Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen tıp ihtisas alanıdır. Yine bu kapsamda su ve tuz dengesiyle ilgili problemler (sıvı yüklenmesi veya ödem, yüksek tansiyon), elektrolit (sodyum ve potasyum düşüklüğü veya yüksekliği) ve asit baz dengesi (metabolik asidoz ve alkaloz vb.) bozuklukları ve hipertansiyon da bu ihtisas dalının kapsamındadır.

Kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Amerikan Tıp Merkezi'nin Nefroloji Bölümü’nde de uzman doktorların bilgi ve tecrübelerinin ışığında, gereken ilgi, zaman ve dikkatin verilerek hasta için en uygun, en çok fayda görebileceği ve en az yan etkiyle karşılaşabileceği, uluslararası standartlarda kabul gören tedavi şekli ve yöntemleri kullanılıyor.

Hastanemizde diyaliz bölümü olmamakla beraber, sürekli diyaliz tedavisi gören hastaların karşılaştığı sorunlar için danışmanlık veya ikinci görüş sunuluyor. Hastanemizde yattıkları süre içinde diyaliz tedavilerine devam etmeleri sağlanıyor.

SIK SORULAN SORULAR

Su ve tuz dengesiyle ilgili olarak sıklıkla kanda sodyum düşmesi veya ödem, kilo artışı, tansiyonda yükselme, yine kanda sodyum ve potasyum düşüklüğü veya yüksekliği ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili veya böbrek yetmezliği ve asidozla ilgili olarak idrar miktarında azalma, vücutta sıvı toplanması, nefes darlığı, bulantı, kusma, iştahsızlık, ağızda kötü tat, kilo kaybı, kansızlık gibi şikayetlerle bölümümüze başvurulabilir. Yine idrarda protein kaçağı veya kan görülmesi ve nefritlerle ilgili olarak tansiyon yükselmesi, ödem, böbrek fonksiyonlarında bozulma, kanda üre ve keratinin yükselmesi ve böbrek yetmezliği gelişmesi de şikayetler arasında yer alır.