Deneyimi, ileri teknolojisi ve eğitilmiş kadrosu ile hizmet veren Amerikan Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü; tanısı konmamış hastaların ilk başvuru adresi olarak oldukça yoğun çalışıyor.
 
Hastalıkların teşhisini koyarak ilgili branşlara sevk ediyor ve tedavinin “doğru yerde” yapılmasını sağlıyor. Ayrıca, tanısı konmuş hastaların izlemlerini sağlamak ve önleyici tıp konusunda destek olma misyonunu da yerine getirmektedir.
 
Amerikan Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü uzman hekim kadrosu, tıptaki yenilikleri her türlü kaynaktan izleyerek yeni teknolojilerin optimum şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Dahiliye söz konusu olduğunda Laboratuvar, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Kardiyoloji  tanı koydurucu tetkiklerini yoğun biçimde kullanmak gerekiyor. Tanısı konulan hastalar içinde cerrahi müdahale gerektirenler gerekli cerrahi bölümlere, farklı uzmanlık alanı müdahalesi gerektirenler ise farklı uzmanlık kliniklerine sevk ediliyor.

SIK SORULAN SORULAR

Dahiliye bakım uygulamaları, çeşitli sağlık hizmetleri ortamlarında, örneğin ayaktan poliklinikten başvuran ve/veya yatarak tedavi olan hastalarla kritik bakım ve uzun süreli bakım ihtiyacı olan hastalar dahil olmak üzere, bu hastaların akut ve kronik hastalıklarının teşhisi ve tedavisini sağlar.
Hastalarımız genellikle birinci basamakta tedavi edilen yaygın kronik hastalıklar için başvurur. Bunların arasında hipertansiyon, diyabet, astım, KOAH, artrit, mide ve bağırsak sorunları veya tiroid fonksiyon bozukluğu olduğu kadar karın, sırt eklem ağrıları, öksürük, yorgunluk, nefes darlığı da bulunur.