Yazan / Onaylayan : Dr. Hatice Çalışkan

Geriatri Nedir?

Geriatri daha anlaşılır haliyle yaşlı sağlığı, 65 yaş ve üzeri kişilerin genel muayenesinin yapılıp yaşa bağlı ortaya çıkan problemlerin tespit ve yönetiminde rol oynar. Hastalık tanısı ve tedavisi dışında aşılar, kanser tarama gibi koruyucu hekimlik uygulamaları da geriatri uzmanının görevlerinden biridir. Geriatri, İç Hastalıklarının bir yan dalıdır. Temel olarak İç Hastalıkları eğitimini tamamladıktan sonra 3 yıl daha Geriatri alanında eğitim alınmasıyla Geriatri uzmanı olunur.

Geriatri Hangi Hastalıkları Kapsar?

Diyabet, hipertansiyon, hipotiroidi, kolesterol yüksekliği gibi kronik hastalıkların tanı ve tedavisini kapsar.  Ayrıca unutkanlık, beslenme problemleri, osteoporoz, uyku bozuklukları, idrar kaçırma gibi yaşla beraber ortaya çıkan problemlerin tespitini ve tedavisini de kapsamaktadır. Bunların yanında aşılar ve kanser tarama gibi koruyucu hekimlik uygulamaları da geriatri uzmanı tarafından yapılmaktadır. Tüm bu yaklaşımlarla hastanın bütüncül olarak tek merkezde takip ve tedavisi planlanmaktadır.

Kimler Geriatri Bölümüne Başvurabilir?

65 yaş ve üzerinde olan kişiler rutin doktor muayeneleri için Geriatri bölümüne başvurabilirler. Polikliniğe başvuran hastaların genel muayenesi yapılır. Kronik hastalıkları (hipertansiyon, diyabet, hipotiroidi, kolesterol yüksekliği vs) ve kullandığı ilaçlar değerlendirilir. Bu hastalıklar ile ilgili tedavi önerileri yapılır. Bunların yanında geriatrik sendromlar dediğimiz yaşa bağlı ortaya çıkan problemler yönünden de hasta değerlendirilir ve gerekli önerilerde bulunulur. Böylece ileride olabilecek problemlerin önüne geçilmeye çalışılır. 

Sıkça Görülen Geriatrik Sendromlar Nelerdir?

Sıkça görüşen geriatrik sendromlar aşağıdaki gibidir:
  • Unutkanlık, 
  • Osteoporoz, 
  • Beslenme problemleri, 
  • Kırılganlık, 
  • İdrar kaçırma, 
  • Denge problemleri, 
  • Depresyon, 
  • Çoklu ilaç kullanımı,
 geriatrik sendromlar arasında yer almaktadır.