalışılan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu konuda son derece tecrübeli nörologlar hizmet veriyor.
 • Elektrodiagnostik nöroloji: EEG, EMG, uyartılmış potansiyeller çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavi yönlendirmesinde çok yoğun talep gören yöntemler. Bu alandaki çalışmalar uzman klinik nörofizyologlarla yürütülüyor.
Epilepsi: Bu hastalıkta, doğru tanı ve yeterli iş birliği önem taşıyor. Bölümümüzde tedaviye çok dirençli hastalarla da karşılaşıyoruz. Bu hastaların bazılarında cerrahi müdahele de gerekli olabiliyor.

İnme: Akut inme tedavisi, özellikle ilk 4.5 saatte hastaneye başvuru söz konusu ise hayat kurtarıcı ya da ilerideki maluliyet oranını çok aza indiren bir tedavi yöntemi ve Bodrum Amerikan Hastanesi de erken başvuru halinde akut inme tedavisi yapabilecek tam donanıma sahip bulunuyor.

Migren: Bütün toplumlarda en yaygın hastalıklardan biri olan migren, baş ağrılarının içerisinde de büyük bir yer tutuyor. Kaliteli yaşam ve işgücü kaybının engellenmesi açısından doğru tanı ve kişiye özel tedaviler ile takip önem taşıyor.

Miyasteni: Sinirlerin tam kasa yapıştığı noktaya ait özel bir hastalık olan miyasteni, kas güçsüzlüğüyle seyrediyor. Erken dönemde teşhis edilmesi ve ilaç tedavisine başlanması, tedavinin başarı yüzdesini artırıyor. Miyasteni, erken yakalanıp tedavi edildiği zaman başarı oranı çok yüksek olan, ancak atlandığında ölüme götürebilen bir hastalık olduğu için hastanemizde bu konuda özellikle hassasiyet gösteriliyor.

Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar: Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminin yanlış çalışarak sinir hücrelerine saldırması sonucunda görme bozuklukları, kolda ve bacakta güçsüzlük, hissizlik, uyuşukluk, baş dönmesiyle seyreden bir hastalık. Hastanemizde Multipl Skleroz ve benzeri otoimmün merkezi sinir sistemi hastalıklarında tanısal testler hızla yapılabiliyor, kişiye özel tedaviler ve özellikle son yıllarda geliştirilen biyolojik tedaviler de uygulanabiliyor.

Periferik sinir sistemi hastalıkları: Omurilik sonrasındaki sinirler topluca çevresel sinir sistemi olarak anılıyor. Diyabete bağlı kronik nöropatiler başta olmak üzere, hayati tehlike oluşturabilen akut nöropatiler de hastanemizde hızla ve etkili bir şekilde tedavi ediliyor.