DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Şule Korkmaz

Kardiyoloji

Prof. Dr. Şule Korkmaz
  • Çok sayıda koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu, koroner anjiyoplasti ve stent uygulaması yaptı ve ayrıca yine çok sayıda mitral balon valvüloplasti, pulmoner balon valvüloplasti, kalıcı kalp pili ve coil embolizasyon uygulaması gerçekleştirdi.
  • Türkiye’de ilk kez koroner lazer anjiyoplasti ve kalp kası biyopsisi işlemlerini yaptı.
  • Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde Oturum Başkanlığı da dahil çeşitli uluslararası ve ulusal kongreler ile toplantılarda panelist, konferansçı, tartışmacı ve oturum başkanı olarak görev aldı.
  • 1997’de T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şûrası Üyeliği’nde bulundu.
  • 142 adet uluslararası yayın, 106 adet ulusal yayın, 43 uluslararası bildiri ve 106 ulusal bildirisi mevcut.
  • Dünyada h-indexi 15’in üzerinde olan 155 Türk Bilim Kadını içinde 116. sırada yer alıyor.
 
  • Başlıca kilinik ilgi alanı:
    • Girişimsel Kardiyoloji.

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
İntravasküler Ultrasound (IVUS) Eğitimi The Cleveland Clinic 2002
Kardiyoloji Eğitimi Bartholemew’s Hospital 1987
Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1980 - 1984
İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Ankara Numune Hastanesi 1976 - 1980
Tıp Eğitimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1969 - 1975

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Prof. Dr. Amerikan Hastanesi - Amerikan Tıp Merkezi 2015 - Halen
Prof. Dr. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 - 2013
Prof. Dr. Ankara Özel Güven Hastanesi 1992 - 2015
Uzm. Dr. - Doç. Dr. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1980 - 2010
Asistan Doktor Ankara Numune Hastanesi 1976 - 1980